Kerstworkshop….Geef je op!

Hallo Dorpsgenoten,

Kerst lijkt nog ver weg maar over een paar weken is het alweer zover. Lijkt het je leuk om een mooi kerststuk op tafel te hebben? Doe dan mee aan onze kerstworkshop!

Deze wordt georganiseerd op dinsdag 10 december om 19.30 in Nij Sion, onder begeleiding van Hylkje van Dellen. De kosten zijn 12 euro p.p. inclusief 2x koffie met iets lekkers.

Meedoen is niet moeilijk; Hylkje zorgt voor het groen, oase,takken met rode besjes en houten schijven.
Het enige wat je zelf mee moet nemen is een snoeischaar, lichtsnoer met 20 lichtjes op batterijen en kleine kerstversieringen.

Opgave voor 28 november bij:
Sjoukje : sjoukdijkstra@gmail.com of
Ingrid :erikeningrid@knid.nl

Niawier doet ook mee aan verhalenavond!

Niawier oktober 2019

Ook 2019 krijgt een verhalenavond

Er komt een vervolg op de verhalenavond waarmee vorig jaar Leeuwarden-Fryslân 2018 werd

geopend. Het evenement heet nu Verhalenavond en vindt plaats op vrijdagavond 15 november

2019. Locatie? Heel Friesland.

De verhalenavond van LF2018 (2018verhalen) was tijdens de opening van het Culturele-

Hoofdstadjaar een groot succes; honderden mensen in de hele provincie gingen van verhaal naar verhaal. Direct na afloop gingen er stemmen op voor een vervolg. En dat komt er.

Verhalenavond

Deze wordt georganiseerd door Museumfederatie Fryslân en Stichting Pier21 en is onderdeel van het LF2028-programma.

‘Iedereen heeft een verhaal, dus kan meedoen’

Volgens David Lelieveld, producent namens Pier21, zit de kracht van Verhalenavond in de eenvoud:

“Op Verhalenavond worden simpelweg verhalen verteld. In heel Friesland. Verhalen in huiskamers, in musea en op allerlei andere plekken. En iedereen kan meedoen, als toeschouwer maar ook als verteller. Want iedereen heeft een verhaal.”

Nu ook bedrijven en verenigingen

Museumfederatie en Pier21 rekenen erop dat, net als vorig jaar, veel enthousiaste particulieren en musea de deuren openen. Daarnaast hebben horeca, ondernemers, overheden, verenigingen, scholen en pandeigenaren aangegeven mee te doen. “Want dat kan dit jaar”, zegt Lelieveld. “Ook daar liggen de verhalen voor het oprapen.”

Nieuw leven in Friese traditie

Nieuw is het fenomeen van een verhalenavond niet. “Anderhalve eeuw geleden had Friesland de

‘Winterjûnenocht’, die traditie blazen we nieuw leven in”, aldus Lelieveld, die benadrukt dat je geen literaire vertelling hoeft te houden, “maar gewoon een verhaal zoals je dat aan een ander vertelt.

Wij doen in Niawier mee.

Het thema is: Hoe het was en hoe het nu is.

Jenny Boonstra Wiersma De Singel 43 – Niawier ( Kleaster Sion)

Coen van Etten Tsjerkepaed 2 – Niawier  (oude openbare school)

Gosse Veenma Linepaed 11 – Niawier (oude smederij waar nu Klaas Dijkstra woont.)

Gjalt Walda Siercksmawei 6 – Niawier (oude bakkerij)

Afke Weidenaar Bredewei 4 –  Niawier ( stal Weidenaar)

Tiny Weidenaar Bredewei 4 – Niawier (Oude slagerij)

Kom je ook langs om naar onze verhalen te luisteren?

Informatie over werkzaamheden aan de N358

De provincie Fryslân wil graag informeren over de werkzaamheden aan de provinciale weg, de N358, tussen Ternaard en Metslawier. Vanaf 4 t/m 22 november 2019 werkt de provincie Fryslân hier aan de weg. De weg krijgt een nieuwe laag asfalt en krijgt nieuwe kantmarkering conform de provinciale richtlijnen. De werkzaamheden splitsen we op in twee delen.

Metslawier
Van maandag 4 t/m vrijdag 8 november werkt de provincie aan de weg tussen de rotonde Lauwersmeerweg (N358/N361) tot net voorbij de rotonde Metslawier. De verbinding Roptawei blijft beschikbaar.

Ternaard
Van maandag 18 t/m vrijdag 22 november werkt de provincie Fryslân aan het tweede gedeelte. Dit is vanaf de Van Haringsmastraat (kom Ternaard) tot de kruising Wierumerwei/Ternaarderwei (begin 60 km-zone).


Hinder
Het autoverkeer kan in genoemde periodes er niet langs. Het verkeer naar Metslawier en Oosternijkerk leiden we om over Wetsens en Niawier. Het verkeer van Ternaard naar Oosternijkerk leiden we om over Hantum, Dokkum en Metslawier. Het doorgaand verkeer van/naar boot Ameland leiden we om via de N356/N361 (Brantgum/Dokkum)

N358 omleidingsroute Metslawier
N358 omleidingsroute Ternaard

Beleef de nacht van de nacht

UITNODIGING: KOM LANGS EN BELEEF DE DUISTERNIS IN NATIONAAL PARK DE ALDE FEANEN!

Dit jaar is het alweer tijd voor de 15de editie van de Nacht van de
Nacht! Dit jaar vindt de Friese opening plaats in de Alde Feanen. Kom
ook langs en ervaar de duisternis in dit Nationaal Park van It Fryske
Gea!

Duisternis in de Alde Feanen

In het hart van Fryslân ligt het Nationaal park de Alde Feanen. De Alde
Feanen is het grootste laagveen moeras van Noordwest Europa. Het gebied
is enorm gevarieerd en biedt een thuis aan een grote verscheidenheid aan
planten, dieren en vogels. Veel dieren zijn afhankelijk van de
duisternis. Ze komen dan uit hun schuilplaats omdat het dan veiliger is.

Ga met ons mee en beleef het duister tijdens de Nacht van de Nacht in de
Alde Feanen!

HET PROGRAMMA:

19.00 INLOOP MET KOFFIE EN THEE

19.45 LEZING VAN HOOGLERAAR RALPH WIJERS

_”Licht op Zwarte Gaten”_

Al rond 1800 dachten sterrenkundigen na over wat er zou gebeuren als een
hemellichaam zo’n sterke zwaartekracht heeft dat zelfs het licht erin
gevangen zit. Einstein’s theorie van de zwaartekracht laat ons zie hoe
althans in principe zo een hemellichaam er uit kan ‘zien’. Vanaf de
jaren 1960 hebben astronomen steeds meer waarnemingen gedaan waaruit
lijkt te volgen dat zwarte gaten ook echt bestaan. In de afgelopen vijf
jaar is, met het vinden van zwaartekrachtstraling van botsende zwarte
gaten en het plaatje van de ‘horizon’ van een zwart gat in het voorjaar
van 2019 het bewijs van hun bestaan zo goed als onomstotelijk geleverd.
Maar wat is nu eigenlijk een zwart gat? En hoe komt het dat je het kunt
zien, als er geen licht vanaf komt?

20.45 UUR PAUZE

21.15 UUR VAAREXCURSIE EN EEN EXCLUSIEVE FOTOGRAFIE CURSUS

Ga met ons mee de Alde Feanen in. Stap in een praam van de Wartenster en ervaar hoe prachtig de Alde Feanen is in het duister. Onder begeleiding
van gidsen van It Fryske Gea kun je genieten van de nachtelijke beelden en geluiden in het Nationaal Park.

Optioneel:

Voor 20 deelnemers wordt er een extra programma georganiseerd! Ben jij
een ambitieuze (amateur) fotograaf? Ga dan onder begeleiding van
fotograaf Hillebrand Breuker de nacht in! In een workshop
nachtfotografie zal hij jou alles leren over het schieten van prachtige
foto’s in het donker.

AANMELDEN [1]

Aanmelden kan via de bovenstaande aanmeldknop. Wij hopen u te mogen
begroeten op 26 oktober!

Met vriendelijke groet,

Hans van der Werf

Directeur van de FMF

SJOELEN, doe je mee?

Er zijn komend winterseizoen 6 sjoelwedstrijden gepland in Nij Sion.

De eerste is op 18 oktober.
De avonden beginnen om 19.30 uur.

De volgende datums zijn (de derde vrijdag van de maand):
15 november
20 december
17 januari
21 februari
20 maart

We spelen in competitieverband. Daarvoor moet je aan 4 van de 6 wedstrijden meedoen. Doe je aan meer dan 4 wedstrijden mee, dan vervallen de laagste scores.

Je hoeft niet aan de competitie deel te nemen.
Iedereen is altijd welkom.
Inleg: 1 euro per avond.

We hopen op een sportief en gezellig sjoelseizoen.


Bestuur Nij Sion

AED cursus, wat is dat….kom gerust eens kijken.

Op 21 en 28 oktober is er vanaf 19.00 uur weer AED training in Nij Sion

Heb je altijd eens willen weten wat dit nu precies inhoud, kom gerust eens kijken. Er zijn een aantal inwoners gestopt, dus is het na het zien wat voor jou, laat het weten

Bij genoeg deelname kunnen we een nieuwe cursus opstarten.

Burendag met buurtvereniging M.A.G.

Zaterdag 28 sept is men met de buurt naar de Spitkeet geweest in Harkema. De spitkeet laat zien hoe mensen op de Friese en Groningse heide het niet makkelijk hadden in de periode 1850-1950. Het volk was erg arm en de omstandigheden waren erbarmelijk. Er waren verschillende soorten woningen en omstandigheden te zien waarin mensen leefden en werkten. Het was zeer de moeite waard om dit een keer te bezoeken.

Tekst en foto’s Johannes Zijlstra
Klik hier om naar het album te gaan.