Like onze Facebook pagina!

Like1

Om Niawier-Wetsens ook te volgen via Facebook, ”like” onze pagina onderaan de homepage.

Op die manier krijg je de meest belangrijke activiteiten ook via Facebook mee.

Like

Programmaboekje Dorpsfeest

oranjever

Half april wordt het programmaboekje voor het Dorpsfeest huis aan huis word bezorgd.

Medewerking gevraagd/gezocht.

Ls,
Graag vraag ik jullie medewerking voor het volgende.
Wij zijn op zoek naar meer informatie over mannen uit Noord-oost Friesland die tijdens de Eerste wereldoorlog gemobiliseerd werden in Vianen. Hierover is recent een website gelanceerd. zie onderstaand bericht.
Wij zijn op zoek naar meer informatie over de gemobiliseerde mannen uit noord-oost Friesland. En uiteraard zijn we op zoek naar meer informatie, die wellicht nog verborgen zit in oude foto-albums etc.

Zou u hierover een oproep kunnen plaatsen op de website?
Alvast onze hartelijke dank!
Kees Bangma (Dokkum)

1914 1918

Hoe Vianen een beetje Friesland werd….

Augustus 1914. Europa vliegt in brand door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Nederland mobiliseert leger en vloot. Ruim 200.000 militairen moeten van het ene op het andere moment huis en haard verlaten. Onder hen de landweerplichtigen van de 2de compagnie van het 2de bataljon landweerinfanterie. Deze compagnie bestaat uit mannen uit Noordoost Friesland en Leeuwarden. Ze krijgen Vianen, onderdeel van de Hollandsche waterlinie, als standplaats. En dat zal zo blijven gedurende de ruim vier jaar die de mobilisatie uiteindelijk zal duren. Daardoor maken honderden Friezen kortere of langere tijd kennis met dit (toen nog) Zuid-Hollandse stadje. Naast hun militaire taken proberen de mannen daar zo goed mogelijk de tijd door te komen. Want niet de Duitser of de Engelsman, maar de verveling is tijdens de mobilisatie-periode de grootste vijand. Het langdurig verblijf leidt tot huwelijken. Friezen kiezen Vianen als woonplaats. Diverse Friezen vinden er hun laatste rustplaats.


Daarover gaat de nieuwe website http://www.vianen14-18.nl  Een website met als doel om informatie te delen EN om meer informatie te vinden. Want graag willen we dat verhaal, hoe Vianen tijdens de Eerste Wereldoorlog een beetje Friesland werd, zo compleet mogelijk maken. Daarom komen we via nykledijkstra@yahoo.com of via cbangma@hotmail.com graag in kontakt met iedereen die meer informatie heeft over gemobiliseerde Friezen of over de sporen die de mobilisatie in Vianen heeft achtergelaten!

School in actie tegen krimp, leefbaarheid en toekomst.

CBS By de Boarne zoekt naar nieuwe mogelijkheden om krimp, leefbaarheid en hun toekomst veilig te stellen.
Dat dit leeft in het dorp was dan ook maandagavond wel zichtbaar, de hal van de school zat behoorlijk vol.
Vele ouders, PCBO, verenigingen, politiek en dorpsgenoten hadden de moeite genomen om deze avond bij te wonen om zo met elkaar in gesprek te gaan. Door middel van stellingen werd erin kleine groepjes met elkaar van gedachte gewisseld. De ideeën werden op tafelkleden geschreven en aan het einde van de avond werden deze gepresenteerd en uitgelegd. De werkgroep gaat met al deze ideeën weer aan de slag om de School en Niawier breed uit één te zetten in de media met als doel de handen in één te slaan.
.
Onderstaande artikel Takomstkafee legt uit wat het doel afgelopen maandagavond was.
.
Publicatie: Waldnet
ma 30 maart 2015 10.42 uur

Takomstkafee over school en dorp van morgen

NIAWIER – Maandag 30 maart organiseert CBS By de Boarne uit Niawier/Wetsens een ‘takomstkafee’. Een avond waar de school, dorpsgenoten, ouders en verenigingen samen brainstormen over de veranderende wereld en de toekomstige samenleving.

Tijdens de bijeenkomst wordt van gedachten gewisseld over de toekomst, zodat er verbindingen ontstaan tussen de verschillende partijen en vernieuwingen krachtiger worden neergezet. “Het is heel waardevol om in een open en informele sfeer met elkaar te praten over de toekomst van de school en de mienskip”, zegt Anneke Allema, een van de organisatoren. “Hoe kunnen we het dorp en de school levend houden?, welke rol hebben we als verschillende betrokkenen hierin?, wat hebben we van elkaar nodig?” dat zijn enkele vraagstukken die op deze avond ter tafel komen.

Uitgenodigd zijn onder andere het college van B&W van de gemeente Dongeradeel, de stichting CBO Dongeradeel, alle ouders en alle dorpsgenoten, de sportverenigingen, dorpsbelangen, PKN Metslawier/Niawier. “Een sterke verbinding tussen school en leefgemeenschap/maatschappelijke organisaties draagt bij aan leefbaarheid van kleine kernen.”

Eerder al werd een bijeenkomst georganiseerd over het onderwerp ‘krimp’. Naar aanleiding hiervan werd de werkgroep kleine scholen opgericht, die onderzoek deed naar de kansen die krimp kan bieden voor de school. Om beter in te spelen op de veranderende tijd werkt basisschool By de Boarne met het continurooster en is gekozen voor KansRijkOnderwijs, een klassendoorbrekende vorm van eigentijds onderwijs.

.

Publicatie: LC
di 31 maart 2015

LC-school.

Foto impressie van de maandag avond.

[pwaplusphp album=Takomstkafee]

 

Kerkenraad nodigt u uit

Uitnodiging PKN

Verzoek van de Oranjevereniging.

Bestuurder trekker gezocht

De Oranje vereniging vraagt alle bestuurders van een trekker welke zullen gaan rijden tijdens het dorpsfeest, hun naam door te geven aan Folkert van der Meulen Tel: 241615 (Bij voorkeur deze week)

 

Logo EHBO

Verder wil men graag weten of er mensen zijn die als  EHBO hulpverlener kunnen en willen optreden.
Zij dienen in het bezit te zijn van een diploma EHBO of BHV
Zijn er dus inwoners die bereid zijn deze taak op zich te nemen, graag ook aanmelden bij één van de bestuursleden.

Klik hier om te gaan naar de pagina Oranjevereniging

U komt toch ook?

U komt toch ook

Zeer geslaagde Lentefair

Zaterdagmiddag 21 maart j.l. vond er een lentefair plaats in het Dorpshuis ”Nij Sion”.
Diverse standhouders hadden hun handelswaar uitgestald, waarvan opvallend veel zelf gemaakte artikelen waren.
Hoe een hobby kan uitgroeien tot iets groots was dan ook duidelijk zichtbaar. Voor groot en klein was er genoeg te zien en wie wou kon zich ook laten schminken waarbij de fantasie de inspiratie was.

[pwaplusphp album=Lentefair_2015]

Uitnodiging Takomstkafee

Uitnodiging Takomstkafee