Foto’s koffieconcert Sionsjongers in de St. Vituskerk

Op zondag 08 april 2018 om 15.30 uur was er een koffieconcert van de Sionsjongers in de St. Vituskerk te Wetsens.

De groep, bestaande uit  25 zangers en zangeressen onder leiding van Zwaannette Dijkstra gaf een modern swingend geheel ten gehore. Een veelzijdig repertoire met Friese, Nederlandse en Engelstalige liederen. O.a. de Dreamer, Lord I Stretch my hand, Ferwûndering, tienduizendredenen, Fûgels, In Nye dei, t’is weer voorbij die mooie zomer en vele andere liederen.

Zwaannette begeleidt het koor op de piano.

Carolien Fardin heette een ieder welkom, de kerk zat vol met enthousiaste familieleden, vrienden en bekenden, die na de pauze zelf ook  onderdeel werden van het koor omdat ze met sommige liedjes  mee konden zingen.

Al met al een hele geslaagde zonnige middag en zeker voor herhaling vatbaar.

Klik hier of op onderstaande foto om naar het fotoalbum te gaan.

Koffieconcert Sion Sjongers Sint Vituskerk 3

22e Crossloop van de V.V. Ropta Boys

 Ropta-Boys-1

V.V. Ropta Boys

.

OOSTERNIJKERK – De crossloop van de v.v. Ropta Boys wordt op zaterdag 6 januari 2018 voor de 22e keer gelopen. Je kunt zo langzamerhand spreken van een traditie binnen de v.v. Ropta Boys. Ook dit jaar heeft de organisatie haar best gedaan om een mooie route uit te stippelen, voor zowel de jeugd als de senioren. Naast de traditionele crossloop wordt er sinds jaar en dag een mooie wandelroute van ongeveer 12 kilometer uitgezet voor leden en niet leden. Na afloop van de cross- en wandeltocht is er om 16.00 uur  voor de leden, sponsoren, donateurs en vrijwilligers de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in kantine “De Tredde Helte”. De crossloop voor de jeugd begint om 10.30 uur. De crossloop voor  JO19 en senioren begint om 14.30 uur. De wandel/kuiertocht start om 13.30 uur..

Voor meer info klik hier om naar de site van Ropta Boys te gaan.

Kaatsen, harde wind grote spelbreker op 30ste vrijgezellenpartij

Harde wind grote spelbreker op 30ste vrijgezellenpartij

Oosternijkerk. Donderdag 27 juli stond alweer de 30ste vrijgezellenpartij op het programma. Ik heb de archieven er nog even op nageslagen, de eerste vrijgezellenpartij is georganiseerd in 1988 na het overleden van dhr. Kees Seepma.

De harde wind was deze 30ste editie de grote spelbreker. Het was duuidelijk dat er vandaag niet te lang aan de opslag gestaan moest worden. Opslaan, kleine kaats overhouden en dan snel naar het perk.

Bij de dames stonden er 4 parturen op de lijst. Na twee omlopen hadden de parturen Esther Turkstra, Jacqueline Jongsma en Richtje Eisenga en het partuur Anke Mollema, Annemarie de Vries en Bertina Weidenaar hun eerste twee wedstrijden gewonnen. De laatste wedstrijd moesten ze tegen elkaar. Het partuur Anke Mollema c.s. Won deze wedstrijd met 4-5 (2-6) en ging hierdoor met de eerste prijs naar huis.

Bij de heren kon er gekaatst worden in een A en een B klas. In de B klas stonden er 6 parturen op de lijst. Er werd gekaast in 2 poules, waarna de winnaars van elke poule nog een finale kaatsten. In poule 1 werd pas op een stand van 5-5 (6-6) beslist wie er naar de finale zou gaan. Op deze stand lukte het voorinse Jelle Weidenaar niet om de kaats voorbij te slaan. In de finale stonden de parturen Nanne Jan Post, Willem de Jong en Jan Torensma tegen het partuur Yorrick Elzinga, Simon Torensma en Hillebrand Tanja. Laatstgenoemd partuur wist deze finale te winnen met 4-5 (2-6)

In de A klasse stonden 4 parturen op de lijst. Na twee omlopen waren er ook hier twee parturen die hun eerste 2 wedstrijden hadden gewonnen. Zodoende was de derde wedstrijd dus een echte finale. Deze ging tussen de parturen Theunis Torensma, Simon Jan Mol en Marcel Faber en het partuur Jan Jelle Jongsma, Douwe Pieter Kuiper en Rudy Torensma. Laatsgenoemd partuur pakte al snel een 3-0 voorsprong. Hierna kwam het partuur Theunis Torensma c.s. Nog terug tot 3-2. Het zou echter bij een spel blijven. Het partuur Jan Jelle Jongsma c.s. Won deze wedstrijd met 2-5 (2-6) en ging hierdoor met de kranzen naar huis.

Hierna kon er nog gezellig nagezeten worden in de tent welke beschikbaar is gesteld door Van Kammen en catering uit Oosternijkerk. Ook de halve kippen en de bbq vonden weer gretig aftrek.

Uitslagen

Dames

1 Anke Mollema, Annemarie de Vries, Bertina Weidenaar

2 Esther Turkstra, Jacqueline Jongsma, Richtje Eisenga

 

Heren B klas

1  Nanne Jan Post, Willem de Jong, Jan Torensma

2  Yorrick Elzinga, Simon Torensma, Hillebrand Tanja

 

Heren A klas

1  Theunis Torensma, Simon Jan Mol, Marcel Faber

IMG-20170806-WA0001 IMG-20170806-WA0002 IMG-20170806-WA0003 IMG-20170806-WA0004 IMG-20170806-WA0005 IMG-20170806-WA0006

Verslag laatste jeugdfederatie kaats wedstrijd

Jeugdfederaasjekeatsen yn Nijewier

Nijewier. Yn Nijewier stie ôfrûne woansdei de 9e en lêste jeugdfederaasje wedstryd op it programma. Yn Nijewier keatsten de jongste jongerein, yn Dokkum de âldere jongerein. Op beide fjilden, nettsjinsteande de fakansjetiid dochs wer 85 keatsers. Dan hear jo wol ris, it is 5 foar tolven mei it keatsen, tsjustere wolken boppe it keatsen, dan doar ik wol te sizzen dat yn Dongeradiel de sinne skynt. Dat is net de fertsjinste fan it federaasjebestoer, mar fan alle bestjoerders fan de ferieningen oansletten by de Federaasje Dongeradiel!

By de welpenfamkes stiene der 4 partueren op de list, dy slim oan elkoar weage wiene. Nei 2 omlopen koene noch 3 partueren de earste priis winne. Yn de lêste omloop stiene de partueren Joke de Jong en Michelle Sijtsma tsjin it partuer Richtsje Bandstra en Janieck Woude. Lêst neamd partuer hie de bêste papieren op de oerwinning troch 2 winstpartijen yn de earste 2 omlopen. Dochs waard it noch in dûbeltsje op syn kant want it partuer Joke de Jong c.s. wûn mei 5 – 3 (6-2). Hjirtroch hiene dizze beide partueren likefolle foareersten. It partuer Richtsje Bandstra c.s. gie dochs mei de earste priis nei hûs trochdat sy wat minder tjineersten hiene.

By de welpenjonges stiene der 5 partueren op de list. Om der gjin nachtwurk fan te meitsjen, waard mei spullen gelyk begûn. Ek hjir wiene de underlinge ferskillen lyts en moast de winner komme út it underlinge resultaat. It partuer Jan Willem Cuperus en Kees Sonnema waarden earste, Stijn de Hazze en Jelle Jan Dijkstra waarden twadde.

By de pupillenfamkes wiene der 6 partuer dy keatse yn 2 poules. De finale by dizze kategory waard spile tusken de partueren Jildau de Roo, Annet Haaksma en Leann Wijma tsjin it partuer Willianke Sipma, Ketsia Gruintjes en Fredau Kupers. De opslach fan it partuer Willianke Sipma c.s. wie tige deeglik. Lyts bytsje opslagballen misten it perk en it partuer Jildau de Roo c.s. hie de nedige muoite om der keatse fan te slaan. De winst yn dizze kategory gie dan ek nei Willianke Sipma c.s. sy wûnnen  mei 2 – 5 (6 – 6).

By de pupillenjonges stiene der yn it begjin 6 partuer op de list. Der wiene lykwols in trijetal keatsers dy’t him yn de dei fersint hiene. Hjirtroch moast der op ‘e nij lotte wurden en der koe dan ek pas 20 minuten letter begûn wurde. De 4 oerbleaune partueren makke der dochs noch in moaie keatsjûn fan. Der waard fanatyk, mar ek benammen sportyf keatst. 1 partuer stuts der mei kop en skouders boppe út. Dit wie it partuer Peder Dijkstra, Daniel Wouda en Albert Fûgel. Sy wonnen trije omlopen en wiene dan ek de terjrochte winner. It partuer Wybren de Jong, Hessel Veendorp en Kye van der Koai waarden twadde.

Nijwier 26072017