Plaatsbord dorpsbelang niawier wetsens

 

 

 

Het bestuur van dorpsbelang wordt vertegenwoordigd door:

Voorzitter Wiebe Turkstra Tel. 242081
Secretaris Vacant Tel.
Penningmeester Sietske van der Meulen Tel. 242006
Algemeen bestuur Peter Tromp Tel. 701239
Algemeen bestuur Janneke Neef Tel. 242211

   EmailenMailen naar het dorpsbelang?

Gebruik voor een e-mail aan het dorpsbelang het algemene contactformulier.

Of via u eigen mailprogramma naar: secretaris@niawier-wetsens.nl

Brievenbus  Postadres van het dorpsbelang!

Vereniging van dorpsbelangen Niawier/Wetsens
P.a. Bredewei 3
9138 TE  Niawier