Jaarlijkse koek actie van Beautiful Gate

57542392-D814-4072-B302-CD522AF3CC85Van 12 t/m 17 november zal Beautiful Gate (www.beautifulgate.nl) haar jaarlijkse koek actie te houden in Noordoost-Fryslân. In Anjum, Buitenpost , Broeksterwâld, Kollumerzwaag, Leeuwarden, Metslawier, Morra-Lioessens, Niawier, Oosternijkerk, Terherne, Twijzelerheide, Wâlterswâld en de Westereen gaan vrijwilligers langs de deuren.  Er worden banketstaven, oranjekoek en pepermunt aangeboden.

Beautifull Gate is opgericht door Toby en Aukje Brouwer uit de Westereen, die in 1991 vertrokken naar Zuid Afrika om zich in te zetten voor de straatkinderen daar.

Stichting Beautiful Gate heeft in de afgelopen jaren veel kunnen betekenen en ondersteunt nu een aantal organisaties en projecten, die in Afrika zich inzetten voor kansarme kinderen en gezinnen. De nadruk ligt van het werk ligt op het gebied van het verbeteren van levensomstandigheden voor kansarme kinderen, het versterken van de draagkracht van gezinnen en het geven van informatie aan jong en oud. Momenteel ontvangt een viertal organisaties in Zuid-Afrika, Lesotho en Zambia steun van deze Stichting.

De medewerkers van Beautiful Gate hopen dat veel mensen kansarme kinderen in zuidelijk Afrika zullen helpen met het kopen van deze koeken.

Wat vindt u van de openbare speel- en sportvoorzieningen? Vul de enquête in!

Wat vindt u van de openbare speel- en sportvoorzieningen? Vul de enquête in!

Per 1 januari 2019 gaan de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. fuseren en zal de gemeente Noardeast-Fryslân ontstaan. Door deze fusie zal ook het gemeentelijk beleid met betrekking tot de openbare ruimte worden vernieuwd en geharmoniseerd. Dit geldt ook voor beleid en uitvoering van de openbare speel- en sportruimte. Een nieuw beleid heeft invloed op de gemeentelijke speelplekken, maar ook op de voorzieningen in het beheer van speeltuinverenigingen.

Ook het speelvoorzieningenbeleid van de gemeente Dantumadiel zal worden onderzocht. Het bestuur van de gemeente van Dantumadiel kan echter kiezen om niet mee te gaan in het nieuwe beleid van de gemeente Noardeast-Fryslân.

Enquête openbare speel- en sportruimte

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen, ideeën en mening over de huidige openbare speel- en sportruimte. De enquête is bedoeld voor alle inwoners, zowel jong als oud, verenigingen en andere organisaties.

De uitkomsten van deze enquête worden meegenomen bij de vorming van nieuw beleid voor de DDFK gemeenten en uitvoeringsplannen voor de openbare speel- en sportruimte.

De enquête is digitaal en kan worden ingevuld tot en met zondag 18 november.

U kunt deze vinden via de website van de gemeente of via: https://nl.surveymonkey.com/r/DDFKspelen.

0001

De Saschuur opende 1 jaar terug haar deuren

Zaterdag 13 oktober. Deze week is het alweer 1 jaar geleden dat ik “de Saschuur” heb geopend in Niawier. Ik heb t afgelopen jaar veel leuke mensen leren kennen die mijn winkel hebben bezocht, en veel nieuwe ideeën opgedaan. Met veel plezier doe ik iedere maandagmiddag de deuren los van 13.00-17.00 uur.

Aankomend jaar ga ik periodiek mijn openingstijden verruimen op vrijdag of zaterdag. Alleen op maandagmiddag bereik je nu eenmaal minder mensen welke in de gelegenheid zijn om langs komen.

De feestdagen komen er weer aan en ben ik weer druk bezig om leuke sinterklaas en kerstcadeautjes te vinden. In “de Saschuur” kunt u terecht voor brocante en nieuwe producten, mijn zogenaamde hebbedingetjes.

Aankomend jaar wil ik graag een website opzetten zodat mensen ook vanaf thuis hun producten kunnen bestellen.

Graag tot ziens in de Saschuur.

Groetjes van Saskia

20181013 Saschuur Niawier1 jaar open4 20181013 Saschuur Niawier1 jaar open5 20181013 Saschuur Niawier1 jaar open6 20181013 Saschuur Niawier1 jaar open7 20181013 Saschuur Niawier1 jaar open8 20181013 Saschuur Niawier1 jaar open9 20181013 Saschuur Niawier1 jaar open10 20181013 Saschuur Niawier1 jaar open11 20181013 Saschuur Niawier1 jaar open12 20181013 Saschuur Niawier1 jaar open13 20181013 Saschuur Niawier1 jaar open14 20181013 Saschuur Niawier1 jaar open15 20181013 Saschuur Niawier1 jaar open16 20181013 Saschuur Niawier1 jaar open17 20181013 Saschuur Niawier1 jaar open18

Uitnodiging boekpresentatie Anders Minnes Wybenga, ”Yn eigen taal”.

Dokkum, 15 augustus 2018

Bêste minsken,

Yn it ramt fan Ljouwert/Fryslân Kulturele Haadstêd 2018 hat de KFFB de Fryske boekeklub it folgjende projekt op poaten set: útjefte fan de biografy

Yn eigen taal
Dizze útjefte beskriuwt libben en wurk fan de Fryske dichter, skriuwer en taalstrider Anders Minnes Wybenga  en is gearstald en opskreaun troch de Grinzer histoarikus Jan Minno Rozendal. Wêrom is in biografy oer dizze man nijsgjirrich?

Hoewol՚t Wybenga in soad dien hat foar de Fryske taal, komt er der yn oersjoggen út dy tiid faak bekaaid ôf. De oarsaak dêrfan lei faaks yn it feit dat er as minder bejeftige sjoen waard om՚t er autodidakt wie, yn ferlyk mei mannen lykas E.B. Folkertsma, Douwe Kalma, Jan Piebenga en Fedde Schurer. Ut syn wurk docht lykwols bliken dat dêr gjin reden foar wie.

Benammen yn de Dongeradielen, dêr՚t Wybenga syn hiele libben wenne en wurke hat, wurdt er noch altyd tige wurdearre. Dat docht wol bliken út in wei dy՚t nei him neamd is, in stânbyld midden yn Nijewier, en in keunstwurk mei ien fan syn gedichten, dat yn it jier 2005 by de tsjerke fan Hantumhuzen pleatst waard.

In biografy, dêr՚t wy de man sa՚t er werklik wie, yn kennen leare, wie der noch net.

Hjirby wurde de ynwenners fan Nijewier en Wetsens útnûge foar it bywenjen fan de feestlike presintaasje fan Yn eigen taal.

De presintaasje is op 7 septimber o.s. yn Nij Sion

Programma:    15.30 – 16.00 ynrin

16.00 – 17.15 presintaasje, muzyk, deklamaasje

17.15 – 17.45 noflike gearsit/boeketafel

 

Wa՚t dit feestlik barren meimeitsje wol moat him foar 3 septimber efkes oanmelde.

Dat kin by de skriuwster fan de KFFB Mynke Hoekstra-Stiemsma, Siniastrjitte 6, 9134 NZ Ljussens, tel. 0519 320838, e-mail: boekeklub@kffb.nl

of by bestjoerslid Anders Rozendal, M. Bruningstraat 2, 9101 DM Dokkum, tel. 0519 321262,

e-mail: rozendal.boelens@gmail.nl

IMG_3888-4001

Zijn er ook inwoners die het volgende leuk vinden?

Djoke Knol vraagt zich af of hier ook belangstellenden voor zijn.

2018_08_14_18_14_13_1_Vitus_Vitalis_PP_NP_Berichten

De volgende onderdelen komen tot eind augustus nog voorbij:
– Trail/obstakel training:
Hoe gaan jij en je paard om met allerhande (nieuwe) situaties die je op een buitenrit kunt tegen komen? Buiten uit een gek bruggetje, een hek wat de residerende dieren binnen moet houden, een doodlopend spoor waardoor je achterwaarts tussen takken door terug moet.
In de bebouwde kom wapperende parasols, kinderen met ballonnen.
Voor ons mensen hele normale dingen, maar wat doet jouw paard als hij het nog niet eerder gezien/meegemaakt heeft?

– Loswerken:
Jij en je ‘kale’ paard in een 16m cirkel, hoe (goed) verloopt de communicatie?
Spreek jij de taal van je paard? Kun jij hem, zónder hem aan te raken en zónder je stem te gebruiken, met je lichaamstaal sturen?

Het doel is om je bewust te worden van de natuurlijke eigenschappen van je paard en van jezelf. Je brengt een non-verbale communicatie tot stand die gebaseerd is op wederzijds respect en vertrouwen. Zo leer je de gevoeligheid van het paard kennen en hoe je hiermee om kan gaan. Ook leert het paard jou kennen.

– Western Pleasure / Western Horsemanship:
Een workshop in 2 delen, de Pleasure is een opzichzelf staande discipline in de western sport, maar kan ook onderdeel uitmaken van de Western Horsemanship.

*Western Pleasure:
Eigenlijk de basis van elke western discipline omdat het draait om gangen en overgangen beheersing. In de wedstrijden komen de deelnemers gezamenlijk binnen en rijden op de hoefslag. Belangrijk is dat een paard zijn eigen snelheid in de betreffende gang vasthoud, dit houdt in dat combinaties elkaar ook in (kunnen) halen, zonder van snelheid (of gang) te veranderen.
Door de jury worden de overgangen stap (walk), draf (jog of trot) en galop (lope) beoordeeld en de houding van de ruiter en het paard.

*Western Horsemanship:
Waar nagenoeg alle western disciplines het paard beoordelen op de uitvoering van de oefening, wordt in de Western Horsemanship de rijder beoordeelt. Hoe goed wordt het paard aangevoeld, hoe verloopt de communicatie met het paard?
Men komt gezamenlijk in de ring, maar rijdt vervolgens 1 voor 1 een proefje, waarbij alle gangen en richtingen gevraagd kunnen worden.
Vervolgens kan er nog een stuk Pleasure verreden worden, wat de jury de kans geeft om de laatste twijfel omtrent plaatsing weg te nemen. (20% van de uiteindelijke beoordeling)

– Cowboy Dressage:
De grondlegger van de Cowboy Dressage zag in de dressuur een aanvulling voor het westernpaard. Het geheel ziet er erg ‘western’ uit. De sport richt zich op een goede relatie tussen ruiter en paard, en het loslaten van de teugel is veel belangrijker dan het contact erop. De focus ligt op ‘soft feel’, zacht gevoel. Het belangrijkste is de unieke band tussen ruiter en paard en iedereen kan wedstrijden starten: er zijn zelfs klassen waarin je alleen maar hoeft te stappen.

Wat de sport uniek maakt, is dat partnerschap hoger beloond wordt dan het uitvoeren van de manoeuvre, een verademing in de competitieve wereld om ons heen. Sterker no;, “Het paard ondersteunen, wordt aangemoedigd en niet afgestraft in de wedstrijdring”.

De ring lijkt op de reguliere dressuur ring, maar dan veel uitgebreider. Cowboy Dressage is niet zozeer alleen dressuur, maar een combinatie van dressuur, reining, working equitation en zelfs een stukje trail.

– Ranch Riding.
De Ranch Riding gaat terug naar de het werken in het vrije veld. Zeg maar de oorsprong van de hedendaagse Reining.
Het onderdeel moet de veelzijdigheid, de werkwilligheid en de voorwaartse beweging in arbeidstempo van het Ranchpaard weerspiegelen. De verrichtingen van het paard moeten voldoen aan de vereisten van een Ranchpaard in het vrije veld. Beoordeeld wordt de capaciteit van het paard om te allen tijden controleerbaar te blijven, ook bij snellere gangen. Gewillig en gehoorzaam aan de hulpen staan moet beloond worden. Een licht contact van de ruiter met het bit wordt beloond; een lang doorhangende- of voortdurend aangenomen teugel is niet gewenst. Het gedrag van het paard en de kwaliteit van de gangen zijn doorslaggevend. Diverse onderdelen uit de Trail kunnen ook gebruikt worden tijdens een proef.

Informatie is afkomstig van: Vitus Vitalis PP-NP

DK1

En de nieuwe schoolnaam luidt ?????

Beste ouders, dorpsgenoten en externe partijen.

School By de Boarne Niawier luid voor het laatst de klok onder de oude naam.

Het is bijna zover, vanaf 1 augustus zijn  we één bloeiende en boeiende school met één team, één directeur op 2 locaties. ‘By de Boarne’ en de ‘FoekeSjoerdsSkoalle horen bij elkaar en gaan samen verder. Bij zo’n belangrijke stap  hoort een passende nieuwe naam voor deze school en het toekomstige kind centrum. Een naam die past bij onze  expeditie, onze kinderen en de gemeenschap.

Maar liefst 33 namen zijn door ouders, kinderen en dorpsgenoten ingebracht. Een lastige taak voor de jury om hier de meest coole, mooie, pakkende naam uit te kiezen.

Maar dat is gelukt!

De jury bestaande uit ouders, dorpsgenoten, leerkrachten en kinderen hebben  o. l. v. Carin Doodeman een passende naam voor de nieuwe school gekozen.

En het is……… “Wrâldwizer”.

De bedenkers omschreven het als volgt:

We hebben gekozen voor een mooie Friese naam, er is nog geen basisschool met deze Friese naam. De naam staat voor uitdaging en avontuur, vrede en respect, warmte en openheid, plezier, zelfstandigheid en creativiteit; vaardigheden die een kind nodig heeft om de weg te vinden in onze wereld.  

De stuurgroep kan zich helemaal vinden in deze naam en deze omschrijving, het geeft een mooie inhoud aan dat wat wij de komende jaren willen realiseren.

Trienke Holwerda-van Dellen mag als bedenkster dan ook trots zijn op deze naam.

Nextstep Design heeft hard gewerkt concept logo’s te ontwerpen passend bij de nieuwe naam. Dezelfde jury koos het logo dat het beste de ínhoud van de naam weergeeft. WraldwizerWij zijn trots op deze naam en dit pakkende logo. Hiermee trekken we de wereld in en hopen we herkenbaar te zijn en een stevige, vertrouwde plek te veroveren. Samen met jullie als ouders, dorpsgenoten en externe partners gaan we de komende jaren deze naam inhoud geven!

Vriendelijke groet namens de stuurgroep,

Sietsche Nieuwenhuis,

Michelle van der Sluis,

Lies Dijkstra

By de Boarne Niawier1 By de Boarne Niawier2 By de Boarne Niawier4 By de Boarne Niawier5 By de Boarne Niawier6 By de Boarne Niawier7 By de Boarne Niawier8 By de Boarne Niawier9 By de Boarne Niawier10 By de Boarne Niawier11 By de Boarne Niawier11_1 By de Boarne Niawier12