Voor contact met het Dorpsbelang, klik in het menu op ”contact” voor het formulier.

.

Handige adressen en telefoonnummers

van-a-tot-z
icoon-adressenbestand

Staat uw vereniging / stichting er nog niet bij of zijn de gegevens niet correct:

Mail dit naar: niawierwetsens@gmail.com

Ambulance / Brandweer / Politie 112
   
In niet – levensbedreigende situaties  
Ambulance 0519-222033
Brandweer 0519-228020
Politie 0900-8844
   
Dorpsagent 0900-8844
E-mail: harry.van.der.laan@friesland.politie.nl  
   
Gemeentehuis Noardeast Fryslân 0519-298888
Wijkbeheer 0519-298777
   
Gezondheid  
Burenhulpproject Metslawier/Niawier/Wetsens  
Centraal meldpunt 0519-292223
Maandag t/m vrijdag  8.30 tot 12.30 uur en 13.00 tot 17.00 uur
   
   
Dierenarts:  
Dierenassociatie Dokkum c.o. 0519-292526
Dierenambulance 0518-400048
  of 06-27137586
Dokterswacht 0900-1127112
   
AED hangt aan de buitenkant van het  gebouw / huis: Contactpersoon : Peter Tromp 0519-701239 
Bornensisstrjitte 4 (Nij Sion)  
Siercksmawei 27 (Fam. Tromp)  
   
Huisarts:  
H.M.A. Wijmenga  
B.Bekkerstrjitte 19 0519-241270
Metslawier      (spoed) 0519-241119
   
Plusbus
Op maandag t/m vrijdag kunt u zich aanmelden tussen 9.00 en 12.00 uur
http://www.plusbusdelauwers.nl
   
Tandarts:  

A.A. Herbig,
Aalsumerpoort 7
9101 JJ Dokkum

0519-241360
   
School  
Christelijke Basisschool Wrâldwizer http://wraldwizer-arlanta.nl
Langgrousterwei 21 0519-241232
9137 RL  Oosternijkerk wraldwizer@arlanta.nl
   
Kristlike Basisskoalle De Rank http://www.rank-arlanta.nl/
Roptawei 7,  0519-241817
9123 JA Mitselwier rank@arlanta.nl
   
Thuiszorg  
Buurtzorg Dongeradeel 06-23500926
Thuiszorg Het Friese Land 058-215 73 00
            0900-8864  
Ziekenhuis  
Sionsberg,
Birdaarderstraat 68-70, Dokkum.
0519-291234
(Gelegenheid voor bloedprikken in de Skûle woensdags om 8.30 uur)  
   
   
Kerken  
Protestantse gemeente Metslawier/Niawier: http://www.pkn-metslawier-niawier.nl/
   
Gebouw Nij Sion,
Bornensisstrjitte 4 Niawier
0519-241778
   
Kleastertsjerke  
Tsjerkepaad 4 Niawier  
   
Rehoboth en gebouw de Schakel,  
B. Bekkerstrjitte 27  Metslawier 06-30027981
   
De Doarpstsjerke Tsjerkebuorren 7 – Metslawier
   
“De diensten, op zondag om 9.30 uur, kunnen via de radio (op de kabel)  
worden beluisterd op FM 102.8”  
   
Plusbus

http://www.plusbusdelauwers.nl

Verenigingen / Stichtingen /Commissies  
   
Begrafenis / uitvaartvereniging “De Laatste Eer” http://www.uitvaartvereniging-niawier-wetsens.nl/
Jan Dijkstra 0519-241190
Annemarie  Tromp 06-30321224
Gerard Kloostra 0519-242287
Ynske Havinga 0519-242080
Durk Allema 0519-241251
   
Bode:             Marjanna Zeilinga 0519-297280 of 06-128 39 195
  Bij een overlijden kunt u contact met haar opnemen.         
   
Dorpsbelang http://www.niawier-wetsens.nl/
Wiebe Turkstra 0519-242081
Anja Kloostra 0519-242287
Sietske van der Meulen 06-37457906
Janneke Neef 0519-242211
Sabina Atkins 06-57589498

Website beheer:

Peter & Annemarie Tromp

 

0519-701239

   
Freonen fan it Hokje:  
Leonard van Hijum 06-46561870
André Turkstra en Peter Braaksma  
Gert Johan Zijlstra  
Corina Tjeerdsma  
Gré Kingma  
Lolke van der Meulen  
Ate Piet Hoekstra   
   
Gastvrouwen:  
Linda Kooistra 06-549 03 488
Carolien Fardin 0519-701 326
Dorothé Voet 06-361 04 412
Anne Voet 06-234 30 249
Geertje Weidenaar 0519-241747
Tiny Weidenaar 0519- 241 700
Hylkje van Dellen  06-23002953
   
Gymvereniging S.S.S. (Sport Staalt Spieren) Oosternijkerk        
              https://www.facebook.com/sportstaaltspieren.oosternijkerk
Anneke Swart 06-42131590
Rianne Sprietsma 06-24121931
Paulien Post 06-57553996
Aukje Braaksma 06-13198765
Rosanna Visser 06-23062766
   
KeatsFeriening De Trije Doarpen Niawier-Metslawier-Oosternijkerk
http://www.kfdetrijedoarpen.com/ https://www.facebook.com/kf.detrijedoarpen
Gert Jan  Sijtsma 06-12311121
Anja Bandstra – Visser 06-58937316
Aletta Keegstra 06-23514494
Willie Kloostra 06-46523869
   
Nij Sion          http://www.nijsion.nl/
Erik Turkstra 0519-242152
Griet de Vries 0519-242196
Leonard van Hijum 06-46561870
Kor Braaksma  
Pieter Braaksma 0519-242118
Doetie Meindertsma  (voor afspraken) 0519-241996
Willem Weidenaar 0519-241747
   
Oranjevereniging  
Tineke Terpstra 0519-724041
Hilly Ramona Braaksma 06-40191856
Maaike Braaksma 0519-241414
Remco Braaksma  
Leonard van Hijum 06-46561870
Robbert Atkins 06-18043540
   
OCOO  (Ondernemersvereniging Oosternijkerk Omstreken)  
Hinke Elzinga

info@ocoo.frl

   
SionSjongers http://www.sionsjongers.nl/
Sjoukje Lodder 0519-241340
Ynske Havinga 0519-242080
Carolien Fardin 0519-701326
Wim Rietdijk 0519-242370
   
Tennisvereniging TC Metslawier eo  
Henk Meinema 06-448 06 182
Tjimkje van der Veen 06- 511 22 318
Geke Braaksma 0519- 241 901
Hendrik Nijboer 06- 174 16 102
Arvid Tempelman 06- 546 66 998
Erik Turkstra 0519-241 252
Johan Wijma 06-346 01 399
   
Tuin Dames  
Magda Rietdijk 0519-242 370
Djoke van Dellen 0519-294 296
Tiny Weidenaar 0519-241 700
Linda Kooistra 06-549 03 488
Carolien Fardin 0519-701 326
Dorothé Voet 06-306 04 412
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord