ONDERNEMERSVERENIGING MNW

 

Het bestuur van de ondernemersvereniging MNW:

Voorzitter : Gosse Veenma 0519-241202
Secretaris : Hette Meinema 0519-294161
Penningmeester : Andries Mol 0519-241555
Algemeen bestuur : Bianca Waamelink 0519-241673
Algemeen bestuur : Durk Weidenaar 0519-242335