Kloosters in Friesland

 

Op een special uitgegeven Kloosterkaart, naar een ontwerp van pater Elpidius-Bruna O.F.M. uit het jaar 1945 staan een 50-tal kloosters van verschillende orden in de provincie Friesland vermeld, waaronder ook het klooster Sion op de Singel onder Niawier. (als Onze Lieve Vrouw ten Dale)
In een artikel van de Nieuwe Dockumer Courant van 16 juli 2007 stond vermeld dat er plannen zijn om de contouren van het voormalig klooster Klaarkamp en het kloosterterrein onder Rinsumageest weer visueel in beeld te krijgen.
Het voormalig klooster Sion aan de Singel onder Niawier behoorde met Klaarkamp tot de Cisterciënzer orde, die vanuit het Franse Citaux gesticht werden in de provincie Friesland rond 1165 tot 1195.
De kloosters hebben een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de bedijkingen van de zee en het in cultuur brengen van landerijen.
Het stichten en het bestaan van de vele kloosters heeft er zeker toe bijgedragen dat naast de verkondiging van het evangelie ook de ontwikkeling in onze provincie en naaste omgeving van grote invloed is geweest.
Het is ook iets dat ons blijft intrigeren, mede omdat onze dorpen Niawier en Wetsens zo nauw betrokken zijn geweest bij het voormalig klooster Sion.
In de week van 5 tot 13 oktober hadden wij het voorrecht een bezoek te mogen brengen aan het Cisterciënzer klooster van Le Thoronet in Frankrijk, waar het uitgebreide kloostercomplex gerestaureerd is en prachtig geconserveerd wordt.

Dit kloostercomplex was gevestigd temidden van olijven- en wijngaarden, waarbij wij te Niawier toch zullen moeten bedenken, dat het uitoefenen en ontwikkelen van de landbouw en veeteelt hoofdmiddelen van bestaan moeten zijn geweest.
De meeste gestichte Cisterciënzer kloosters hadden een identieke opzet en indeling.
Het ligt in onze bedoeling een meer uitgebreide studie te maken van de meer dan 400 jaar oude kloostergeschiedenis van het voormalig klooster Sion te Niawier.
Deze bijdrage is bedoeld als een aanzet daartoe.

Bijgaande kopie van de abdij van Le Thoronet, met een aanduiding van functies van het gebouwencomplex en een enkele foto.

.

.

.

Jan Walda

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord