Voetbal vereniging Ropta Boys

vvv Ropta Boys

vvv Ropta Boys uitkomend in de 4 klasse B, is de voetbal vereniging voor de dorpen Oosternijkerk, Metslawier, Niawier, Nes (NOF) en omstreken.

De accommodatie van Ropta Boys is gelegen aan de Fiver in Oosternijkerk, waar het beschikt over 1 hoofdveld en een kunstveld voor zeventallen welke tevens trainingsveld is.

Momenteel heeft Ropta Boys meer dan 250 leden, hiermee is het een gemiddeld grote voetbal vereniging in de gemeente NoardEast Fryslân

Correspondentie adres:
Douwe Jaap Meinsma
Master fan Loanstrjitte 23
9123 JN  Metslawier
douwejaap@live.nl
Tel. 06- 415 22 170

BESTUREN EN COMMISSIES

Hoofdbestuur:

Functie: Naam: Telefoon: Mail:
Voorzitter Theunis Linthof 06-496 04 003 t.linthof@knid.nl
Secretaris Douwe Jaap Meinsma 06-415 22 170 douwejaap@live.nl
Penningmeester Jantina Terpstra 0519-58 96 53 penningmeester@roptaboys.nl
Wedstrijdsecretaris Aaltsje Meirink-Kalsbeek 06-110 40 069 aaltsjekalsbeek@hotmail.com
Bestuurslid Patrick van der Ploeg 06-373 37 974 patrick_vanderploeg@hotmail.com
Bestuurslid Andries Visser 06-23909681 andries_visser@hotmail.com
Bestuurslid Bas Dijkstra 06-293 06 240 basdijkstra73@gmail.com
Bestuurslid Wiebe Dijkstra 06-571 15 597 wldijkstra@knid.nl

 

Jeugdbestuur en Technische jeugdzaken (TJZ):

Functie: Naam: Telefoon: Mail:
Voorzitter & Materiaal Aant Soepboer 06-11427587 jeugdbestuur@roptaboys.nl
Bestuurslid & Trainersbegeleiding Johannes de Groot
Bestuurslid & Nieuwe Leden Jan Wijnsma nieuweleden@roptaboys.nl
Bestuurslid Nik van der Voort
Bestuurslid Tim van der Voort

LID WORDEN?

Hoe gaat het aanmelden en afmelden bij v.v. Ropta Boys in zijn werk?

Contactpersonen:

Ledenadministratie: Jeugdbestuur Penningmeester
Henny Vlasma Jan Wijnsma Jantina Terpstra
Tel.: 0519-589264 Tel.:  06-19546721 Tel.: 0519-589653
E-mail: hvlasma@planet.nl Email: nieuweleden@roptaboys.nl Email:  penningmeester@roptaboys.nl

Internet-site: www.roptaboys.nl