Nij Sion weer open

Voor het eerst sinds het begin van de Corona-crisis is dorpshuis Nij Sion weer op zaterdagmiddag open gegaan. Aan de hand van de opgestelde RIVM regels is dit voortaan iedere zaterdag weer mogelijk vanaf 16:30 uur.

Tijdens deze eerste opening waren er 15 gasten die opgepaste afstand gezellig met elkaar konden kletsen onder het genot van een borrel of wat fris.

Algemene stemming was, ”dit is voor herhaling vatbaar”. U bent dus van harte uitgenodigd en wees welkom in Nij Sion.

Nij Sion weer open voor jou en mij!!

Nu de horeca weer langzaam opgestart wordt, gaat Nij Sion zaterdag 6 juni weer haar deuren openen.

Uiteraard wordt er voldaan aan de eisen van het RIVM en is er een protocol opgesteld zodat alle regels goed gevolgd kunnen worden.

Wees welkom!

Bazar gaat niet door!

Zoals de meesten wel hadden verwacht is er besloten om de Bazar op 21 maart ook af te gelasten!

Mooie opbrengst oud ijzer

Afgelopen zaterdag 7 maart heeft het dorpshuis de eerste ronde oud ijzer opgehaald uit Niawier en Wetsens. Het heeft het mooie bedrag van  € 160 opgebracht.

Iedereen bedankt voor hun inbreng.
Totaal hebben we nu € 310 opgehaald.

20 juni is de volgende ophaalronde!

Dames kom ook eens naar Nij Sion!!

Sinds eind vorig jaar komen er ook steeds meer dames naar Nij Sion. Maar hoe meer dames achter de geraniums vandaan komen, hoe gezelliger het wordt.

Dus froulju fan Nijewier, jimme moatte sels ris komme te sjen hoe gesellig it sneone middeis is, Wolkom!

Oant 16:30 oere

Hartelijke groet,

Linda Kooistra

Schoonmaak Nij Sion, help jij mee?

Op zaterdagmorgen 1 februari willen wij Nij Sion een extra schoonmaakbeurt geven.

Wie komt ons helpen?
We beginnen om 8.30 uur.

Graag zelf een emmer en doeken meenemen.

Bestuur Nij Sion

Inzameling oud ijzer voor Nij Sion

Beste dorpsgenoten,

Naast het ophalen van het oud papier, willen we nu ook een actie starten om oud ijzer in te zamelen. Het idee is om 4 x per jaar op een zaterdagochtend oud ijzer op te halen in Niawier en Wetsens.

Wanneer u thuis geen ruimte heeft om oud ijzer op te slaan, kunt u contact opnemen met Jappie de Vries 06-29899168 of Erik Turkstra 06-23896558. Het kan dan eerder worden opgehaald.

Hieronder de data wanneer we het oud ijzer ophalen, graag voor 09.00 klaarzetten.

Zaterdag 7 Maart 09.00 uur
Zaterdag 20 Juni 09.00 uur
Zaterdag 5 Sept 09.00 uur
Zaterdag 19 Dec 09.00 uur

De opbrengst is bestemd voor Nij Sion.