Logo gym.

GYMVERENIGING S.S.S.  (Oosternijkerk)

De gymnastieklessen voor de de kinderen van de basisschool zijn op de woensdagmiddag.

Gymtijden voor 2017/2018 zijn als volgt:
Groep 1 + 2: 13.30-14.30 uur
Groep 3      : 14.30-15.30 uur
Groep 4+5+6: 15.30-16.30uur
Freerunning (gr. 7+8): 16.30-17.30uur

Voor de dames is er op de donderdagavond van 19.45-20.30 uur Body Move.

Docent is Ykje de Vries, uit Dokkum.
De kosten zijn gering: €8,50 per maand.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Voor meer informatie m.b.t. contributie kunt u terecht bij Aaltsje Meirink

Het bestuur van de gymvereniging:

Voorzitter : Janny Kuipers 0519-241938
Secretaresse : Aukje Weidenaar 0519-720306
Penningmeester : Aaltsje Meirink 0519-241419
Bestuurslid : Jolanda Hoogterp 06-51547376
Bestuurslid : Froukje Wiersma 0519-241866


Email-adres:    

Internet-site:    www.facebook.com/sportstaaltspieren.oosternijkerk