Dorpsbelang verrast inwoners en brengt jaarvergadering 2.0

Dorpsbelang Niawier-Wetsens en de Oranje Vereniging verraste vrijdag de inwoners met een tasje met inhoud een spelletje van Moai mei Blommen en en een soeppakket van Jan Cooks 4you) en een speciale uitgave ”jaarvergadering 2.0.”

Februari is normaal de maand waarin we als dorpsbelang onze jaarvergadering houden. Door Corona is echter alles anders dan voorgaande jaren.

Omdat het niet mogelijk is om een jaarvergadering te organiseren waar iedereen bij elkaar kan komen, hebben we besloten een extra editie van de dorpskrant uit te geven, waarin alle verenigingen verslag doen van wat ze zoal het afgelopen jaar hebben gedaan. Jaarverslagen, financiële verslagen, notulen, bestuurswisselingen, opmerkingen en vragen, u kunt het allemaal vinden in deze speciale uitgave van de dorpskrant.

Wij hopen als dorpsbelang van Niawier-Wetsens dat het jaar 2021 ons weer meer vrijheid geeft, en dat we samen met vele vrijwilligers onze schouders er onder kunnen zetten om onze dorpen leefbaarder en aantrekkelijker te maken.

Namens dorpsbelang wensen we u veel leesplezier,

Wiebe Turkstra, Sietske van der Meulen, Janneke Neef en Anja Kloostra

 

Morra vol met poppen, hoe maak je ze?

Lieve dorpsgenoten,

Deze week zijn er huis aan huis flyers bezorgd met informatie over KAMP MORRA.

Samen bouwen aan het kamp om aandacht te vragen voor vluchtelingen in kamp Moria. De nood is daar zeer hoog u hebt het kunnen lezen. Wat zou het mooi zijn dat mede  door ons, inwoners van Niawier en Wetsens, de 4222 poppen kunnen worden gezet in het weiland bij Morra.

Ik roep iedereen op om hieraan mee te doen.
Je hoeft het niet alleen te doen.

Doe het met je buurtvereniging, je buurman, buurvrouw, je vrienden, je vriendinnen.  De één heeft misschien takken of latjes, de ander een shirt, een trui of jack, Samen kunnen jullie er iets moois van maken.

Help elkaar en help de kinderen in het vluchtelingen kamp Moria en zet het weiland bij Morra vol met poppen.

Ik doe mee, jij ook?

Op de website: kampmorra.nl staat alle informatie die je nodig hebt.

Kamp Morra, doe jij mee???

Samen bouwen we mee aan  ‘Kamp Morra’, 4.222 poppen in een weiland aan de rand van Morra, om aandacht te vragen voor de ruim 4.000 alleenreizende vluchtelingenkinderen in Griekenland. Elke pop staat symbool voor een vluchtelingenkind dat alleen reist.  We brengen zo in beeld hoeveel alleenreizende kinderen er alleen al in Griekenland gevlucht zijn! De lampjes op de poppen zetten we aan als het donker wordt. Want deze kinderen verdwijnen niet in het donker, ook dan zijn ze er! Elk kind is een lichtje dat het waard is om te schijnen, om gezien te worden!

De poppen kunnen worden gemaakt door gezinnen, scholen, dorpen, wijken en kerken.En wij willen graag dat de dorpen van Metslawier en Niawier ook mee gaan doen want iedereen kan een pop maken

Doel van kamp Morra:

  • HET IS EEN OPROEP AAN DE POLITIEK; 17 MAART ZIJN DE TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN. WE WILLEN HET NIEUWE KABINET OPROEPEN OM DEZE DUIZENDEN KINDEREN PRIORITEIT TE MAKEN EN BOVENAAN DE AGENDA TE ZETTEN.
  • BEWUSTWORDING IN DE SAMENLEVING CREËREN, WE KUNNEN DE KINDEREN NIET LATEN STIKKEN! WE ‘MOETEN’ IN ACTIE KOMEN. DAT KAN AL DOOR EEN POP TE MAKEN!
  • DOOR KINDEREN EN JONGEREN TE BETREKKEN HOPEN WE DE POLITIEK VAN MORGEN POSITIEF TE BEÏNVLOEDEN ZODAT ZIJ LATER ANDERE KEUZES MAKEN!
  • ONSZELF DE VRAAG STELLEN: WAT ZOU JIJ DOEN ALS KAMP MORIA, KAMP MORRA ZOU ZIJN?
  • DE KLEDING DIE DE POPPEN DRAGEN GAAT NAAR VLUCHTELINGENKAMPEN.

Op de website kampmorra.nl staat verdere informatie en ook hoe de poppen moeten worden gemaakt.

Je kunt als vereniging, straat, school, gezin  of een zelf gevormde groep meedoen. We willen graag weten hoeveel poppen en kleding er gemaakt worden. Het aantal wat je gaat maken kun je doorgeven in

  • Metslawier bij Jan Popkema, tel 0519-241882 of via de mail popkema@knid.nl
  • Niawier bij Linda Kooistra te. 0654903488 of via de mail mails.you@gmail.com

Wij bouwen mee, jij toch ook?

Lubbert, Betty en Tiny

.P.s. Zou je foto’s willen maken als je bezig bent

met het maken van de poppen en mailen naar

tinyweidenaar@hotmail.com.

 

 

 

Samen hoopvol de komende tijd door!

Daarom vragen we aandacht voor ons project ‘Samen hoopvol de komende tijd door’ en we nodigen u en jou van harte uit om daar aan mee te doen.

Wat is de bedoeling? Om de MIENSKIP in deze nare coronatijd in onze dorpen te stimuleren, verspreiden we de komende tijd een tien tal schriften door de dorpen, bij jong en oud, kerkelijk of niet kerkelijk, betrokken en minder betrokken, kortom, door heel Metslawier, Niawier en Wetsens. We kunnen dus ook bij jou aan de deur komen. De vraag is dan: wil je iets in het schrift noteren en wil je dat schrift dan uiterlijk binnen twee dagen naar iemand anders brengen en de opdracht doorgeven. Die zoekt binnen twee dagen ook weer iemand anders en zo gaat dat verder, gedurende de maanden januari tot en met mei Zo ontstaat er als het ware een lange ketting. Mensen lezen elkaars bijdragen, brengen het bij iemand anders, vragen of diegene mee wil doen en maken een praatje. MIENSKIP, dus.

In de laatste week van mei komen de schriften weer bij ons terug en maken we een selectie uit de bijdragen in een afsluitend artikel voor de dorpskranten en de websites van de dorpen.

‘Stel dat ik mee wil doen, waar zou ik het dan over moeten hebben?’ hoor ik u en jou denken. Dat kan van alles zijn. In de naam van dit project ‘Samen hoopvol deze tijd door’ ligt het accent op het woord ‘samen’ en op het woord ‘hoopvol’. Als velen meedoen, dan doen we dat samen. En het is mooi om een hoopvolle bijdrage te leveren. Waar we dan aan denken? Zoek bijvoorbeeld uw favoriete gedicht of lied. Of een zin of een spreuk,  die u hoop geeft. En schrijf dat dan in het schrift, eventueel met de reden waarom u dit kiest.  U mag natuurlijk ook zelf een gedichtje of een verhaaltje schrijven, maar dat hoeft beslist niet. Misschien heb je een hoopgevende ervaring die je door wilt geven. Het mag dus zo ruim mogelijk, als het maar bedoeld is om elkaar een hart onder de riem te steken. En maakt u liever een passende tekening, prima!

Zoals gezegd, het is de bedoeling dat u binnen twee dagen het schrift weer doorgeeft. Wij zijn heel benieuwd. Als u en jij meewerkt als er een beroep op je gedaan wordt, dan kan dit een groot succes worden. Een sprankje hoop in een donkere onzekere wereld.

Wij rekenen op u en jou. Mochten er zich tijdens de ‘rondreis’ van de schriften problemen voor doen, dan zijn wij altijd bereikbaar (241862 of 241700).

Kom op! Houd moed! Heb lief!

Lubbert Adema, Betty Poley, Tiny Weidenaar

Beste dorpsgenoten;

Wat voor iedereen een feestelijke en gezellige tijd had moeten zijn rondom Kerst en Oud en Nieuw is helaas voor ons heel anders verlopen.

Op 28 december schrokken wij midden in de nacht wakker door ontploffend carbid, niet ver van ons huis. Twee van onze vier honden zijn doodsbang voor harde knallen door nare ervaringen uit hun verleden. Een van deze honden heeft die nacht geprobeerd om door een dichte deur heen te breken om maar van het geknal weg te komen, met alle gevolgen van dien. Een andere hond lag piepend, rillend en kwijlend onder het bed. Het heeft nog uren geduurd voordat alles bij ons thuis weer gekalmeerd was. In pure wanhoop en frustratie heb ik, Esther, die nacht een bericht hierover op mijn (privé) Facebook pagina geplaatst, waarin ik degenen die dit leed bij onze honden veroorzaakten een tinnitus (oorsuizen) toewenste. Ik heb hierbij niet de meest handige woorden gebruikt; ik was boos en enorm verdrietig dat er op dat moment, zo ver voor 31 december, al geknald werd, waardoor mijn honden zo bang werden. Ik was hier niet op voorbereid.

Wij proberen omwille van het welzijn van onze honden altijd het meest heftige geknal te vermijden, dat doen we elk jaar, al jaren. Dat er op 31 december vuurwerk en carbid afgestoken wordt is logisch, dat geldt voor heel Nederland, en daar hoor je ons verder niet over. Daar kunnen we rekening mee houden door de honden die tijd elders onder te brengen.

Ik was niet voorbereid op heftige knallen al ruim voor Oud en Nieuw, en wilde mijn frustraties delen met mijn hondenvrienden op Facebook, die in deze tijd van het jaar vrijwel allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Dit moest kunnen, dacht ik.

In de nachten die volgden na 28 december ging het geknal van kwaad tot erger, en de afgelopen twee nachten, de nachten van 1 en 2 januari, zijn er vuurwerk bommen richting ons huis en op de oprit gegooid.

Wij zijn hier enorm van geschrokken, en ontzettend verdrietig van. We hadden niet gedacht dat zoiets als dit zou gebeuren, naar aanleiding van een bericht op Facebook.

De honden zijn op dit moment vrijwel constant in paniekmodus, reageren op elk geluid, een van de honden durft niet meer naar buiten. Wij slapen al dagen vrijwel niet, maar moeten in de tussentijd wel gewoon werken (wij zijn beide zorgverlener).

Niet alleen wij hebben last van de acties van de afgelopen dagen, de hele straat ondervindt gevolgen hiervan.

Wij willen niets liever dan dat dit geknal stopt, en daarom wil ik, Esther, wil bij deze mijn verontschuldigingen aanbieden voor de woorden die ik in mijn bericht gebruikt heb, welke mogelijk door mensen als beledigend opgevat zijn. Dit in de hoop dat we het met elkaar weer gewoon, zoals altijd, gezellig in het dorp kunnen hebben. Wij wonen hier tot nu toe met alle plezier en we hopen dat dit zo kan blijven.

Mocht iemand naar aanleiding van dit bericht vragen hebben of in gesprek willen gaan, neem dan gerust contact op. Onze gegevens zijn bekend bij het dorpsbelang.

Met vriendelijke groet,

Esther en Christiaan van Oorschot

Beste wensen

Heerlijke oliebollen verkrijgbaar bij Hoesman

Binnenkort een enquête van dorpsbelang in de brievenbus!

Bêste ynwenner fan Nijewier-Wetsens,

Mei koarten kinne jim in enkête fan it doarpsbelang yn de bus ferwachtsje oer de wenningfraach yn ús doarpen. Mei dizze enkête wolle wy rjochting de gemeente in byld skeppe fan de wenningfraach yn ús doarpen. Resintlike ûntwikkelingen soargen derfoar dat de wenningmerk oerspannen rekke is, mei alle gefolgen foar jonge, mar ek âlde wenningsikers. Om hjir as gemeente goed op ynspylje te kinnen besiket de gemeente Noardeast-Fryslân in byld te krijen fan de sitewaasje en komme hja yn it nije jier mei in wenfyzje. As Nijewier-Wetsens ûndersykje wy graach wat de mooglikheden binne foar ús doarpen.

Wy sizze jo ta soarchfâldich mei jo gegevens om te gean, ek wolle wy jo freegje de enkête anonym yn te foljen en wize wy jo der op dat wy oan dizze enkête gjin rjochten ûntliene kinne. Foar fragen en taljochting kinne jo altyd belje mei Wiebe Turkstra tel.nr. 06-10904592

Wy hoopje op jo meiwurking. De antwurden alfêst digitaal ynstjoere kin fansels ek! Dat mei nei secretaris@niawier-wetsens.nl

Ut namme fan it doarpsbelang en mei freonlike groetnis,

Wiebe Turkstra.

Fragen enkête:

Fraach 1: Hoe is de leeftiidsopbou yn gearstalling fan jo húshâlding?

Fraach 2: Binne der binnen jo húshâlding persoanen dy’t op termyn in (oare) wenning sykje soene binnen it doarp Nijewier/Wetses?

Sa ja, wat foar wenning (hier/keap, frijsteand/mear-ûnder-ien-kape/appartemint, oars nammentlik…….) en yn wat foar priiskategory?

Komt dêrby jo hjoeddeiske wenning frij?

Fraach 3: Yn it gefal dat jo op leeftiid binne (oars yn te foljen n.f.t.), soene jo earder jo hjoeddeiske wenning ferlitte as der in goed libbensbestennich alternatyf wêze soe yn jo doarp?

Wat foar soart wenning soe yn dat gefal jo foarkar ha?

Fraach 4: Ha jo ideeën oer inisjativen, nijboulokaasjes, op- as oanmerkings, tips as wolle jo noch wat kwyt? Dan freegje wy jo dit op de efterside fan dit formulier te skriuwen.


Enquête wonen (NL),

Beste inwoners van Niawier-Wetsens,

Binnenkort kunnen jullie een enquête van het dorpsbelang in jullie brievenbus verwachten. Door middel van deze enquête willen wij richting de gemeente een beeld scheppen van de woningvraag in onze dorpen. Recentelijke ontwikkelingen zorgden ervoor dat de woningmarkt erg overspannen is geraakt, met alle gevolgen van dien voor jonge, maar ook oude, woningzoekers. Om hier als gemeente goed op in te kunnen spelen probeert de gemeente Noardeast-Fryslân een beeld te krijgen van de situatie en komen zij in het nieuwe jaar met een woningbouwvisie. Als Niawier-Wetsens onderzoeken wij graag wat de mogelijkheden zijn.

Wij zeggen u toe zorgvuldig met uw gegevens om te gaan, daarnaast willen wij u vragen de enquête anoniem in te vullen en wijzen wij u erop dat wij aan deze enquête geen rechten kunnen ontlenen. Voor vragen of toelichting kunt u altijd bellen met Wiebe Turkstra tel.nr. 06-10904592

Wij hopen dan ook op uw medewerking. De antwoorden alvast digitaal insturen kan natuurlijk ook, dat mag naar secretaris@niawier-wetsens.nl

Met vriendelijke groet namens het dorpsbelang,

Wiebe Turkstra

VRAGEN ENQUÊTE:
Vraag 1: Hoe is de leeftijdsopbouw en samenstelling van uw gezin?

Vraag 2: Zijn er binnen uw gezin personen die binnen aanzienlijke tijd een (andere) woning zouden willen betrekken binnen het dorp Niawier/Wetsens?

Zo ja, wat voor soort woning (huur/koop, vrijstaand/meer-onder-een-kap/appartement, anders namelijk…) en in wat voor prijscategorie?

Komt daarbij uw huidige woning vrij?

Vraag 3: Indien u op leeftijd bent (anders in te vullen n.v.t.), zou u eerder uw huidige woning verlaten wanneer er een goed levensloopbestendig alternatief was in uw dorp?

Wat voor soort woning zou in dat geval uw voorkeur genieten?

Vraag 4: Heeft u ideeën over initiatieven, nieuwbouwlocaties, op- of aanmerkingen, tips of wilt u nog iets kwijt? Dan vragen wij u dit op de achterzijde van dit formulier te schrijven.

 

Kerstbomeninzameling 2021 anders dan anders!

Kerstbomeninzameling 2021

In de eerste week van januari 2021 staat de inzameling van kerstbomen in de gemeente Noardeast-Fryslân en Dantumadiel op het programma. De inzameling vindt traditiegetrouw plaats met de hulp van de plaatselijke belangen en vele inwoners. Door corona is de inzameling dit jaar verspreid over meerdere dagen.

Inzameling door de jeugd gaat niet door

De inzamelingswijze waarbij jeugd de kerstbomen huis-aan-huis inzamelt en hiervoor een lootje en waardebon ontvangt gaat helaas niet door. We willen het risico op verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk beperken.

Inwoners kunnen de kerstboom tussen 4 en 7 januari naar de inzamelplek brengen

We vragen inwoners de kerstboom zelf vanaf 4 tot uiterlijk 7 januari naar één van de aangegeven locaties te brengen. Op vrijdag 8 januari haalt de gemeente de bomen op vanaf de inzamelplaatsen. De gemeente zorgt voor een verantwoorde verwerking van de kerstbomen. Als inwoners niet in de gelegenheid zijn om de boom op de aangegeven data naar de inzamelplek te brengen, dan kan de kerstboom ook naar de milieustraat gebracht worden. Daarnaast kan de kerstboom, al dan niet door de boom eerst te verkleinen, worden aangeboden in de GFT container.

Eind december worden de locaties bekendgemaakt

Sommige locaties zijn anders dan voorgaande jaren in verband met de inzameling op meerdere dagen. De inzamellocaties in de dorpen en wijken worden eind december bekendgemaakt via de gemeentelijke pagina in de huis aan huis krant, via de websites en social media van de gemeenten.

 

Karbidsjitferiening Nijewier mei knalle: “We sprongen in gat yn de loft”

Lees en hoor HIER het interview met Leonard van Hijum en Aant Jelle Soepboer welke ze vanmorgen, dinsdag 24 november met verslaggeefster Jantine Weidenaar van Omrop Fryslân hadden.