walda archieven

Jan Walda archieven: online verzameling van onze streekgeschiedschrijver.

Onderwijs in Niawier

De familie Erich

Wetsens troch de ieuwen hinne

Kloosters in Friesland

De Priorzerk te Niawier

De toponomy van Wetsens

De torenklok van Niawier

100 jarige bezoekt het dorp van haar jeugd

Argeologyske fynsten te Wetsens

Een brief uit 1814

1857: Een vergadering in Niawier

1857: Een vergadering in Wetsens

In ferkeaping yn Nijewier

De B nummers in de provincie Friesland

De smederij van Niawier

Torenhaan te Niawier

Ferfier mei de hûnekarre yn it begjin fan ‘e foarige ieu

Emigraasje nei 1945

In druk verscheen:

It doarp Nijewier, door J. Walda (uitgegeven in 1977, naar aanleiding van ‘ Reünie 1977’ )

In grazige weiden, de Gereformeerde Kerk van Niawier-Wetsens, door J. Walda

Wij zijn maar met weinigen, klein in getal. 400 jaar geschiedenis van hervormde gemeente Niawier-Metslawier,
door J. Walda

Nijewier Wetsens, 100 jier yn byld (uitgegeven door Dorpsbelang Niawier-Wetsens, ter gelegenheid van Simmer 2000)

De skiednis giet troch it eigen doarp (1)

De skiednis giet troch it eigen doarp (2)

De skiednis giet troch it eigen doarp (3)

De skiednis giet troch it eigen doarp (4)

De skiednis giet troch it eigen doarp (5)

De skiednis giet troch it eigen doarp (6)

De skiednis giet troch it eigen doarp (7)

De skiednis giet troch it eigen doarp (8)

De skiednis giet troch it eigen doarp (9)

De skiednis giet troch it eigen doarp (10)

De skiednis giet troch it eigen doarp (11)

De skiednis giet troch it eigen doarp (12)

De skiednis giet troch it eigen doarp (13)

De skiednis giet troch it eigen doarp (14)

De skiednis giet troch it eigen doarp (15)

De skiednis giet troch it eigen doarp (16)

De skiednis giet troch it eigen doarp (17)

De skiednis giet troch it eigen doarp (18)

De skiednis giet troch it eigen doarp (19)

De skiednis giet troch it eigen doarp (20)

De skiednis giet troch it eigen doarp (21)

De skiednis giet troch it eigen doarp (22)

De skiednis giet troch it eigen doarp (23)

De Grytmanswei

De Auck-Doniastrjitte

De Bartenswei

De Siercksmawei

De Bredewei

De Grientereed

De Bornensisstrjitte

De Terpstrjitte

De Mearswei

 It Linepaad