Gemeente bord dongeradeel

Dongeradeel (Fries: Dongeradiel) is een gemeente, in de provincie Friesland (Nederland), met 24.097 inwoners (per 2014, bron: CBS) en een oppervlakte van 266,82 km².
Dongeradeel is gelegen in het noordoosten van de provincie met als hoofdplaats Dokkum, de noordelijkste stad van de Friese elf steden.

Ontstaan:

De huidige gemeente Dongeradeel is na een gemeentelijke herindeling in 1984 ontstaan door het samenvoegen van de gemeenten Dokkum, Westdongeradeel en Oostdongeradeel. In de volksmond wordt de gemeente nog steeds in het meervoud aangeduid als ‘de Dongeradelen’. Het wapen van de gemeente Dongeradeel is een samenvoeging van de wapens van de drie opgeheven gemeenten. De twee stromen stellen de riviertjes Peazens en Ee voor, die in Dokkum samenkomen.

           Vlag van Dokkum          Wapen van Dokkum

Gemeentewapen            Stadsvlag                  stadswapen

Algemene gegevens:

Provincie Friesland
Hoofdplaats Dokkum
Oppervlakte: 266,94 km²
Land: 167,27 km²
Water: 99,67 km²
Inwoners: 24.655
Bevolkingsdichtheid:147 inw./km²(1 februari 2008)
Geografische ligging 53°33′ NB 6°00′ OL
Belangrijke verkeersaders N356, N358, N361
Netnummer 0519
Postcodes 9101 – 9156
Officiële website www.dongeradeel.nl

Stad en dorpen & aantal inwoners

Aantal inwoners per woonkern op 1 januari 2013:

Nederlandse naam Friese naam Inwoners
Dokkum Dokkum 12.635
Holwerd Holwert 1670
Ternaard Ternaard 1440
Anjum Eanjum 1070
Oosternijkerk Easternijtsjerk 950
Metslawier Mitselwier 910
Ee Ie 845
Engwierum Ingwierrum 530
Hantum Hantum 395
Niawier Nijewier 375
Nes Nes 355
Lioessens Ljussens 350
Wierum Wierum 335
Paesens Peazens 260
Moddergat Moddergat 240
Morra Moarre 240
Brantgum Brantgum 230
Raard Raard 225
Hantumhuizen Hantumhuzen 200
Oostrum Eastrum 195
Aalsum Ealsum 125
Bornwird Boarnwert 110
Hiaure De Lytse Jouwer 85
Foudgum Foudgum 80
Hantumeruitburen Hantumerútbuorren 70
Oostmahorn De Skâns 65
Wetsens Wetsens 65
Jouswier Jouswier 55
Waaxens Waaksens 40

Bron: CBS

Paesens en Moddergat worden doorgaans als één geheel beschouwd.

(per 1 januari 2004, bron CBS)

Buurtschappen:

Naast de officiële kernen bevinden zich in de gemeente de volgende buurtschappen:

* Abbewier (Jewier)
* Betterwird (Betterwurd)
* Bollingawier (Bollingwier)
* Bornwirdhuizen (Boarnwerthuzen)
* Dijkshorne (Dykshoarne)
* Dokkumer Nieuwe Zijlen (Dokkumer Nije Silen)
* Drieboerehuizen (Trijeboerehuzen)
* Eilanderbult (De Bult)
* Ezumazijl (Iezumasyl)
* Groot Midhuizen (Grut Midhuzen)
* Hantumerhoek (Hantumerhoeke)
* Klein Midhuizen (Lyts Midhuzen)
* Kletterbuurt (Kletterbuorren)
* Mounebuorren
* Nieuwland (Nylân)
* Oude Terp (Ald Terp)
* Reidswal (Reidswâl)
* ’t Schoor (Skoar)
* Steenvak (Stienfek)
* Stiem
* Teerd (Teard)
* Teijeburen (Teyebuorren)
* Tibma (De Tibben)
* Tilburen (Tilbuorren)
* Vijfhuizen (Fiifhuzen)
* Visbuurt (Fiskbuorren)
* Wie