9e Ledenwedstrijd KF De Trije Doarpen.

alle prijswinnaars

Ledenwedstrijd KF De Trije Doarpen

Zaterdag 18 juli stond alweer de 9e ledenwedstrijd op het programma. Deze wedstrijd werd gesponsord door Multi Tech Service en F. van der Meulen auto’s uit Niawier. Doordat de vakantieperiode is aangebroken stonden er wat minder kaatsers op de lijst dan we gewend zijn. Er kon deze dag in twee jeugdcategorieën gekaatst worden.

In de B-jeugd waren er 4 parturen welke 3 keer moesten kaatsten. Dat de parturen aan elkaar gewaagd waren bleek wel uit het feit dat er van de 6 gespeelde wedstrijden er 4 pas op 5 eersten gelijk werden beslist en twee zelfs met een volle telegraaf.
Het partuur Aljantine Holtewes/Pieter Siebe Cuperus wisten al hun wedstrijden te winnen, dat dit niet een gemakkelijke opgave was bleek uit het feit dat ze twee partijen met 5-5 (6-6) wisten te winnen. De tweede prijs was voor het partuur Sjoke v/d Vorst/Gonne Sikkema.

Bij de A-jeugd stonden er ook 4 Parturen op de lijst. Hier waren 3 parturen met twee winstpartijen. Het partuur Simon Jan Mol c.s. begon moeilijk, ze verloren de eerste wedstrijd van het partuur Doeke Jan Wilma c.s. met 3-5 (2-6). Hierna twee winstpartijen voor het partuur Simon Jan Mol c.s. Het partuur Doeke Jan Wilman c.s. begon beter, zij wisten ook hun tweede partij te winnen en hadden dus een goede uitgangspositie voor de eerste prijs. De laatste wedstrijd werd een broederstrijd voor de Wilmannetjes. Het partuur Hessel Wilman c.s. wist van het partuur Doeke Jan Wilman c.s. te winnen met 5-4 (6-4). Maar ondanks dit verlies ging de eerste prijs naar het partuur Doeke Jan Wilman c.s., ze hadden 1 eerst meer dan het partuur Simon Jan Mol c.s. die tweede werd.

Uitslagen;

B-jeugd
1e Aljantine Holtewes, Pieter Siebe Cuperus.

1e Bjeugd
2e Sjoke vd Vorst, Gonne Sikkema.

2e Bjeugd

A-jeugd
1e Doeke Jan Wilman, Baukje Terpstra, Hidde Torensma.

1e A-jeugd
2e Simon Jan Mol, Simon Torensma, Enno Cuperus.

2e A-jeugd

 

Uitslagen vrijgezellen partij KF De Trije doarpen.

Vrijgezellen partij KF De Trije doarpen!

Oosternijkerk. Donderdag 16 juli stond de traditionele vrijgezellenpartij op het programma. Alweer de 28e editie! Ook dit keer weer met barbecue en halve kippen. Lang was onzeker of de partij in Oosternijkerk gehouden kon worden, maar gelukkig kon er op het voetbalveld gekaatst worden.

Bij de senioren waren er 9 parturen bij de heren en 4 parturen bij de dames. Bij de heren ging de finale tussen de parturen Harald Wiersma c.s. en Jelmer Elzinga c.s. laatstgenoemd partuur wist deze spannende finale te winnen met 5-5 (2-6). De eerste prijs in de verliezersronde was voor het partuur Anne Bert Hoekstra c.s. de tweede prijs ging naar het partuur Marcel Wijtsma c.s. Bij de dames werd gekaatst in competitieverband waarbij alle parturen 3 keer moesten kaatsen. De winnaar werd het partuur Annemarie Jongeling c.s. zij wisten alle 3 wedstrijden te winnen. De tweede prijs ging naar het partuur Anke Mollema c.s.
Bij de jeugd werd er in twee categorieën gekaatst. Bij de A-jeugd waren er 8 parturen. Er werd gekaatst in een winnaars- en verliezersronde. In de winnaarsronde ging de eerste prijs naar het partuur Douwe Pieter Kuiper, zij wonnen de finale van het partuur Pieter Joute Meinema met 5-3 (6-6). In de verliezersronde ging de eerste plaats naar het partuur Edser Slager c.s., zij versloegen het partuur Jelmer Wijma c.s. Bij de B-jeugd stonden er 5 parturen op de lijst. Na 3 keer kaatsen waren er 2 parturen met de volle winst. Het lot koppelde de parturen in de laatste omloop tegen elkaar. Het partuur Juliette Postmus c.s. tegen Alena Boonstra c.s. eerstgenoemd partuur won met 4-5 (6-6).

Na afloop kon er nog tot in de late uurtjes gezellig worden nagepraat in de tent die geheel belangeloos beschikbaar was gesteld door Van Kammen Tenten en Catering uit Oosternijkerk.

Uitslagen;

Heren senioren
1e Jelme Elzinga, Germ Durk de Vries, Wietse Vlasman.
2e Harald Wiersma, Boele Terpstra, Remco Wijtsma.
1e VR Anne Bert Hoekstra, Jacob Durk Bergema, Marten Heeringa.
2e VR Marcel Wijtsma, Yorrick Elzinga, Wiebe Jan Jongeling.

Dames Senioren
1e Annemarie Jongeling, Rianne Faber, Baukje Terpstra.
2e Anke Mollema, Tineke Hiemstra, lize de Vries.

A-jeugd
1e Douwe Pieter Kuiper, Rick Wiersma.
2e Pieter Joute Meinema, Simon Torensma.
1e VR. Edser Slager, Hidde Torensma.
2e VR Jelmer Wijma, Tineke Terpstra.

B-jeugd
1e Juliette Postmus, Janna de Weger.
2e Alena Boonstra, Lusilla v/d Veen.

 

Wad Kreatyf !

Gespot!!!!

De dames Annie Castelein en Janneke Neef zijn maar ”wad Kreatyf!”
Hun creativiteit met garen zorgt voor de mooiste creaties..
Om iedereen hiervan te laten genieten hadden ze aan de Singel 11-13 hun waar uitgestald.
Natuurlijk vinden zij het geen straf als u eens wat bij hun komt kopen.

.

 

 

Uitslagen middenstand jeugdpartij.

Middenstand jeugdpartij KF De Trije Doarpen

In Niawier is woensdag 8 juli de traditionele middenstand jeugdpartij verkaatst. Sponsoren van deze wedstrijd waren; Kapsalon Geertje, Jan Mook, Piet de Boer, Bote Kooistra, Peter Martijn Holwerda, De gulle gever, Us Hiem, Siem Miedema, Johannes Scheepstra, Koudenberg, Rennie Meinema, Lammert van der Meulen, Tjalling Sloot (MacGyver) en Klaas de Vries.
De middenstand jeugdpartij is de afsluiting van het trainen. De kabouters kaatsten hun eerste wedstrijd. Er waren 7 deelnemers, 3 parturen van 2 en eentje was alleen.
Een lijn was de kaats en die moesten ze proberen voorbij te slaan. Ze leren dat ze in het perk moeten slaan, er niet op mogen slaan als de bal uit is en ze leren het keren voor de kaats. Ze hebben allemaal goed hun best gedaan en voor iedere deelnemer was er een medaille.
Bij de welpen waren er 4 parturen, ook hier werd fanatiek gekaatst. Na twee omlopen waren er 2 parturen met de volle winst, Isabella Sijtsma/Suzanne Torensma en Kirsten Wiersma/Jan de Hoop. Deze parturen kaatsten in de laatste omloop tegen elkaar. Het werd een spannende wedstrijd, welke werd gewonnen door Isabella Sijtsma c.s. met 5-3 (6-6). Bij de B klasse waren er ook 4 parturen. Na twee omlopen waren er nog meerdere kanshebbers voor de kransen. Het partuur Anne Marit v.d. Meulen/Lusilla v.d. Veen kaatsten tegen Sjoke v.d. Vorst/ Juliette Postmus. Eerstgenoemd partuur won met 5-2 (6-4) waardoor zij al hun partijen wisten te winnen een eerste werden. Het partuur Sjoke v.d. Vorst had uiteindelijk 2 eersten te weinig voor de tweede prijs. Deze prijs ging naar Aljantine Holtewes/Lutske Allema/Janiek Kloostra.
Bij de A-klasse stonden er 6 parturen op de lijst. Zij kaatsen in twee poules, waarna de nummers 1 in de finale mochten uitmaken wie er met de krans naar huis ging. De finale ging tussen de parturen Hessel Wilman/Hendrik Willem van der Vorst en Dylan Cuperus/Jan Brandsma. Het partuur Hessel Wilman c.s. won deze finale met 5-4 (6-6).

Welpen (4 parturen)
1e Isabella Sijtsma, Suzanne Torensma.
2e Kirsten Wiersma, Jan de Hoop.

B-Klasse (4 parturen)
1e Anne Marit v.d. Meulen, Lusilla v.d. Veen.
2e Aljantine Holtewes, Lutske Allema, Janiek Kloostra.

A-klasse (6 parturen)
1e Hessel Wilman, Hendrik Willem v.d. Vorst.
2e Dylan Cuperus, Jan Bandstra.

.,

Voor wie gaat of heeft……

Fijne-vakantie-2015

Mocht u/jij leuke vakantie foto’s hebben en/of een verslag, welke geplaatst mag worden op de website en in de dorpskrant, dan ontvangen wij deze graag. Mailen kan naar niawierwetsens@gmail.com of afgeven aan de Siercksamwei 27.

vakantie groet 2015

Wil u een vakantie groet doen uit……..gericht aan onze mede dorpsbewoners, stuur dan een vakantie groet kaartje naar web-beheer   p.a. Siercksmawei 27     9138SW    Niawier. Wij zullen dit kaartje dan zsm plaatsen op de site!