Voorlopig ontwerp schoolgebouw de Wrâldwizer in Oosternijkerk 


Basisschool Wrâldwizer krijgt in 2021 een nieuw schoolgebouw. Het voorlopig ontwerp van architectenbureau KAW uit Groningen is deze week in een video gepresenteerd aan de leerlingen, ouders en inwoners van Oosternijkerk. Het voorlopig ontwerp gaat uit van een multifunctioneel kindcentrum, ook de bibliotheek, de GGD en de peuterspeelzaal en kinderopvang worden hier gehuisvest. Met de ontwikkeling van een kindcentrum wordt aangesloten bij de visie van de gemeente.

Het voorlopig ontwerp van de school is gebaseerd op de onderwijsvisie van Wrâldwizer. Hierin wordt de school gezien als een plek waar kinderen de wereld kunnen leren kennen door vragen te stellen, te ontdekken en te ondernemen. Zo vinden leerlingen met zelfvertrouwen en gezonde nieuwsgierigheid hun plek in de maatschappij. De koppeling tussen school, de ‘mienskip’ en de wereld is terug te zien in het nieuwe ontwerp.

Het ontwerp van de school is gemaakt door architectenbureau KAW uit Groningen. Het nieuwe gebouw kenmerkt zich door vijf herkenbare delen die uit elkaar zijn geschoven. Hierdoor ontstaat er een speels gebouw dat goed in de omgeving en in het dorp past. Door materialen als baksteen, hout en aluminium te gebruiken, past het in het landschap.  Het gebouw heeft zonnepanelen en voldoet aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). In een grote open ruimte in de school kunnen kinderen samen leren en spelen. De lokalen aan de buitenkant geven een eigen rustiger plek. De school staat op dezelfde plek als het huidige gebouw.

In het nieuwe gebouwen komen verschillende leerpleinen, met instructielokalen, speciale stilte – en samenwerkingsplekken. Ook komt er een nieuw schoolplein, waar van alles is te ontdekken en te ondernemen en wordt de verkeerssituatie voor de school verbeterd. De verwachting is dat de start van de nieuwbouw in 2021 kan plaats vinden.

De eerste vier foto’s zijn een voorlopig ontwerp, onder de vijfde is een video link te vinden.

Klik op de link onder foto en zie ook de video

Klik hier