Foto’s vrijdagmorgen, de parade#dorpsfeest

Vrijdagmorgen was het dan eindelijk zo ver.

Een ieder opstellen en klaarmaken voor de parade.
Na weken en sommigen zelfs na maanden bouwen nu eindelijk met de wagens onder het publiek.
Leuk om te zien hoe iedereen weer zijn creatieve kant heeft benut om tot rijdende kunstwerken te komen.

Vele mensen waren uit het dorp gekomen om de wagens en andere rijdende objecten te bewonderen.
Het signaal voor de optocht klonk en daar vertrok een grote stoet aan feestvierende mensen. De komende uren werden de dorpen Niawier, Wetsens, Metslawier, Oosternijkerk, Lioessens en Morra in hun rust  verstoord.
Luide muziek, toeters en wat niet meer zorgden ervoor dat mensen massaal naar buiten kwamen om de stoet onder ogen te krijgen. Op sommige plekken was het overvol met belangstellenden, zo ook bij de scholen, waar de jeugd de klassen even hadden mogen verlaten en langs het hek stonden te kijken.

Het wakend oog van de politie was op een aantal plaatsen van de route aanwezig en reed een paar keer voor alles uit.
Ook zij genoten zichtbaar van dit alles. Door toestanden in het verleden zijn de regels vanuit de overheid en organisatie aangescherpt wat niet altijd even goed valt bij sommige mensen, maar klaarblijkelijk toch niet de pret mocht drukken.  Een ieder hield zich netjes aan de gemaakte afspraken en vooral de jeugd heeft hun verantwoordelijkheid genomen, waarvoor een compliment wel op haar plaats is. Zij wisten op gepaste manier om te gaan met deze regels en hebben hun feestje gedurende de dag groots gevierd.

Het weer was wat dreigend, maar al rijdende kwam af en toe de zon erbij. Om ons heen waren soms donkere zwarte wolken te zien. We hebben het dan ook grotendeels droog gehouden, helaas het laatste stukje toch nog nat geworden.

Al met al kan iedereen op een mooie parade terug zien.

Als er nog meer foto’s zijn, met name van de prijsuitreiking, zouden wij deze graag willen ontvangen op niawierwetsens@gmail.com

1e Prijs – Oudste jeugd met hun wagen – The walking dead
2e Prijs – De Singel met Boer zoekt vrouw
3e Prijs – Siercksmawei / Grytmanswei  met het schip de Klootwijker en bijbehorende wagen – De Wilde Keuken

 

Heeft u al dit moois gemist??  Zaterdag 30 mei om 19.00 uur vertrekt de stoet voor een verkorte rit.

 

[pwaplusphp album=Dorpsfeest2015_optocht]

Feestprogramma van 31 mei

5

Foto’s, van de geslaagde en gezellige opening#dorpsfeest

Donderdagavond een geslaagde en gezellige opening gehad van ons dorpsfeest.

Na het openings-woord van de voorzitter Folkert v.d. Meulen van de Oranjevereniging en het oplaten van de ballonnen door de jongste jeugd is het feest losgebarsten. Een kleine 130 personen hadden zich opgegeven voor het gezamenlijk buffet, welke werd verzorgt door slagerij Weidenaar. Aansluitend was er een optreden van Piter Wilkens.
De vrijwilligers van Nij Sion, welke de catering verzorgen, hebben de hele avond er voor gezorgd dat de drank rijkelijk vloeide.

[pwaplusphp album=Dorpsfeest2015_opening]

Feestprogramma van 30 mei

4

Straatje om foto’s#dorpsfeest

Straatje om brengt versiering in beeld en kijkt even mee bij de feesttent.

Het aftellen is begonnen, vanavond om 17.30 uur zal het feest worden geopend.
We hebben er zin in!!! Lekker eten en muziek…..een goed begin.

[pwaplusphp album=Dorpsfeest2015_straatje_om]

 

 

 

 

 

Feestprogramma van 29 mei

3

Dorp bereidt zich voor op het Dorpsfeest#foto’s

Langzaam aan bereidt het dorp zich voor op het naderende dorpsfeest.

Vandaag; woensdagmorgen is de feesttent geplaatst op het sportveld.
Door de inzet van vrijwilligers en onder supervisie van de van Kammen mannen stond de tent dan ook al vlot.
Het inrichten kan nu dus beginnen. De komende dagen zal de tent het knooppunt zijn van bijeenkomsten en wellicht wel de tijdelijke woning van feestvierende mensen.

Ook is er in de straten al veel versiering aanwezig, welke de komende 24 uur nog wel zal worden uitgebreid.

[pwaplusphp album=Dorpsfeest2015_1]

Feestprogramma van 28 mei

1

 

2

 

Programmaboekje Dorpsfeest Niawier/Wetsens

Programmaboekje

 

Dorpsfeest Niawier/Wetsens

28 t/m 31 mei 2015

 

tv

 

———————————————————————————-

Voorwoord

 

Beste dorpsgenoten,

Het is bijna zover. Nog een paar weken en dan hebben we weer dorpsfeest.
Het thema van dit jaar is: TELEVISIE.
De meesten zitten nog midden in de voorpret van het maken van de versierde wagens. De optocht is vast ook weer een van de meest spraakmakende onderdelen van het feest.

 

Maar we hebben als Oranjevereniging meer op het programma gezet. Zo beginnen we donderdag 28 mei met een buffet van Dick Janco Weidenaar. En verder zijn er natuurlijk de sportieve en gezellige activiteiten. Hoe het programma er precies uitziet, is in dit programmaboekje te lezen. De catering zal dit jaar verzorgd worden door het dorpshuis ‘Nij Sion’.Het feest wordt gehouden op ’t Mearsfjild aan de Terpstrjitte in de tent van Van Kammen.

Om iedereen te laten zien dat Niawier en Wetsens in de feeststemming is, vragen we hierbij iedereen tijdens het feest de huizen met vlaggetjes te versieren en/of de vlag uit te hangen.

We hopen met elkaar op een gezellig, sportief en geslaagd feest!

Het bestuur van de Oranjevereniging Niawier/Wetsens

2

————————————————————————————————–

INSCHRIJVING/VOORVERKOOP

Woensdag 29 april 2015
Van 20.00 tot 21.00 uur

In Nij Sion


Voor verschillende onderdelen van het programma dient van te voren ingeschreven te worden. Dit kan op woensdag 29 april van 20.00 tot 21.00 in Nij Sion. Indien mogelijk graag gepast betalen.

 

3

 

 

————————————————————————————————–

 

 

4

 

———————————————————————————————————

Donderdag 28 mei

17.30    Opening Dorpsfeest met oplaten ballonnen voor de kinderen.

18.00    Buffet
Verzorgd door D.J. Weidenaar.
5

 

———————————————————————————

Donderdag 28 mei


20.00          Muziek met Piter Wilkens .

6

 

Opgave/voorverkoop woensdag 29 april
van 20.00 tot 21.00 in Nij Sion.
Prijs Buffet/ Piter Wilkens: €15,-
Prijs Piter Wilkens zonder buffet: €10,-


kinderen €1,- per leeftijd tot een max. van €10,-Basisschool kinderen s ‘avonds vrij entree voor Piter Wilkens.

————————————————————————–

7

 

 

8

 

———————————————————————————

Vrijdag 29 mei

 

8.30           Opstellen optocht met versierde wagens. De wagens stellen zich op in de Terpstrjitte in de richting van de   Auck Doniastrjitte. Deelname op eigen risico.

11.30          Prijsuitreiking en borreluurtje.

14.00          Kinderspelen verzorgd door de Oranjevereniging.

14.00          Kaatsen voor iedereen vanaf 12 jaar, verzorgd door de kaatsvereniging.
Er wordt gekaatst met een zachte bal.

20.00         Bonte avond.

9

Opgave kaatsen:  woensdag 29 april van 20.00 tot 21.00 in Nij Sion.

Na afloop verzorgd ’T Hokje’ voor muziek.

——————————————————————————–

10

 

———————————————————————————-

Zaterdag 30 mei

 

9.30            Deelnemers voor de buurtspelen aanwezig op het feestterrein.

10.00          Start buurtspelen
– Volleybal

12.00          Pauze

14.00          Vervolg buurtspelen
– Zak slaan
– Spijkerbroek hangen
– Parcour met waterbassin
– Drekrace

Deelname op eigen risico.

18.30          Opstellen optocht met versierde wagens. De wagens stellen zich op in de Terpstrjitte in de richting van de Auck Doniastrjitte. Deelname op eigen risico.

19.00          Start optocht.

21.30          Super sundays
11

Entree:

Voorverkoop: € 12,-

Aan de tent: € 15,-

 Voorverkoop woensdag 29 april van 20.00 tot 21.00 in Nij Sion.

—————————————————————————–

12

 

————————————————————————————-

Zondag 31 mei

 

10.00    Kerkdienst in de feesttent.

De dienst wordt geleid door:
DS. Adema, in samenwerking met ‘ Gospelkoor’ Our Choice uit Lauwersoog.

13
Koffiedrinken na afloop van de dienst.

————————————————————————–

14

 

 

15

——————————————————————————

16

Programmaboekje Dorpsfeest

oranjever

Half april wordt het programmaboekje voor het Dorpsfeest huis aan huis word bezorgd.