Herhalingstraining AED

Beste hulpverleners,


Inmiddels is het alweer bijna een jaar geleden dat er een herhalingstraining is gedaan.Het is dus tijd om alles weer even op te frissen. We gaan daarom deze AED trainingen weer aanbieden. Herhalen betekend dat je voor een oproep in het systeem blijft en dus ingezet kan worden.

Er zijn opnieuw twee datums, namelijk: maandag 21 en 28 oktober.
Graag z.s.m. aangeven welke datum de voorkeur heeft. Mail kan gestuurd worden naar: aedniawier@gmail.com
Kun je niet mailen, zoek dan even op een andere manier contact met mij!
Ik zal mijn best doen om te kijken of we hiermee een planning kunnen maken.

De kosten voor de herhalingslessen zijn ook dit jaar weer 25,= pp.
Graag contant afrekenen bij aanvang van de les.
Vergeet niet het certificaat mee te nemen zodat er weer bijgetekend kan worden.

Groet,
Peter Tromp

De Oanheakker bracht inwoners op de been.

Vanaf eind mei tot begin oktober zijn medewerkers van de gemeente Noardeast-Fryslân op pad door vele dorpen en diverse wijken van de gemeente. In de hiervoor ingerichte aanhanger halen ze op wat inwoners belangrijk vinden en wat hun ideeën en beelden zijn voor de (fysieke) leefomgeving voor de komende tien jaar. 

Woensdag 11 september was Niawier en Wetsens aan de beurt en kon je instappen en je wensen en zorgen bespreken. Enkele inwoners en dorpsbelang gaven hieraan gehoor. Alles werd genoteerd en besproken. De medewerkers van de gemeente nemen deze notities mee om te verwerken in een toekomstvisie.

Cursus Politiek Actief

Op 15 oktober start de gratis cursus Politiek Actief voor inwoners van
de gemeente Noardeast-Fryslân.

Via o.a. Social Media, RTV NOF en de gemeentepagina in de Nieuwe
Dockumer Courant is/wordt hier aandacht aan gegeven.

Ook via u, de besturen van de verenigingen van Dorpsbelangen,
Plaatselijk Belang en Wijkraden, willen wij aandacht vragen voor deze
cursus.

De cursus is interessant voor:

*             wie wil weten hoe de politiek en de overheid werken;

*             wie wil weten hoe je invloed kunt uitoefenen op de
gemeente(raad);

*             wie misschien zelf politiek actief wil worden.

Ook als u géén ambities hebt om politiek actief te worden, bent u
hartelijk welkom.

Wanneer:          di 15 okt | di 29 okt | di 12 nov | di 26 nov |do 19
dec

Waar:                 raadzaal in gemeentehuis Kollum

Aanmelden:      stuur vóór 1 oktober een e-mail met uw naam en
contactgegevens naar f.koster@noardeast-fryslan.nl

Meer info:         www.noardeast-fryslan.nl/politiek-actief


Oproep; lijnrechters gezocht

De kaatsvereniging organiseert op zaterdag 31 augustus een extra KNKB wedstrijd voor schoolmeisjes. Hier zoeken zij we nog een aantal vrijwilligers voor die even op de lijnen willen zitten. Het begint om 10.00 uur.

Aanmelden kan via de bestuursleden.

Het haventje, Wiebe Turkstra geeft interview bij RTV NOF

Zaterdagmorgen in de studio van RTV NOF een interview met de voorzitter van Dorpsbelang Niawier, Wiebe Turkstra. Hij verteld over het project het haventje ‘’de opslach’’. Dorpsbelang wil graag dit haventje weer een functie terug geven omdat het nu verloederd en een troosteloze aanblik biedt.

Het haventje van Niawier was vroeger de plek waar schuiten met turf, takkenbossen en andere zaken aan wal werden gebracht. Ook werden er goederen, zoals landbouwproducten, geladen en afgevoerd naar diverse bestemmingen. Vanuit de inwoners en dorpsbelang Niawier-Wetsens willen we het beeld van vroeger weer tot leven brengen en een betere uitstraling geven. Dit met als doel een aantrekkelijk aanzicht te creëren bij binnenkomst van ons dorp.

Het haventje van Niawier, wat uniek is in onze provincie, ziet er op dit moment troosteloos en onverzorgd uit. Het stilstaande water veroorzaakt stankoverlast wat maakt dat mensen deze plek als onaantrekkelijk ervaren.
Dorpsbelang deelt deze mening van de inwoners. Ook bezoekers van ons dorp geven aan dat het zeer spijtig is dat het er zo bij ligt. Door wildgroei van struiken en bomen wordt deze plek aan het oog onttrokken en is het een onopvallende plek waar iedereen zo aan voorbij rijdt.

Na een positief gesprek met ambtenaren van de gemeente, Wetterskip Fryslân heeft dorpsbelang actie ondernomen en heeft dit plan gepresenteerd op de jaarvergadering. Dit plan werd met groot enthousiasme door de inwoners van de dorpen ontvangen. Dorpsbelang heeft dit omgezet tot een maatschappelijk initiatief!

Bestuur en inwoners zien de meerwaarde van dit historisch goed, een unieke plek welke niet mag verdwijnen. Dit omdat vele mensen niet (meer) weten waartoe het haventje en de vaart er naar toe destijds voor diende. Dit beeld zal versterkt worden door zichtbare objecten (scheepsromp en vis) te plaatsen welke de uitstraling versterken.

Dorpsbelang wil ook graag dit unieke stukje geschiedenis door middel van een  informatie bord onder de aandacht brengen bij de inwoners en bezoekers van ons haventje. Destijds konden bootjes en pramen tot in het haventje van Niawier komen. De wens is dat er opnieuw kleine bootjes en liefhebbers van de kano ons dorp weer kunnen bereiken. Vooruitkijkend zien we dat steeds meer dorpen de opvaarten bevaarbaar willen hebben/maken.

Men zou vanuit de haven perfect kunnen starten om zo op de bestaande kanoroute uit te komen of hier naar toe varen. (Immers Noord-Oost Friesland investeert veel in deze doelgroep en kan mede profiteren van ons project.) Extra toegevoegde waarde zit hem in het feit dat er een werkgroep bezig is de opvaarten vanuit de dorpen naar Dokkum weer bevaarbaar te maken. Deze werkgroep maakt serieuze stappen hierin en wij juichen dit initiatief toe dat wij vanaf onze kant een bijdrage leveren hieraan.

Om alles te realiseren wordt er geld gegenereerd d.m.v. het aanvragen van subsidies. Inmiddels is de eerste subsidie aangevraagd en toegezegd. Dit najaar hoopt men het resterende geld binnen te halen en kan er in 2020 gestart worden met dit bijzondere project wat uniek is in haar soort.

Gastvrouwen organiseren High Tea

Deze uitnodiging hebben we rondgebracht bij onze gasten:

In de laatste dorpskrant hebben we verteld dat we de lange zomerstop leuker wilden maken door een High Tea te organiseren.

En daar is hij nu, de Uitnodiging voor de High Tea. Schalen vol heerlijkheden komen op de tafels, sandwiches en soezen en er volgt nog veel meer. Cakejes, taarten scones  en bonbons,ja al dat dit lekkers wordt voor u klaargemaakt. Bij het zien van al dat lekkers……. En samen met de thee kan het leuten beginnen. Op 8 augustus heten we u graag tussen 15.00 – 18.00 hartelijk  welkom in de prachtige tuin van Tiny en Marcus aan de Bredewei 4a

En dan is het zover en genieten we van een heerlijke High Tea, met stralend weer en verrukkelijke lekkernijen zoals: Scoons met heerlijke jams en cream, gevulde soesjes, muffins, hartige en zoete taarten, wraps appelflapjes etc. Verder met thee, koffie en lekkere koele watertjes en verse bowl. Maar niet te vergeten onze gasten, veel hadden gehoor gegeven aan onze uitnodiging. Even een praatje hier en daar en ondertussen genieten van de lekkernijen. Wat hebben zij en wij genoten.

De gastvrouwen.

Klik HIER om naar het album te gaan. (Foto credits, Tiny Weidenaar)

Of klik HIER om naar het album te gaan. (Foto credits, Tiny Weidenaar)