De B nummers in de provincie Friesland

 

Iedere auto, motor en bromfietseigenaar heeft de verplichting een nummer te hebben met soms de meest uiteenlopende letter- en cijfercombinatie. Dat was vanaf 1906 tot 1950 wel heel anders. Iedere provincie had haar eigen ‘éénalfabet nummer’. Dit was bijvoorbeeld voor de provincie Groningen en A. Voor Friesland gold het de letter B. Sinds kort is er op de webside www.tresoar.nlonder de noemer Links te Leeuwarden een overzicht aanwezig van alle zo mogelijk achterhaalde B nummers. Het waren blauwe nummerborden met witte letters waarvan de eerste begon met B 1. Op een aantal van 8500 geregistreerde nummers hebben wij een achttal auto- en motornummerborden kunnen terugvinden met de namen van de eerste eigenaars.

Voor Niawier en Wetsens waren dit:
* Op 15-10-1913      Hendrik Zijlstra uit Niawier met nummer B.1025. deze was gemeentearchitect en woonde in de voormalige hoofdonderwijzerswoning aan wat nu de Terpstrjitte is.
* Op 01-05-1916   Minse van den Akker te Niawier met nummer B.1471
* Op 09-19-1919   J. Scheepstra te Niawier met nummer B.3791
* Op 18-08-1921   Jinne Meinema te Niawier, koopman-handelaar met nummer B.4639
* Op 25-09-1922   Jan Stokje te Wetsens, landbouwer met nummer B.4646
* Op 14-04-1930   Renze Kampstra te Niawier met nummer B.14985
* Op 30-04-1930   Folkert van der Meulen te Wetsens met nummer B.14985
* Op 15-11-1940   Sytse en Geert Holwerda te Niawier met nummer B.22737

Rond het jaar 1950 behoorde de provinciale nummeraanduiding tot het verleden en kwamen er nieuwe cijfer- en lettercombinaties. Ook kwamen er later gele nummerborden met zwarte cijfers. Alleen voor oldtimers en sommige klassiekers mogen de blauwe borden met witte cijfers nog gebruikt worden. Door de toegenomen massamotorisering is een eerste op naam gestelde eigen nummer minder belangrijk geworden. Het nummerbord blijft bij het voertuig tot de sloop.
Maar in het begin was het een bijzonderheid, die door de liefhebbers gekoesterd werd en daarom mogelijk het waard dit artikeltje te plaatsen.
Jan Jelsma heeft nog een drietal foto’s van de drie vrachtauto’s van voor 1950 van zijn vader Theunis Jelsma, die ook ieder een B nummer hadden.

Jan Walda

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie