Torenhaan te Niawier

 

De torenhaan van Niawier wijst weer de juiste windrichting. In het kader van groot onderhoud heeft de toren van de Ned. Herv. Kerk een flinke opknapbeurt ondergaan. Na de omvangrijke restauratie van het kerkgebouw in 1998 was nu de toren aan de beurt. Deze is eigendom van de burgerlijke gemeente Dongeradeel en is in onderhoud en beheer met alle 26 torens bij de stichting monumenten Dongeradeel. Volgens de heer Hoekema van de afdeling bouwzaken, is de toren van Niawier onderdeel van een groot onderhoudsprogramma van een cluster van 6 torens die vallen onder een in 1998 begonnen aanpak. De overige van de totaal 26 torens komen in een vervolgtraject aan de beurt. Bouwbedrijf de Haan uit Dokkum heeft vooraf steigerwerk gebouwd rondom de toren, westmuur en de spits van de toren. Medewerker Henk Minnema uit Brantgum heeft de bestaande voegen van de gehele torenmuur uitgefreesd en deze opnieuw van een prachtig voegwerk voorzien. Tevens zijn de klankborden in de galmgaten vernieuwd en van nieuw materiaal voorzien. Ook de klokwijzerplaat is schoongemaakt en van een nieuwe vernis en verflaag voorzien. Het kozijn van de orgelzolder is ook meegeverfd. Evert Hoekstra uit Marrum en Melle Dekema uit Anjum, beide werkzaam bij schildersbedrijf Nutma uit Metslawier, tekenden voor de schilderswerkzaamheden. Een bijzonder en fraai accent is toegevoegd aan het aanzien van de toren. Er is namelijk rondom de kraag onder het begin van de spits, een koperen gotenstelsel aangebracht. Dit is gedaan om het hemelwater beter te kunnen afvoeren en op deze manier het inwateren van de toren van de westmuur sterk te verminderen. De firma Hankel van Oosterlittens, specialisten in torenzaken, brachten tevens nieuwe klimhaken aan in de spits van de toren. Willem de Boer, medewerker van genoemd bedrijf, heeft tevens de zogenaamde bal onder het kruis van de toren opnieuw verguld. Hierna zal als kroon op de werkzaamheden de geheel vernieuwde torenhaan opnieuw geplaatst worden. Overigens heeft de torenspits heel lange tijd haar haan gemist, toen deze bij een stormwind van de spits waaide. Klaas Jzn. Dijkstra uit Niawier heeft zich in eerste instantie ontfermd over de dorpstorenhaan, en nu is deze met de noodzakelijke aanpassingen weer gereed om door de firma Hankel geplaatst te worden, om de juiste windrichting te kunnen aangeven. De firma v.d. Heide uit Kollum  heeft de bliksemafleiderinstallatie vernieuwd. Het budget van 40.000 Euro is met deze algehele restauratie goed besteed. Kerk en toren zijn beiden weer in perfecte staat, waarbij het orgel binnen in de kerk hopelijk nog een restauratiebeurt te wachten staat. Het silhouet van het dorp is met deze opknapbeurt weer accentgevend in het bijzondere weidse Noordoost Friese landschap.

Jan Walda

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie