Voetbal vereniging Ropta Boys

RoptaBoys

vvv Ropta Boys

vvv Ropta Boys uitkomend in de 4 klasse B, is de voetbal vereniging voor de dorpen Oosternijkerk, Metslawier, Niawier, Nes (D) en omstreken.

De accommodatie van Ropta Boys is gelegen aan de Fiver in Oosternijkerk, waar het beschikt over 1 hoofdveld en een kunstveld voor zeventallen welke tevens trainingsveld is.

Momenteel heeft Ropta Boys meer dan 250 leden, hiermee is het een gemiddeld grote voetbal vereniging in de gemeente Dongeradeel.

Correspondentie adres:
Douwe Jaap Meinsma
Julianastrjitte 20
9132 JE Metslawier
douwejaap@live.nl
Tel. 06- 415 22 170

BESTUREN EN COMMISSIES

Hoofdbestuur:

Functie: Naam: Telefoon: Mail:
Voorzitter Theunis Linthof 06-496 04 003 t.linthof@knid.nl
Secretaris Douwe Jaap Meinsma 06-41522170 douwejaap@live.nl
Penningmeester Jantina Terpstra 06-289 11 360 penningmeester@roptaboys.nl
Wedstrijdsecretaris Anja Bandstra 06-11040069 h.j.bandstra@knid.nl
Bestuurslid Patrick van der Ploeg 06-37337974 patrick_vanderploeg@hotmail.com
Bestuurslid Gerard Peter Weidenaar 06-201 12 151 gpweidenaar@hotmail.com
Bestuurslid Bas Dijkstra 06-293 06 240 basdijkstra73@gmail.com
Bestuurslid Wiebe Dijkstra 06-57115597 wldijkstra@knid.nl

 

Jeugdbestuur en Technische jeugdzaken (TJZ):

Functie: Naam: Telefoon: Mail:
Voorzitter Aant Soepboer 06-11427587 jeugdbestuur@roptaboys.nl
Bestuurslid&Materiaal Jan Meindert Castelein
Bestuurslid&Pupil vd week Anna Torensma
Bestuurslid & VTONTJZ bestuurslid Johannes de Groot
bestuurslid Jan Wijnsma
bestuurslid Mirella Kuilboer

LID WORDEN?

Hoe gaat het aanmelden en afmelden bij v.v. Ropta Boys in zijn werk?

Contactpersonen:

Ledenadministratie: Jeugdbestuur Penningmeester
Henny Vlasma Jan Wijnsma Jantina Terpstra
Tel.: 0519-589264 Tel.:  06-19546721 Tel.: 0519-589653
E-mail: hvlasma@planet.nl Email: ts.torensma@knid.nl Email:  penningmeester@roptaboys.nl

Internet-site: www.roptaboys.nl