Voor contact met het Dorpsbelang, klik in het menu op ”contact” voor het formulier.

.

Handige adressen en telefoonnummers

van-a-tot-z
icoon-adressenbestand

Staat uw vereniging / stichting er nog niet bij of zijn de gegevens niet correct:

Mail dit naar: niawierwetsens@gmail.com

Ambulance / Brandweer / Politie112
  
In niet – levensbedreigende situaties 
Ambulance0519-222033
Brandweer0519-228020
Politie0900-8844
  
Dorpsagent0900-8844
E-mail: harry.van.der.laan@friesland.politie.nl 
  
Gemeentehuis Noardeast Fryslân0519-298888
Wijkbeheer0519-298777
  
Gezondheid 
Burenhulpproject Metslawier/Niawier/Wetsens 
Centraal meldpunt0519-292223
Maandag t/m vrijdag  8.30 tot 12.30 uuren 13.00 tot 17.00 uur
  
  
Dierenarts:  
Dierenassociatie Dokkum c.o.0519-292526
Dierenambulance0518-400048
 of 06-27137586
Dokterswacht 0900-1127112
  
Huisarts: 
H.M.A. Wijmenga 
B.Bekkerstrjitte 190519-241270
Metslawier      (spoed)0519-241119
  
Plusbus
Op maandag t/m vrijdag kunt u zich aanmelden tussen 9.00 en 12.00 uur
http://www.plusbusdelauwers.nl
Tandarts: 
A.A. Herbig,
Roptawei 22
Metslawier
0519-241360
 
School 
Christelijke basisschool Wrâldwizerhttp://wraldwizer-arlanta.nl
De Skulp 24 
9138 SJ  Niawier0519-241232
  
Thuiszorg  
Buurtzorg Dongeradeel06-23500926
Thuiszorg Het Friese Land058-215 73 00
            0900-8864 
Ziekenhuis  
Sionsberg,
Birdaarderstraat 68-70, Dokkum.
0519-291234
(Gelegenheid voor bloedprikken in de Skûle woensdags om 8.30 uur) 
  
  
Kerken  
Protestantse gemeente Metslawier/Niawier:http://www.pkn-metslawier-niawier.nl/
  
Gebouw Nij Sion,
Bornensisstrjitte 4 Niawier
0519-241778
  
Kleastertsjerke 
Tsjerkepaad 4 Niawier 
  
Rehoboth en gebouw de Schakel, 
B. Bekkerstrjitte 27  Metslawier06-30027981
  
De DoarpstsjerkeTsjerkebuorren 7 – Metslawier
  
“De diensten, op zondag om 9.30 uur, kunnen via de radio (op de kabel) 
worden beluisterd op FM 102.8” 
  
Plusbus

http://www.plusbusdelauwers.nl

Verenigingen / Stichtingen /Commissies 
  
Begrafenis / uitvaartvereniging “De Laatste Eer”http://www.uitvaartvereniging-niawier-wetsens.nl/
Jan Dijkstra0519-241190
Hendrik Nicolai0519-241658
Annemarie  Tromp0519-701239
Ynske Havinga0519-242080
Gerard Kloostra0519-242287
  
Bode:             Marianne Zeilinga 0519-297280 of 06-128 39 195
 Bij een overlijden kunt u contact met haar opnemen.         
  
Dorpsbelang http://www.niawier-wetsens.nl/
  
Wiebe Turkstra0519-242081
Anja Kloostra0519-242287
Sietske van der Meulen06-37457906
Janneke Neef0519-242211
Vacant 
Peter & Annemarie Tromp0519-701239
  
Freonen fan it Hokje: 
Ronald Lodder0519-241340
Leonard van Hijum06-46561870
Pieter Allema 
  
Gymvereniging S.S.S. (Sport Staalt Spieren) Oosternijkerk        
             https://www.facebook.com/sportstaaltspieren.oosternijkerk
Jolanda Hoogterp06-515 47 376
Aukje Weidenaar0519-720306
Anneke Hoekstra06-42131590
Maaike Brouwer0519-720 282
Annemarie de Vries0519-250 151
  
KeatsFeriening De Trije Doarpen Niawier-Metslawier-Oosternijkerk
http://www.kfdetrijedoarpen.nl/https://www.facebook.com/kf.detrijedoarpen
  
Antje Allema0519-242243
Harald Wiersma0519-241488
Anita Cuperus 
GertJan en Regina Sijtsma 0519-241425
  
Nij Sion          http://www.nijsion.nl/
Erik Turkstra0519-242152
Griet de Vries0519-242196
Ingrid Weidenaar0519-241900
Kor & Wikje Braaksma0519-241283
Pieter Braaksma0519-242118
Doetie Meindertsma0519-241996
Willem Weidenaar 0519-241747
  
Oranjevereniging  
Bean Braaksma0519-241213
Tineke Terpstra0519-724041
Aebe Meindertsma0519-724213
Durk Allema0519-241251
Maaike Braaksma0519-241414
Remco Braaksma
Leonard van Hijum 06-46561870
SionSjongershttp://www.sionsjongers.nl/

Ynske Havinga

0519-242080
Carolien Fardin0519-701326
Wim Rietdijk0519-242370
  
Tuin Dames 
Magda Rietdijk0519-242 470
Marion de Wal06-107 82 823
Djoke van Dellen0519-294 296
Tiny Weidenaar0519-241 700
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie