Oud papier wordt opgehaald

oudpapier

Oudpapier wordt opgehaald

oudpapier

Oud papier wordt opgehaald

Braderie Metslawier

Ringrijden op Tibma onder Ee

Dorpsfeest Paesens – Moddergat

Dorpsfeest Anjum

Ringrijden Hantumhuizen

Kleintje Dorpsfeest Hantum

Wat houdt dit feest in?
Wij zullen op vrijdagavond en zaterdag 19 en 20 juni
een feest organiseren met het volgende voorlopige programma:
Vrijdag  22.00 uur  Muziek in de tent met partyband ‘Sunshine’
Zaterdag
09.30 uur  speurtocht groep 0 t/m 4
10.00 uur  Fietstocht alle leeftijden
11.00 uur   Zakslaan groep 5 t/m 8
13.00 uur   Mio Folie 12+
14.00 uur  Jeu de Boules 55+
15.30 uur   Zakslaan 12+
19.00 uur   Ringrijden Hantumhuizen
22.00 uur   Muziek in de tent met top 100 band ‘Lost shot’

 

Dorpsfeest Metslawier

Oud papier

oudpapierOud papier wordt opgehaald