Artikelen van Beheerder

Koffie-Kerstconcert Tweede Kerstdag Vituskerkje

PROMOVOCAAL presenteert:  KOFFIE-KERSTCONCERT Tweede Kerstdag, 26 december 2018  11.00 uur, St. Vituskerk, Wetsens   Een sfeervol Koffie-Kerstconcert op Tweede Kerstdag in het Vituskerkje van Wetsens, gezongen door het vocaal ensemble ‘Provocale’ en solisten o.l.v. en begeleid door Anne E. de Bruijn op  piano en orgel. Dit jaar zingt ‘Provocale’ op Kerstavond (24 december) in het […]

Gespot

Heeft u het bord ook zien staan in de tuin van Auck Doniastrjitte 10 ?   Nieuwe bewoners melden zich aan: ”Snelle Jelle Fietsservice”!

Geweldige opkomst stembureau Niawier

Niawier Woensdagmorgen 7.30 uur meldt inwoner Aant Jelle Soepboer zich bij het stembureau in dorpshuis Nij Sion. Aant-Jelle vertegenwoordigd zijn partij FNP en staat als nummer 16 op de lijst. Na het overhandigen van de stempas ontkomt ook hij niet aan de controle check van zijn ID kaart door voorzitter Hendrik Nicolai. Hendrik maakt de […]

Eten is vaak meer dan het vullen van je maag.

Met deze woorden werd in de vorige dorpskrant van Niawier-Wetsens melding gedaan van de aanschuifmaaltijden die we wilden gaan houden op 4 verschillende adressen in het dorp. Het is wat later dan september maar we zijn achter de schermen wel druk bezig geweest.De uitnodigingen zijn de deur uit als u dit leest en wij hopen […]

Groot verlies door verwoestende brand

Afgelopen  nacht is het pand waarin de scheepstimmerman gevestigd was door brand verwoest. Ondernemer Johann Straatsma heeft in een paar jaar tijd, na het vertrek van Veenma gezorgd dat er weer leven in de brouwerij was. Een groot verlies voor Familie Straatsma, voor Familie Veenma, maar ook voor Niawier. Vele mensen zijn aangeslagen en langzaam […]