Jubileumconcert Sionsjongers

Meer dan 25 jaar geleden werd in de PKN-gemeente Nijewier tijdens een dreamteamdienst de wens uitgesproken om een koor op te richten.
Zo ontstond het koor de Sionsjongers.
Zondag 17 maart viert het Chr. gemengd koor de Sionsjongers uit Nijewier haar 25 jarig lustrum met
een jubileumconcert in de Sint Vituskerk te Wetsens.
Aanvang 15.30 uur, Toegang gratis. Iedereen is van harte welkom.