De smederij van Niawier

 

Het huis Linepaad 11, waarin eeuwenlang de voormalige dorpssmederij was gevestigd en nu bewoond wordt door Klaas Jzn Dijkstra, is al eens besproken in de Doarpskrante.
Van de heer Durk Th. Reitsma van Stiens kregen wij bijgaande kopie van een advertentie in de Leeuwarder Courant, jaargang 1839. Het terrein dat bij de voormalige smederij hoorde, was het gehele terrein tot aan de woning van de familie Doornbos.
Het perceel had ook een zogenaamd floreennummer, wat stemgerechtigd betekende, onder no. 20.
Kadastraal waren het de nummers B. 723 en B. 724. Er mag van worden uitgegaan dat hier eeuwenlang naast de boerderij een smederijbedrijf werd uitgeoefend, waarbij ook een gedeelte van het Linepaad behoorde. Reeds in 1541 was er sprake van een smid, Bua genaamd en vele ambachtslieden daarna. Vrij zeker op dezelfde plaats.
Dankzij het speuren in vergeelde krantenedities konden wij de advertentie in kopieafdruk plaatsen.

.

.

.

.

.

.

Jan Walda

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord