Wedstrijdlijst de Trije Doarpen 2019

Za 25 mei 10.00 uur KNKB pupillenjongens

Sponsoren: A.S. Mol assurantieën/Bloemisterij Hogedijken

Vrij 7 juni Jeugdpartij Aanvang 18.00

Sponsoren: Multitech Service Oosternijker, Niawier/Autobedrijf Postma Metslawier/Frequent beveiligingen Metslawier

Woe 12 juni Federatiel Pupillen/Welpen aanvang 18.00

Za 15 juni ROPTABOYSpartij Senioren en jeugd aanvang 13.00

Sponsor: RoptaBoys

20-23 juni Dorpsfeest Oosternijkerk

Woe 26 juni Federatie Schooljeugd/14-16 jaar aanvang 18.00

Vrij 28 juni Jeugdpartij aanvang 18.00

Sponsoren: Autobedr v/d Meulen Niawier/RJL Bouw Niawier/Loonbedr Turkstra Niawier

Vrij 5 juli Senioren en Jeugd partij

Sponsor: Schildersbedrijf Nutma Metslawier

Za 6 juli Federatie Senioren aanvang 13.00

Za 20 juli Jeugdhonkpartij Senioren en jeugd aanvang 13.00

Sponsor Jeugdhonk Niawier

Za 27 juli Slotpartij Straatkaatsen Oosternijkerk aanvang 13.00

Sponsor: Jeugdhonk Oosternijkerk

Za 10 aug KNKB Schooljongens aanvang 10.00

Sponsoren: Hoesman catering Niawier/Vleesbedrijf Weidenaar Dokkum

Foto’s jaarlijks dorpsreisje Niawier-Wetsens

Bijna veertig dorpsgenoten namen dinsdag 14 mei de bus van half negen, natuurlijk vol spanning over welke bestemming de organisatie had gekozen. Eén van de tradities is dat het geheim blijft waar de reis naar toe gaat.

(Onderaan staat een link om naar het fotoalbum te gaan.)

Een aantal waren blij dat deze keer de reis niet zo vreselijk ver ging. De bus stopte namelijk in Sneek. Daar stapte het gezelschap op een rondvaartboot en werd een rondje over het Sneekermeer gemaakt, koffie met appelgebak genuttigd, en werd iedereen in Terhorne, het Kameleondorp, weer aan land gezet. Daar stond de zelfde bus, ja hoe is het mogelijk, al weer klaar op de kade om iedereen weer terug te brengen naar Sneek.

Daar was ruim tijd uitgetrokken om te winkelen en de stad te bekijken. Natuurlijk mocht een bezoekje aan de Waterpoort niet ontbreken en kon ook de fontein van Sneek worden bewonderd. Wat dat betreft is de stad Sneek er maar bekaaid vanaf gekomen. Een pop met een hoorn waar water uitkomt, verwijzend naar de hoorn des overvloeds. Dan mogen wij best trots zijn op “onze” fontein in Dokkum. Dat heeft tenminste enige allure. Het heeft een paar centen gekost maar, inderdaad, dan heb je ook wat.

In de loop van de middag stond een rondleiding in de zaak van de weduwe Joustra op het programma. De kenners weten natuurlijk dat dit een merk berenburg is. Na de rondleiding was er gelegenheid om de verschillende soorten berenburg te proeven. Er was geen toezicht, dus het was voor sommigen een waar eldorado.

Hierna was de laatste stop in De Westereen. Bij zalencentrum Old Dutch, een bekende pleisterplaats voor het dorpsreisje, hier stond tomatensoep, schnitzel en ijs op het menu.

Klik hier om naar het foto album te gaan!!!

Bloemenzaad zal Niawier straks in bloei zetten

DNIAWIER – Donderdag 9 mei is er door de dames van de dorpstuin van Niawier samen met de schoolkinderen zaad gezaaid op verschillende locaties in het dorp.

Het plan om meer biodiversiteit in het dorp te krijgen is ontstaan door bloeiende velden in de omgeving. Als het in andere dorpen kan dan kunnen wij het ook aldus de dames van de dorpstuin.

Er zijn in gesprekken geweest met de afdeling Groen van de toenmalige gemeente Dongeradeel. Daarin zijn we overeengekomen dat het best past in Niawier. En zo hebben we samen gekozen voor vier verschillende plekken in het dorp om dit te realiseren.

Op 13 maart zijn we in de Theater kerk van Nes geweest op de avond van, Twirre; in sûne Waadrâne foar moarn!, om te vertellen over ons plan. Hier werden allerlei plannen gepresenteerd om beter met onze natuur om te gaan en te zorgen voor meer biodiversiteit o.a. voor vlinders en bijen.

En nu is het dan zo ver, ons plan wordt werkelijkheid.
Het bloemenmengsel gaan we inzaaien met de kinderen van de basisschool van Niawier.

Volg deze link om de foto’s op RTVNOF te bekijken

2021 Earste iepenloftspul Nijewier

Earste iepenloftspul Nijewier hellet skeletten út de kast!

Yn de lette midsieuwen en krekt dernei wie Fryslân in Godsfrezend gebiet wêr’t kleasters as puoddestuollen út ‘e grûn skeaten wylst net eltsenien him fine koe yn de lear fan de Katolike tsjerke. Stikmannich grutte kleasters binne hjoeddedei noch altiten ferneamd, lykas is kleaster Claercamp dat by Dokkum stien hat. Mar wa hat ea heard fan it susterkleaster Sion dat by it plakje Nijewier op ‘e Fryske klaai lein hat? Hjoeddedei in plakje wêr’t noch gjin fjouwerhûndert minsken tahâlde mar eartiids in tige wichtich en wolfearend kristlik bastion dat him steande hâlde moast tusken it geweld fan de Geuzen, ketterij en it opkommende wetter.

Mei it earste iepenloftspul fan Nijewier wol skriuwster Baukje van Hijum, ûnder oare bekind fan grutte súksesfolle spullen lykas ‘Swart mar Leaflik’,  ’Foarby it Boarkumer Fjoer’ en fansels de Fryske hit ´Lyts Meager Wyfke,’ minsken in ynsjoch jaan yn it kleasterlibben, en dan benammen de geheimnissen dy’t nea oan it ljocht kaam binne. De skeletten fan doe moat út de kast wei helle wurde om oan it publyk te toanen, de pikante en kontrofersjele saken dy’t him êfter de tsjokke muorren fan de kleasters ôfspile ha sille seker net fergetten wurde.Van Hijum is fan plan ek hjir wer in grut spektakel fan te meitsjen.

Baukje van Hijum

“2021 is dan faaks noch fier fuort, it is de muoite fan it wachtsjen op dit iepenloftspul, dat no al skiednis skriuwt, mear as wurdich!” Sa belooft it hagelnije bestjoer. “Nijewier mei dan in lyts doarpke wêze, hjir gebeure grutte dingen!”

Tekst:  Aant Jelle Soepboer

GroepsFoto:  Peter Tromp

Tweede Foto: Schrijfster Baukje van Hijum,

.

.

Op dit moment is er een site in ontwikkeling.
Deze is te vinden onder: http://www.iepenloftspulnijewier.nl/

Ook is er een Facebook pagina: https://www.facebook.com/Iepenloftspul-Nijewier


Kindcentrum Oosternijkerk/Niawier stap dichterbij

Oosternijkerk – Het college van Noardeast-Fryslân heeft ingestemd met de locatie voor het nieuwe Kindcentrum ‘Wrâldwizer’ in Oosternijkerk op de locatie van de bestaande school CBS Foeke Sjoerds Skoalle.

Dit betekent dat het kindcentrum voor Oosternijkerk en Niawier een stap dichterbij is gekomen.

In samenspraak met de dorpsbelangen Oosternijkerk, Niawier en Nes en het schoolbestuur Arlanta zijn zes locaties beoordeeld middels een locatieonderzoek. Daarbij is gekeken naar de visie van de school en planologische, stedenbouwkundige, verkeerskundige en milieukundige aspecten. Op basis van dit locatieonderzoek komt de huidige locatie van de school in Oosternijkerk als voorkeurslocatie naar voren.

Het nieuwe Kindcentrum is bedoeld voor kinderen van 0-12 jaar. Dat betekent dat binnen de het Kindcentrum een nauwe samenwerking bestaat tussen school en voorschoolse en buitenschoolse opvang, en tussen school en voortgezet onderwijs. Goede aansluiting en doorgaande lijnen zijn van groot belang. Het nieuwe kindcentrum wil een breed aanbod van activiteiten, met onder meer cultuur & creativiteit, sport & bewegen en wetenschap & techniek gaan aanbieden.

Nu de locatie bekend is, kan de volgende stap in het proces worden genomen om te komen tot een nieuwe basisschool. Hiervoor zal een programma van eisen voor de nieuwe school gemaakt worden, samen met de medezeggenschapsraad, ouders en leerkrachten. De planning is dat vanaf eind zomer 2020 gestart kan worden met de bouw van de school.


© Foto Foeke Sjoerdsskoalle

Je bent aan slag met tipeljen

Hier even een berichtje over de stand van zaken wat betreft het ‘tipeljen’. We hebben al 13 deelnemers, dus dan kunnen we 10 april direct los, 19:00 uur aanwezig zijn, op het keatsfjild. Ik zorg wel voor tipelstokken.

Nog even het volgende: iedereen kan meedoen, van jong tot oud, we hebben nu deelnemers op de lijst 20 plus en van 60 plus, hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Groetjes, Willem Weidenaar.

Eten met een praatje en pannenkoeken-feest.

Op 8 en 22 maart werd dit jaar al voor de achtste keer op rij “Eten met een praatje” gehouden in Nij Sion te Niawier. Een gezellig samenzijn voor inwoners uit Metslawier en Niawier, wat begon met een drankje. Els heette een ieder welkom en vertelde wat de pot schafte.

Er werd dit jaar een stamppotbuffet verzorgd, maar niet een gewone stamppot. Nee, dit jaar konden gasten een spruitjesstamppot met appel opscheppen, een heerlijk fris Hollands recept. Tevens “blote billetjes in het groene gras” (klinkt spannend toch) én een Chinese kool stamppot.

Het was allemaal gewoon lekker en werd opgediend met keuze uit rookworst, gehaktbal, saucijsjes en speklapjes. Vooral dit laatste was erg lekker bij de Chinese kool en gaf hét pikante Oosterse tintje aan het Hollandse buffet.

Uiteraard was er ook gezorgd voor nagerechten. Voordat men deze mocht halen, werd er gepuzzeld. Een ieder kreeg een stukje van een ansichtkaart en moest hiermee langs de tafels om de ontbrekende stukjes te vinden. Eenmaal gevonden werd dat de tafel waaraan je plaats moest nemen. Zo kwam er een roulatie en zat je met nieuwe praters aan tafel.

Bij de toetjes kon men kiezen uit een griesmeelpudding met abrikozensaus, en karamel -mokka pudding met vanillesaus. Liefhebbers van yoghurtpudding kregen er frambozen bij geserveerd en de nostalgen onder ons konden hun hart ophalen met zelfgemaakte watergruwel, alles met een toef slagroom naar wens.

Beide avonden werden door 40 gasten bezocht en velen daarvan keken al uit naar een lekkere maaltijd.

De vrijwilligers hebben de avond met plezier verzorgd en de gasten gaven leuke reacties. Al met al, zeer geslaagd.

Omdat het nationale pannenkoeken dag was konden de liefhebbers van dit oud Hollands lekkernij aanschuiven in het voorste zaaltje van het dorpshuis Nij Sion. Pannenkoeken en kinderen gaan altijd goed samen, zij wisten creatieve creaties te maken met poederzoeker en stroop. Maar niet alleen kinderen smulden van de pannenkoeken, ook een aantal ouderen lieten deze kans niet aan zich voorbij gaan. Deze activiteit was verzorgt dor de dames van de activiteiten commissie en een aantal daarvan waren druk thuis aan het bakken geweest om ook hiervan een succes te maken.

Twee mooi initiatieven waar samenzijn voorop stond.

Klik op onderstaande link welke onder deze foto staat om naar het album te gaan.

https://photos.app.goo.gl/UVm2NffwdSkzEZMHA

Gemeentelijke verkiezingsuitslagen

Uitslagen Niawier-Wetsens zijn nog niet binnen, wel deze gemeentelijk.

Op woensdag 20 maart 2019 waren er verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen. U vindt hier de voorlopige uitslagen.

In de gemeente Noardeast-Fryslân hebben 19.725 mensen gestemd voor de Provinciale Staten. Dat is een opkomstpercentage van 56,37%.

LijstPartijStemmen PS-2019Percentage PS-2019
1CDA473323,99%
2Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)16098,16%
3VVD13716,95%
4SP (Socialistische Partij)8074,09%
5FNP222511,28%
6PVV (Partij voor de Vrijheid)11575,87%
7ChristenUnie201410,21%
8Democraten 66 (D66)4242,15%
9GROENLINKS9454,79%
10Partij voor de Dieren4682,37%
1150PLUS3541,79%
12Provinciaal Belang Fryslân2791,41%
13Natuurlijk Fryslân1380,70%
14DENK60,03%
15Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)2771,40%
16Forum voor Democratie291814,79%

21 maart 2019

Ongeldige stemmen: 43

Opgeroepen: 35.150

Opkomst: 19.813

Opkomstpercentage: 56,37%
 

Voorlopige uitslag verkiezingen Wetterskip Noardeast-Fryslân

LijstPartijPercentage AB-2019-02
1CDA26,52%
2Water Natuurlijk11,83%
3FNP15,70%
4Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)9,41%
5Lagere Lasten Burger9,21%
6VVD8,58%
7ChristenUnie10,58%
8Partij voor de Dieren4,73%
950PLUS3,44%
Totaal100,00%

Vituskerk Wetsens concert ‘Regina Forte’

Concert in Sint Vitus Kerk te Wetsens door Strijkkwartet ‘Regina Forte’

Wat: strijkkwartet ‘Regina Forte’
Wanneer: Zondag 7 april 2019
Waar: Sint Vituskerk van Wetsens
Hoe laat: 15.30 uur
Entree: vrije toegang – collecte

Een wel heel bijzonder optreden beloofd het te worden, het concert van vier jonge vrouwen
die met elkaar een strijkkwartet vormen. Regina Forte is ontstaan in het najaar van 2014 vanuit een gezamenlijke wens om strijkkwartetten te spelen. De strijkers kennen elkaar uit allerlei Friese ad hoc orkesten, toevallig zijn ze alle vier ook werkzaam in het onderwijs.

Regina Forte

Viool : Ina Andela
Viool : Anna Molleman
Altviool : Inge van der Hoeven
Cello : Andrea Meijer

Inmiddels hebben ze onder meer concerten verzorgd op City Proms, in het Fries Museum, op
Lauswolt, tijdens de dodenherdenking in Dokkum, ter gelegenheid van de uitreiking van de
Gysbert Japicxpriis en waren ze te zien en te horen bij Noardewyn en Podium On tour.
Verder hebben zij inmiddels masterclasses gevolgd bij onder meer Johannes Leertouwer,
Kees Dekker, Douw Fonda, het Ruysdael kwartet en het Bennewitz quartet.
Het repertoire bestaat uit kwartetten uit alle muzikale periodes: de barok,
de klassiekeperiode, de romantiek, de 20e en zelfs de 21e eeuw. Muziek van onder meer Händel, Mozart, Schubert, Tsjaikovski, Pärt en Folkertsma, allemaal pareltjes die zij heerlijk vinden om te spelen.

Speciaal voor het concert in Wetsens staat op het programma het bekende ‘Für Elise’ van Beethoven en ‘She’ van Charles Aznavour.

De toegang is Gratis, wel is er een deurcollecte.

Voor reservering mail naar: vituskerk.wetsens@gmail.com

Informatie:
Plaatselijke commissie Wetsens van de Stichting Alde Fryske Tsjerken
vituskerk.wetsens@gmail.com
site: www.vituswetsens.nl
A.E. de Bruijn
Jaerlawei 13 – 9122 CT Wetsens
0519221904 / 0654796389