It hokje schrijft ”Geachte Rotariërs”,

Gelezen op de Facebookpagina van It Hokje.

Geachte Rotariërs,

Middels dit schrijven wil ik u allen respectievelijk op de hoogte brengen van en inviteren voor een feestelijk evenement in de nabije toekomst. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid bent u na deze eerste zin geheel van uw apropos gezien het hooghallemadamse taalgebruik en het schrijven in de Neerlandsche taal, maar dat heeft alles te maken met de aard van dit bericht.

Op zaterdag 8 juli aanstaande zijn u en natuurlijk uw andere kompanen van de Rotary Serviceclub vanaf 20:00 van harte welkom in ons landgoedelijk etablissement “It Hokje” te Niawier. Deze avond willen wij benutten om, onder het genot van een breed scala alcoholische dan wel non-alcoholische versnaperingen, samen te benchmarken en te networken.

Om een statement te maken tegen de vergrijzingstendens binnen de Nederlandse (en tevens internationale) Rotary clubs hopen wij op een grote opkomst van de jongere deelgenoten. De dresscode die wij deze avond hanteren is “Rotary Casual.”

Wij zien uw komst met verve tegemoet.

Hoogachtend,

Namens het voltallige bestuur,

Gouverneur Theodorus Albertus von Soltzberg-Woltenau

(Foar de minsken dy der echt net in reet fan snappe: 8 july grof feestje yn it hokje mei as tema: Rotary (hiele deftige djoere minsken mei Gaastra klean dy’t bedriuwen ha en in protte djoer prate ensa, met een rollende ‘R.’ Kaviaarrrrrrrrr. TOT DAN!)

Rotariërs

 

Niawiersters gespot in de krant

Niawiersters Afke en Aljantine gespot in Nieuwe Dockumer Courant

Afke de Vries wist de eerste plaats te veroveren en kreeg de krans om gehangen.
Aljantine Holtewes wist een mooie tweede plaats te bemachtigen.

NDC31052017

Krantenknipsels 1997, restauratie hervormde kerkje

Aangeboden door de heer Geert Talsma (Groningen)

16-Knipsel Grafzerken Hervormde kerk bij toeval ontdekt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-Knipsel Gerestaureerde kerk weer in gebruik Zondag september 1997

19- Knipsel Kerk Niawier in oude glorie hersteld

Winter: februari 1979, sneeuwstorm ontwricht ook Niawier-Wetsens

Winter februari 1979In de vroege ochtend van woensdag de 14e kon niemand meer op de wegen ten noorden van de lijn Harlingen-Groningen verkeren. De ramplijn schoof snel zuid- en westwaarts. Woensdag rond 10 uur was het hele noorden een witte, stuivende vlakte. De wind bereikte in uitschieters een orkaanachtige kracht van 11 Beaufort. De temperatuur daalde in de loop van de dag en daarop volgende nacht nog verder. En de storm bleef voortrazen, een Siberische muur van sneeuw over de witte woestenij schuivend.

Donderdag 15 februari leek het overdag even rustiger te worden. Maar in de avonduren vormden zich door de harde wind nieuwe sneeuwduinen en -bergen op paden die waren schoongeschoven. De toppen in het grillige berglandschap bereikten in het noordoosten en westen van Friesland recordhoogtes van meer dan 3 meter. Zelfs in een stad als Leeuwarden waren zeker tot vrijdagavond 16 februari hele wijken door witte massa’s van de rest van de wereld afgesloten.

Van de wegen was toen alleen de verbinding Leeuwarden-Drachten redelijk begaanbaar. Overal elders ploeterden sneeuwschuivers zich naar afgelegen dorpen en verspreid staande huizen en boerderijen. Met man en macht trachtte Friesland zich aan zijn isolement te ontworstelen. Honderden vastgelopen auto’s maakten op veel plaatsen snel sneeuwruimen onmogelijk. Bovendien lieten veel nieuwsgierigen zich naar buiten lokken door een mager zonnetje, dat vrijdag af en toe door de wolken gluurde. Dit had tot gevolg dat prompt nieuwe slachtoffers vielen in de vorm van hulpeloze automobilisten in de alles smorende sneeuw.

De grote handicap voor iedereen was de ’s avonds weer opstekende wind. Die wakkerde diezelfde vrijdag in de namiddag tot hard aan. En dat bij een luchtdruk die volgens meldingen van Hans de Jong rond 1023-1024 hPa schommelde. In angstige spanning wachtte iedereen zaterdag de verdere ontwikkelingen dan ook af. Voor Friesland was het duidelijk dat alleen ijzel op dat moment redding zou kunnen brengen. Een ijslaagje, hoe miniem ook, zou de nog altijd stuivende sneeuw aan de grond kunnen vastnagelen.

(Tekst afkomstig van archief.weer.nl) (foto’s G & S Veenma)
14_02_1979_Winter8 14_02_1979_Winter7 14_02_1979_Winter6 14_02_1979_Winter5 14_02_1979_Winter4 14_02_1979_Winter3 14_02_1979_Winter2 14_02_1979_Winter1

Molenaar Wim Rietdijk

Ropta molen

Gelezen op de facebookpagina van de Ropta Molen.

Gisteren werd Ropta vereerd met een bezoek van kersverse molenaar Wim, gediplomeerd sinds mits januari. Dat de lesstof nog vers in het geheugen ligt van Wim, blijkt uit het filmpje. Terwijl Ropta al met volle zeilen draaide, was er toch nog een kleine discussie over de juiste windrichting. Aangezien er een matige wind stond, was het uiteraard mooi meegenomen dat de windkracht die er was, ten volle werd benut. Na enig ’trêdzjen’ van de mûnders en enthousiaste wiekennabootsing door Wim, werd duidelijk dat Ropta optimaal op de wind stond. Mûnders vandaag: Henny, Leo en gast-mûnder Wim.

Klik op onderstaande filmpje om onze dorpsgenoot in actie te zien.

Slimste dorp van Fryslân, Niawier 5e plaats in regiofinale

Gelezen op de Facebook pagina van het slimste dorp

sdf

Oud-inwoonster genomineerd!

Heeft u het ook gelezen of gehoord? ”Nominaties ‘vrouw in de media’ bekend”.

Wini WeidenaarU/ jij  stemt toch ook op onze “oud-inwoonster” Wini Weidenaar

De nominaties voor de Vrouw in de Media Award 2016 en de aanmoedigingsprijs You Go Girl zijn bekend.

Dit jaar zal er ook een Vrouw in de Media winnares per provincie zijn. De zichtbaarheid van vrouwelijke rolmodellen is immers net zo belangrijk in de lokale en regionale media. Er kan tot 22 januari 2017 gestemd worden via www.vrouwindemedia.nl.

De genomineerden voor de Award:
Aafke Zuidersma, Zangeres
Erica Verdegaa, Econoom
Geesje Duursma, Bestuurslid Autisme Campus, ondernemer
Jannewietske de Vries, Ambassadeur Leeuwarden, directeur Floriade
Liesette Bruinsma, Zwemster
Lutz Jacobi, Tweede Kamerlid, woordvoerder Deltaprogramma’s
Sanne Wevers, Turnster
Sietske Poepjes, Gedeputeerde Provincie Friesland
Thea Koster, Wethouder Leeuwarden
Wini Weidenaar, Creatief ondernemer, teamlid Friese Dorpentop.

De awards zijn een initiatief van Mediaplatform VIDM en sprekersbureau ZijSpreekt. In de Nederlandse media spelen mannen nog veelal de hoofdrol. Ruim tachtig procent van de mensen in het nieuws is van het mannelijk geslacht, zo blijkt uit de laatste steekproef Global Media Monitoring Project. De organisatoren van de awards willen vrouwen aanmoedigen om zichtbaar in de media te zijn en willen redacties aanmoedigen om vrouwen vaker zichtbaar te maken.

Per provincie is er een lijst met 10 vrouwelijke rolmodellen samengesteld op voordracht van journalisten en redacteuren werkzaam bij de regionale media uit de betreffende provincie.

Er kan door het publiek gestemd worden via www.vrouwindemedia.nl

Net Stinne mar Stimme!

Eerste pagina : klik op volgende
Tweede pagina: klik op de stip voor  Friesland en dan volgende
Derde pagina:  klik op de stip voor  Wini Weidenaar en dan volgende
Vierde pagina : klik op volgende
Vijfde pagina : klik op gereed

Lever je kerstboom in op 7 januari

 

 

Nieuwe Dockumer Courantkerstboomactie

Dorpsgenoot Siep Bijland gespot in de courant.

Syb Bijland - UDI

It hokje organiseert N.K. Sjoelen

Sjoelen hokje

 

Gelezen op de Facebookpagina van ”it hokje”.

 

 

.

All I want for Christmas is you, driving home for Christmas. De welbekende teringmuziek galmt weer als vanouds door je speakers van de radio. Gelukkig enteren de vrije piraten binnenkort weer de ether en pompen zij hun welbekende tune weer in de oren van miljoenen liefhebbers. Het is het startsein van de winter reces en deze wordt ingeluid door middel van het NK sjoelen. Op 24 december aanstaande barst dit spektakel weer los en uiteraard zijn er weer prachtige alcoholische prijzen te winnen.

Inmiddels een evenement van formaat met spelers uit Nijewier en omstreken. Sexie Lecksie, Pistige Bonie, Geile Pierro, RielOfJan, binnen de sjoelgemeenschap zijn het legendes. Wil jij graag het volgende tieneridool worden? Geef je dan snel op bij Hardcore Johan of een van de andere anonieme alcolisten wonend in het walhalla van de wortelstad.

Ter info: 16:00 wordt er gestart met de poulewedstrijden, graag 15:30 aanwezig.

Freonen fan it Hokje