Oproep himelje!!!

Wij als vaste schoonmaakploeg; Riel, Marcus en Willem, willen na de vakantieperiode, Nij Sion even buitenom himelje, graag zouden wij daar wat ondersteuning bij willen hebben. Diegene die graag zijn of haar steentje wil bijdragen, stuurt even een mailtje naar mij; Email adres is: willemweidenaar@hotmail.com

Namens de schoonmaakploeg; Willem Weidenaar.

Elfdorpshuizen tocht, een prachtige dei.

It wie in prachtige dei mei hiel enthousiaste fietsers.

Der binne om en de by 150 minsken yn Nij Sion west te stimpeljen.
In soad bekende gesichten, mar ek minsken dy’t noch nea yn Nij Sion west wiene en wol bewûndering wiene oer it gebou.

Wer in slagge dei.

Groet, Doetie en Ingrid

Eten met een praatje en pannenkoeken-feest.

Op 8 en 22 maart werd dit jaar al voor de achtste keer op rij “Eten met een praatje” gehouden in Nij Sion te Niawier. Een gezellig samenzijn voor inwoners uit Metslawier en Niawier, wat begon met een drankje. Els heette een ieder welkom en vertelde wat de pot schafte.

Er werd dit jaar een stamppotbuffet verzorgd, maar niet een gewone stamppot. Nee, dit jaar konden gasten een spruitjesstamppot met appel opscheppen, een heerlijk fris Hollands recept. Tevens “blote billetjes in het groene gras” (klinkt spannend toch) én een Chinese kool stamppot.

Het was allemaal gewoon lekker en werd opgediend met keuze uit rookworst, gehaktbal, saucijsjes en speklapjes. Vooral dit laatste was erg lekker bij de Chinese kool en gaf hét pikante Oosterse tintje aan het Hollandse buffet.

Uiteraard was er ook gezorgd voor nagerechten. Voordat men deze mocht halen, werd er gepuzzeld. Een ieder kreeg een stukje van een ansichtkaart en moest hiermee langs de tafels om de ontbrekende stukjes te vinden. Eenmaal gevonden werd dat de tafel waaraan je plaats moest nemen. Zo kwam er een roulatie en zat je met nieuwe praters aan tafel.

Bij de toetjes kon men kiezen uit een griesmeelpudding met abrikozensaus, en karamel -mokka pudding met vanillesaus. Liefhebbers van yoghurtpudding kregen er frambozen bij geserveerd en de nostalgen onder ons konden hun hart ophalen met zelfgemaakte watergruwel, alles met een toef slagroom naar wens.

Beide avonden werden door 40 gasten bezocht en velen daarvan keken al uit naar een lekkere maaltijd.

De vrijwilligers hebben de avond met plezier verzorgd en de gasten gaven leuke reacties. Al met al, zeer geslaagd.

Omdat het nationale pannenkoeken dag was konden de liefhebbers van dit oud Hollands lekkernij aanschuiven in het voorste zaaltje van het dorpshuis Nij Sion. Pannenkoeken en kinderen gaan altijd goed samen, zij wisten creatieve creaties te maken met poederzoeker en stroop. Maar niet alleen kinderen smulden van de pannenkoeken, ook een aantal ouderen lieten deze kans niet aan zich voorbij gaan. Deze activiteit was verzorgt dor de dames van de activiteiten commissie en een aantal daarvan waren druk thuis aan het bakken geweest om ook hiervan een succes te maken.

Twee mooi initiatieven waar samenzijn voorop stond.

Klik op onderstaande link welke onder deze foto staat om naar het album te gaan.

https://photos.app.goo.gl/UVm2NffwdSkzEZMHA

Geweldige opkomst stembureau Niawier

Niawier Woensdagmorgen 7.30 uur meldt inwoner Aant Jelle Soepboer zich bij het stembureau in dorpshuis Nij Sion. Aant-Jelle vertegenwoordigd zijn partij FNP en staat als nummer 16 op de lijst.

Na het overhandigen van de stempas ontkomt ook hij niet aan de controle check van zijn ID kaart door voorzitter Hendrik Nicolai. Hendrik maakt de show compleet om even kritisch met de loep te controleren op echtheid. Dit alles is natuurlijk een geintje!

Aant-Jelle zit op tijd omdat hij aan het werk moet, maar een praatje kan er altijd wel af bij hem. Terug kijkend op de debatten is hij tevreden, al vraagt hij zich wel af of het nu echt nodig was om zoveel debatten te moeten organiseren.Tot slot; een spannende dag laat hij weten, we zullen nu geduld moeten hebben tot alle stemmen geteld zijn, aldus Jelle Aant Soepboer.

Aansluitend werden de eerste stemmen uitgebracht door twee andere inwoners van Niawier. Welk opkomst percentage zal er vandaag gehaald worden, dat is een van de vragen die vanavond beantwoord kan worden.

20181121 Stemmen voor gemeenteraad1 20181121 Stemmen voor gemeenteraad2 20181121 Stemmen voor gemeenteraad3 20181121 Stemmen voor gemeenteraad4 20181121 Stemmen voor gemeenteraad5 20181121 Stemmen voor gemeenteraad6

—————————

Later die avond:

Stembureau Niawier is geteld. FNP grote winnaar met 126 stemmen, bijna alles voor Aant Jelle Soepboer. CDA nummer 2 in totaal is er ongeveer door 70 a 75% van de stemgerechtigden gestemd, (gemiddelde ligt binnen de gemeenten op 46%) 238 passen in totaal ingeleverd! Heeeel netjes qua opkomst!

46508759_909537545911970_3646366950143033344_n

Voorste CDA – achterste FNP

Bazar, wat een mooie opbrengst

Vindt ik leuk
Vrijdag 9 november hebben wij weer een geslaagde bazar gehouden in Nij Sion.
De opbrengst is € 1840.00. Wat geweldig!
Wij willen iedereen bedanken die dit mede mogelijk heeft opgemaakt.
Commissie Nij Sion.

Ook Niawier neemt afscheid van Dongeradeel

03 november 2018 afscheidsfeest van de gemeente Dongeradeel in Niawier. Vanaf 16 uur was er een puzzeltocht door Niawier georganiseerd door het dorpsbelang en de activiteitencommissie en school, men kon zelf groepjes vormen en zo alle oude en nieuwe dingen bewonderen.

Er waren fotomapjes gemaakt waar men van moest raden waar deze foto was genomen en deze plek dan opzoeken. Aangekomen bij de juiste plek kreeg men een letter waar later een woord van kon worden gevormd.
Op de basisschool de Wraldwizer was juf Hetty aanwezig en kon men een moderne les volgen op de de ipad, de pakes en beppes vonden dit zeer leerzaam en hebben nu beeld bij de gesprekken van hun kleinkinderen. Ook waren er oud Hollandse spelen.

Bij diverse bedrijven waren ook oude en nieuwe dingen te bekijken, van trekkers tot het uitdelen van droge worst (gesponsord door Weidenaar). Het spel Jenga kon worden gespeeld onderweg en op een oud schoolbord kon men de handtekening achterlaten. In de kleastsjerke werden gedichten voorgelezen van Anders Minnes Wybenga afgewisseld met muziek van 2 trekzakspelers.

Op de minder verlichte paden waren waxine lichtjes in potten neergezet die door de jeugd van Het Hokje om half vijf allemaal zijn aangestoken. In Dorpshuis Nij Sion lagen oude foto boeken, krantenknipsels plakboeken en werden er filmpjes en dia’s vertoond. Hier waren de woorden oooohh aaaah en oh jaaa dan ook niet uit de lucht. Afgevaardigden van Stichting stadsfeesten Dokkum kwamen ook langs, dit werd zeer op prijs gesteld.

Kortom: Het was een zeer geslaagde en prachtig mooie middag en avond met leuke herinneringen aan het “oude Dongeradeel”.
Afscheidsfeest Dongeradeel te Niawier4

Sjoelcompetitie, wie doet er mee?

Sjoelen
Dit seizoen willen we een sjoelcompetitie opstarten voor jong en oud.
Eens zien en horen of daar animo voor is.
Zin in een gezellige avond, jullie zijn van harte welkom.

1x in de maand v.a. 19 oktober 2018 om 19.45 u. in Nij Sion.


Consumpties zijn voor eigen rekening

We zoeken 1 of 2 personen die voor deze avond de leiding willen nemen en tellingen willen bijhouden ivm competitie

sjoelbak-410x210

Uitnodiging boekpresentatie Anders Minnes Wybenga, ”Yn eigen taal”.

Dokkum, 15 augustus 2018

Bêste minsken,

Yn it ramt fan Ljouwert/Fryslân Kulturele Haadstêd 2018 hat de KFFB de Fryske boekeklub it folgjende projekt op poaten set: útjefte fan de biografy

Yn eigen taal
Dizze útjefte beskriuwt libben en wurk fan de Fryske dichter, skriuwer en taalstrider Anders Minnes Wybenga  en is gearstald en opskreaun troch de Grinzer histoarikus Jan Minno Rozendal. Wêrom is in biografy oer dizze man nijsgjirrich?

Hoewol՚t Wybenga in soad dien hat foar de Fryske taal, komt er der yn oersjoggen út dy tiid faak bekaaid ôf. De oarsaak dêrfan lei faaks yn it feit dat er as minder bejeftige sjoen waard om՚t er autodidakt wie, yn ferlyk mei mannen lykas E.B. Folkertsma, Douwe Kalma, Jan Piebenga en Fedde Schurer. Ut syn wurk docht lykwols bliken dat dêr gjin reden foar wie.

Benammen yn de Dongeradielen, dêr՚t Wybenga syn hiele libben wenne en wurke hat, wurdt er noch altyd tige wurdearre. Dat docht wol bliken út in wei dy՚t nei him neamd is, in stânbyld midden yn Nijewier, en in keunstwurk mei ien fan syn gedichten, dat yn it jier 2005 by de tsjerke fan Hantumhuzen pleatst waard.

In biografy, dêr՚t wy de man sa՚t er werklik wie, yn kennen leare, wie der noch net.

Hjirby wurde de ynwenners fan Nijewier en Wetsens útnûge foar it bywenjen fan de feestlike presintaasje fan Yn eigen taal.

De presintaasje is op 7 septimber o.s. yn Nij Sion

Programma:    15.30 – 16.00 ynrin

16.00 – 17.15 presintaasje, muzyk, deklamaasje

17.15 – 17.45 noflike gearsit/boeketafel

 

Wa՚t dit feestlik barren meimeitsje wol moat him foar 3 septimber efkes oanmelde.

Dat kin by de skriuwster fan de KFFB Mynke Hoekstra-Stiemsma, Siniastrjitte 6, 9134 NZ Ljussens, tel. 0519 320838, e-mail: boekeklub@kffb.nl

of by bestjoerslid Anders Rozendal, M. Bruningstraat 2, 9101 DM Dokkum, tel. 0519 321262,

e-mail: rozendal.boelens@gmail.nl

IMG_3888-4001