Logo kaatsen

KEATSFERIENING DE TRIJE DOARPEN

 

De kaatsvereniging is voor de dorpen: Niawier, Metslawier, Oosternijkerk.

 

Het bestuur van de Keatsferiening:

Voorzitter: Yme Braaksma 0519-241611
Vice – Voorzitter: Wiebe Westra 0519-241636
Secretaris: Harald Wiersma 0519-241488
Penningmeester: Saskia Tol
Bestuurslid Anita Cuperus
Bestuurslid Antje Allema

Email-adres:  Geen

Internet-site: www.kfdetrijedoarpen.nl

Facebookpaginawww.facebook.com/kf.detrijedoarpen