Voor contact met het Dorpsbelang, klik in het menu op ”contact” voor het formulier.

.

Handige adressen en telefoonnummers

 

van-a-tot-z

icoon-adressenbestandcijfers

 

 

 

 

Ambulance / Brandweer / Politie 112
In niet – levensbedreigende situaties
Ambulance 0519-222033
Brandweer 0519-228020
Politie 0900-8844
Dorpsagente 0900-8844
E-mail: trijntje.van.dekken@friesland.politie.nl
Gemeentehuis Dongeradeel 0519-298888
Wijkbeheer 0519-298777
Gezondheid  
Burenhulpproject Metslawier/Niawier/Wetsens
Centraal meldpunt 0519-292223
Maandag t/m vrijdag  8.30 tot 12.30 uur en 13.00 tot 17.00 uur
Dierenarts:  
Dierenassociatie Dokkum c.o. 0519-292526
Dierenambulance 0518-400048
of 06-27137586
Dokterswacht 0900-1127112
Huisarts:
H.M.A. Wijmenga
B.Bekkerstrjitte 19 0519-241270
Metslawier      (spoed) 0519-241119
Tandarts:
A.A. Herbig, 0519-241360
Roptawei 22
Metslawier
School  
Christelijke basisschool By de Boarne http://www.boarne-arlanta.nl/index.html
De Skulp 24
9138 SJ  Niawier 0519-241232
Thuiszorg  
Buurtzorg Dongeradeel 06-23500926
Thuiszorg Het Friese Land 058-215 73 00
            0900-8864
Ziekenhuis  
Talma-Sionsberg, Brirdaarderstraat 68-70, Dokkum. 0519-291234
(Gelegenheid voor bloedprikken in de Skûle woensdags om 8.30 uur)
Kerken  
Protestantse gemeente Metslawier/Niawier: http://www.pkn-metslawier-niawier.nl/
Gebouw Nij Sion, Bornensisstrjitte 5 Niawier 0519-241778
Kleastertsjerke
Tsjerkepaad 4 Niawier
Rehoboth en gebouw de Schakel,
B. Bekkerstrjitte 27  Metslawier 06-30027981
De Doarpstsjerke Tsjerkebuorren 7 – Metslawier
“De diensten, op zondag om 9.30 uur, kunnen via de radio (op de kabel)
worden beluisterd op FM 102.8”
Verenigingen / Stichtingen /Commissies  
Activiteitencommissie http://www.facebook.com/ActiviteitencommissieNiawierWetsens
Anita Mol 0519-321072
Magda Rietdijk 0519-242370
Fokje Kingma 0519-242018
Janny Hoekstra 0519-241246
Annemarie Wiersma 0519-701239
 
Begrafenis / uitvaartvereniging “De Laatste Eer” http://www.uitvaartvereniging-niawier-wetsens.nl/
Voorzitter : Marcus Weidenaar 0519-241700
Penningmeester : Hendrik Nicolai 0519-241658
Secretaris : Annemarie  Tromp 0519-701239
Algemeen bestuur      : Sjouke Basteleur 0519-242052
                                     : Ynske Havinga 0519-242080
Bode:             Marianne Zeilinga 0519-297280 of 06-128 39 195
Bij een overlijden kunt u contact met haar opnemen.         
 
Dorpsbelang http://www.niawier-wetsens.nl/
Voorzitter: Wiebe Turkstra 0519-242081
Secretaris :
Penningmeester: Sietske van der Meulen 0519-242006
Algemeen bestuur: Peter Tromp 0519-701239
                               : Janneke Neef 0519-242211
Webmaster     :  Peter & Annemarie Tromp 0519-701239
Freonen fan it Hokje:
Voorzitter: Ronald Lodder 0519-241340
Secretaris: Warner de Vries 06-12687508
Penningmeester: Jelles Hamstra & Lex Meinsma
Gymvereniging S.S.S. (Sport Staalt Spieren) Oosternijkerk        
              https://www.facebook.com/sportstaaltspieren.oosternijkerk
Voorzitster: Janny Kuipers 0519-241938
Secretaresse: Aukje Weidenaar 0519-720306
Penningmeester: Aaltsje Meirink 0519-241419
Bestuurslid: Jolanda Hoogterp 06-51547376
                  : Froukje Wiersma 0519-241866
   
KeatsFeriening De Trije Doarpen Niawier-Metslawier-Oosternijkerk
http://www.kfdetrijedoarpen.nl/  https://www.facebook.com/kf.detrijedoarpen
 
Voorzitter : Yme Braaksma
Vice Voorzitter: Wiebe Westra
0519-241611
0519-241636
Secretaris: Harald Wiersma 0519-241488
Penningmeester: Tine Torensma 0519-241736
Jeugdbestuur:
Lolke Bergema 0519-241704
Siemen Sijtsma
Anita Cuperus
Antje Allema  0519-242243
   
Nij Sion                      http://www.nijsion.nl/
Voorzitter: Yme Braaksma 0519-241611
Penningmeester: Ingrid Weidenaar 0519-241900
Algemeen bestuur      : Kor & Wikje Braaksma 0519-241283
                                   : Pieter Braaksma 0519-242118
                                   : Doetie Meindertsma 0519-241996
   
Ondernemersvereniging MNW:                
Voorzitter: Gosse Veenma 0519-241202
Secretaris: Hette Meinema 0519-294161
Penningmeester: Andries Mol 0519-241555
Algemeen bestuur: Bianca Waamelink 0519-241673
Durk Weidenaar 0519-242335
   
Oranjevereniging
Voorzitter: Bean Braaksma 0519-241213
Secretaris    : Tineke Terpstra 0519-724041
Penningmeester: Aebe Meindertsma 0519-724213
Algemeen bestuur: Durk Allema 0519-241251
                                     Anja  van der Bij 0519-720588
                                  Maaike Braaksma 0519-241414
Gosse Jan Braaksma 06-14800169
SionSjongers http://www.sionsjongers.nl/
Voorzitster: Maaike Braaksma 0519-241414
Secretaris: Carolien Fardin 0519-701326
Penningmeester: Wim Rietdijk 0519-242370
Algemeen bestuur: Ynske Havinga 0519-242080
Tuin Dames
Dorothé Voet 06-361 04 412
Magda Rietdijk 0519-242 470
Marion de Wal 06-107 82 823
Akkie v/d Werf 0519-242 209
Djoke van Dellen 0519-294 296
Tiny Weidenaar 0519-241700

 

Staat uw vereniging / stichting er nog niet bij of zijn de gegevens niet correct:

Mail dit naar: niawierwetsens@gmail.com