Plaatsbord dorpsbelang niawier wetsens

Visie van Dorpsbelang

Dorpsbelang Niawier-Wetsens is een niet-politieke vereniging, die op wil komen voor het algemene belang van de inwoners van Niawier en Wetsens. Tevens wil dorpsbelang naar buiten toe de beide dorpen vertegenwoordigen.

Dit gebeurt op allerlei manieren: ‘sociale’ activiteiten organiseren, plannen maken, projecten in eigen beheer uitvoeren, overleg voeren met de gemeente over ontwikkelingen, enz..

Samen met de inwoners van Niawier en Wetsens wil dorpsbelang leefbare dorpen behouden, waar aandacht is voor de woonomgeving en werkgelegenheid. Ook is het zeer belangrijk om een accommodatie te behouden waar het sociaal-culturele leven kan blijven plaatsvinden.
Want ook al is er veel van de oude bedrijvigheid uit de dorpen verdwenen, het dorp als gemeenschap is blijven bestaan.

Dorpsbelang is de initiatiefnemer van periodiek overleg tussen alle organisaties en verenigingen die de beide dorpen kennen. Dit om de communicatie te verbeteren en richting overheden één lijn te kunnen trekken.

Besluitvorming komt tot stand in de bestuursvergaderingen,daar waar het gaat om grote of ingrijpende besluiten zal het bestuur de leden raadplegen in de jaarlijkse ledenvergadering, of indien nodig op een uit te schrijven bijzondere ledenvergadering.
Het is dus in het belang van de bewoners van beide dorpen om lid te zijn van de vereniging zodat men ook invloed heeft bij de besluitvorming.
Vanaf 18 jaar kan men lid worden, hiervoor betaald men een kleine contributie.

Het dorpsbelang heeft ook een  commissie en beheerders in het leven geroepen.

Logo groencommissie

De groencommissie.

Zij zullen in overleg met Staatsbosbeheer en Landschapsbeheer Fryslân het bos onderhouden en snoeiwerken 1x per jaar verrichten. Heeft u klachten dan kunt u die naar de secretaris van het dorpsbelang mailen.

De leden van de groencommissie zijn:

Bert Allema (contactpersoon)
Henk Meinema
Gerard Kloostra
Erik Turkstra
Durk Weidenaar
Riel K. Dijkstra
Wim Rietdijk

 .

Webbeerders logo

Dorpsbelang en de activiteiten zijn ook te volgen via Social Media:

Beheerders zijn:

Website &  Fotografie Peter Tromp Tel. 0657670189
Website & Facebook Annemarie Tromp Tel. 0519701239

Kopij, foto’s of vragen voor op of over de website of een berichtje voor Facebook,
graag mailen naar: niawierwetsens@gmail.com

N.B:  We behouden ons het recht voor om niet relevante aangeleverde stukken ongeplaatst te laten.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie