bord niawier

Niawier (Fries: Nijewier) is een dorp in de gemeente Noardeast-Fryslân Voorheen was dit de gemeente Dongeradeel (2018), provincie Friesland.
Niawier heeft ongeveer 315 inwoners (2018).

Niawier kent ongeveer 140 woningen waarvan maar weinig de zelfde bouw hebben.

Niawier kent vijftien straten, dit zijn: Auck Doniastrjitte, Bartenswei, Bornensisstrjitte, Bredewei, De Singel, De Skulp, Grutte Stege, Grytmanswei, Kampsteech, Linepaad, Mearswei, Miedwei, Siercksmawei, Terpstrjitte, Tsjerkepaad.

Plattegrond Niawier

De charmes van het dorp liggen rondom de terp. Hier proef je de sfeer van van vroeger. Lieflijke huisjes/huizen tref je hier aan welke uitzicht hebben op de terp. De paden rondom de terp zijn nog altijd voorzien van de zogenaamde geeltjes.

De plaatselijke basisschool (CBS “By de Boarne”) is in 2018 gefuseerd met de school in Oosternijkerk. Klik op de foto om meer hierover te lezen.

IMG_3900-400

 Er zijn een kleine 25 bedrijven actief in en rond het dorp. Dit is van wisselende aart en branche.

Dorpsbelang heeft een aantal jaren terug een activiteiten commissie in het leven geroepen die voor jong en oud leuke activiteiten organiseert. Verder voor wie dat wil zijn er diverse mogelijkheden om zich aan te sluiten bij één van de verenigingen, een aantal zijn samen gegaan met 2 andere dorpen, ”Metslawier en Oosternijkerk”.
Er word door een grote groep, uit alle leeftijdklassen regelmatig aan kaatsen gedaan op het sportveld.
In de volksmond wordt dit het kaatsveld genoemd.

Op het kaatsveld is verder te vinden een aantal speel attributen voor de kinderen. ook is hier het ”Hokje” te vinden.
Het hokje is het jeugdhonk voor Niawier e.o. en is dan ook bijna elke dag geopend. Hier komt de jeugd samen, maar ook niet jeugd weet dit adres te vinden. Af en toe houden ze een besloten feestje wat altijd weer een gezellig samenkomen is. De jaarlijkse traditie is het schieten met  zogenaamde carbidbussen (melkbussen) op oudjaarsdag.

Eens in de drie jaar wordt er een dorpsfeest georganiseerd, dit staat onder regie van de oranje vereniging.
Het hele dorp wordt dan versiert, als leidraad wordt een thema aangegeven. Ook is iedere buurtvereniging druk in de weer om een praalwagen te bouwen welke tijdens het feest een aantal keren in optocht door en om Niawier rijden. Men passeert een aantal andere dorpen, wat altijd veel bekijks trekt.

Eertijds stond het klooster Sion in het dorp. Dit cisterciënzer klooster  was een van de rijkste kloosters van Friesland en bezat meer dan 1200 pondemaat aan grond. Tegenwoordig is het een woonboerderij. Het klooster heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van Niawier. ‘Sion’ was een zusterklooster van ‘Claercamp’  te Rinsumageest. Het huidige dorpshuis  ‘Nij Sion’ en het ziekenhuis in Dokkum  ‘Sionsberg’  zijn  vernoemd naar dit klooster.

Anders Minnes

Verder heeft Niawier de Kleastertsjerke en Dorpshuis Nij Sion (”Nij Sion”, verwijst nog naar het vernoemde klooster, meer hierover kunt u lezen in de geschiedenis van Niawier). Tegenwoordig  worden hier de diensten gehouden. De voormalige gereformeerde kerk is nu particulier bezit. Nabij de Kleastertsjerke is een monument te vinden, dat van dorpsdichter Anders Minnes Wijbenga.
Deze dichter heeft een zwaar onderschatte rol voor het Fries gespeeld.

Voor mensen die een goede balans zoeken tussen wonen, werken en leven, is Niawier het woondorp bij uitstek.
De goede ligging (5 kilometer van Dokkum), zeer actieve school en de nieuwe bouwlocaties, maken Niawier tot een aantrekkelijk dorp om in te wonen.

Niawier is een gewild dorp om te wonen, er worden zowel huur als koopwoningen aangeboden.
Momenteel worden er in het dorpshart mooie ruime bouwkavels aangeboden.

Dorp Niawier vanuit de lucht

Omgeving Niawier – Wetsens

Betekenis wapen:

Het volgende dorpswapen is bekend :“In goud een uit de schildrand oprijzende terp van sinopel, boven vergezeld van een Jeruzalem-kruis van keel.”
Oorsprong/verklaring:De terp is een sprekend symbool (wier is terp), terwijl het Jeruzalem-kruis verwijst naar het voormalige klooster Sion.

Literatuur : Anoniem, 1994 (Wapens en vlaggen van Dongeradeel)

Vlag Niawier

Wapen Niawier

Niawier_wapen.svg

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie