Toneel uitvoering “Wat no Ynspekteur?”

Op vrijdag 6 en zaterdag 7 maart word er in café Veldzicht te Metslawier een toneel uitvoering gedaan door Frjemd Folk. Deze nieuwe toneel groep is ontstaan door het openluchtspel “De smokkelaars van de Schans” in 2013. Het stuk gaat over “Wat no Ynspekteur? Het is een misdaad komedie in 4 bedrijven. Beide avonden beginnen om half 8. Entree 5 euro en voor basisschool kinderen 2,50. Kaarten verkrijgbaar bij café Veldzicht. Tot ziens op 6 en 7 maart! Groeten Frjemd Folk!

Frjemd Folk toniel

Takomstkafee

Uitnodiging-Takomstkafee

Oud papier

 

 

 

 

oudpapier

Oud papier wordt huis aan huis opgehaald

NLdoet.2015

Uw NLdoet klus : Tennis Club Metslawier Eo

Aanzicht, toegang en terras nieuw clubgebouw herinrichten

Omschrijving

We hebben een nieuw clubgebouw! februari/maart 2015 wordt de bouw opgeleverd. Het oude Gymlokaal wordt gesloopt. Dit alles heeft tot gevolg dat ons terras en de toegang tot ons tenniscomplex geheel opnieuw bestraat en ingericht moet worden. Bovendien staat ons tenniscomplex (met het nieuwe gebouw) nu niet meer verscholen achter de sporthal maar zijn we nu duidelijk zichtbaar.

Eindresultaat

Een uitnodigende toegang en terras voor iedereen toegankelijk als er wordt getennist.

Locatie

Singel 4
9123 JX Metslawier

Gemeente avond PKN Metslawier – Niawier

PKN Metslawier Niawier

PKN METSLAWIER NIAWIER

Om alvast te noteren in uw agenda.

De kerkenraad streeft er naar om de gemeenteavond dit voorjaar te houden op

donderdag 9 april 2015

om 19.30 uur

te Nij Sion in Niawier.

Het programma wordt u van te voren nog bekend gemaakt.

Algemene Ledenvergadering Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Niawier-Wetsens

Uitnodiging:

Algemene ledenvergadering

Begrafenisvereniging “De laatste Eer” te Niawier/Wetsens

Datum: 28 februari 2019

Tijd : 20.00 uur

Plaats: Nij Sion te Niawier

Agenda: klik hier 

Algemene Ledenvergadering Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Niawier-Wetsens

Uitnodiging:

Algemene ledenvergadering

Begrafenisvereniging “De laatste Eer” te Niawier/Wetsens

Datum: 09 maart 2015

Tijd : 20.00 uur

Plaats: Nij Sion te Niawier

Agenda: volgt zsm

Dorpsreisje

Dorpsreisje

dorpsreis

Laatste dag voor opgave Dorpsreisje (Bij voldoende deelname)

Dorpsreisje (bij voldoende deelname)
Graag opgave voor 1 maart bij één van de commissieleden

dorpsreis

Klaverjassen

Klaverjassen
Een ieder is welkom!
Vanaf 19.45 uur in Nij Sion
Consumpties zijn voor eigen rekening

Klaverjassen