Afvalinzameling, huishoudelijk afval!

Hoe werkt het?

In de ene week wordt uw grijze container en de andere week uw groene container geleegd. Op de afvalkalender kunt u zien op welke dag uw container wordt geleegd. Deze dag staat rood gearceerd rechtsboven op uw afvalkalender. Kijk voor de afvalkalender op deze pagina.

Het is van groot belang, dat de containers altijd om 7.00 uur aan de weg staan. Bij onvoorziene omstandigheden kan Container grijshet voorkomen, dat we op een ander tijdstip bij u langskomen, dan u misschien gewend bent. Het zou jammer zijn, dat daardoor uw container niet wordt geleegd.

Verzamelplaats

De grijparm zit aan de rechterzijkant van de auto en pakt twee containers tegelijk op. Om zo efficiënt mogelijk het huisvuil in te zamelen is het daarom ook belangrijk, dat er zoveel mogelijk containers 2 bij 2 naast elkaar in een lange rij worden aangeboden. De chauffeur kan de containers zo gemakkelijker en sneller legen.

Op sommige plaatsen heeft  de Gemeente kleine gele markeringen op het wegdek aangebracht ter aanduiding van een verzamelplaats. Het is de bedoeling dat u uw container dan op deze verzamelplaats aanbiedt. De verf zal na verloop van tijd verdwijnen, maar de verzamelplek is dan inmiddels wel bij u bekend.

Let op, op de inzameldagen kunt u vanaf 7.00 uur niet parkeren op en tegenover de parkeervakken of -stroken, waar de containers aangeboden worden.

Container groen Hoe werkt het?

 Meestal wordt huishoudelijk afval eenmaal per week opgehaald. De gemeente kan in  bepaalde gevallen hiervan afwijken. Ze kan ook bepalen dat ze geen afval ophaalt in    bepaalde delen van de gemeente.

Voor ophalen van grofvuil gelden aparte regels.

 Wat moet ik doen?

Biedt uw huisvuil op de goede manier aan. Anders laten de ophalers het afval staan. Let hierbij op de volgende punten:

  • sorteer het afval
  • verpak uw gewone huisvuil bij voorkeur in vuilniszakken
  • zorg ervoor dat de afvalcontainer niet te vol of te zwaar is

Hebt u nog geen afvalbakken voor uw huisvuil? Vraag deze dan aan bij de gemeente. Ook kunt u een grotere of kleinere bak aanvragen.

 

Glasrecycling “Glas in ‘t bakkie”

De campagne ‘Glas in ’t bakkie’ vertelt consumenten over een nieuwe, makkelijker manier van glas scheiden. Het opvallende gele campagnebeeld zal de komende tijd op verschillende plaatsen in Nederland te zien zijn, op tv, bij bushaltes, in huis-aan-huis bladen en op containers.

De gemeente Noard-East Fryslân vindt afvalscheiding erg belangrijk en ondersteunt de nieuwe campagne. Dus doe ook mee en gooi je glas in ’t bakkie! Alle glasbakken en afvalcontainers in de gemeente worden voorzien van de campagnestickers.

In 2014 hebben een aantal kinderen de glascontainer  opgepimpt.

IMG_3886

De glascontainer kunt u vinden bij het Tsjerkepaed.

Mét restjes en mét deksel

Uit recent onderzoek blijkt dat mensen glas eerder naar de glasbak brengen als ze daar weinig moeite voor hoeven te doen. Terwijl vroeger het glas eerst schoongemaakt moest worden, mag je nu de restjes aan het glas laten zitten. En ook de dop of deksel kunnen mee de glasbak in. Recyclingbedrijven kunnen dit door nieuwe technieken goed sorteren. Een stuk hygiënischer en gemakkelijker.

Glas kan eindeloos worden hergebruikt

Al heel lang – sinds 1978 – scheidt Nederland haar glazen verpakkingen,  maar liefst 350 miljoen kilo per jaar. Toch verdwijnt er nog steeds veel  verpakkingsglas in het restafval. Denk aan verpakkingen als wijnflessen,  jampotjes en parfumflesjes. Dat is zonde, want glas kan eindeloos  hergebruikt worden zonder dat het kwaliteit of kwantiteit verliest. Kijk  voor meer informatie op www.glasscheiden.nl.

Vragen?

kijk op: www.noardeast-fryslan.nl,

www.afvalscheidingswijzer.nl of www.samenhalenwealleseruit.nl

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie