Jubileumconcert de Sionsjongers

Zondag 17 maart 2024 vierde het koor de Sionsjongers uit Nijewier hun 25-jarig jubileum in de Vitus kerk van Wetsens. Het koor bestaat uit  23 leden en is uniek in de regio. Onder leiding en piano begeleiding van Zwaannette Dijkstra werden er vele diverse liederen ten gehore gebracht in het Fries, Engels en Nederlands.

In de pauze was er koffie/thee en oranjekoek. Ter afsluiting werden de leden die vanaf het begin bij het koor zingen in de bloemen gezet; Riel Dijkstra, Griet Dijkstra, Jantje Wiersma en Ruurdje Kloostra. Een geslaagd concert en een prachtige middag om op  terug te kijken.