Open dag Wrâldwizer donderdag 23 maart

Gaat u bijvoorbeeld verhuizen of bent u vanuit andere redenen op zoek
naar een basisschool voor uw kind? Of heeft u een zoon en/of dochter in
de leeftijd van 0-4 jaar?

Kindcentrum de Wrâldwizer heeft op donderdag 23 maart van 13.30 u –
15.30 u open dag! U kunt dan de school bekijken en informatie over de
school ontvangen! Deze middag is er ook een medewerker van Stichting
Kinderopvang Friesland aanwezig. Zij kunnen u informatie geven over de
kinderopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Graag tot dan!

Met vriendelijke groet,
Michelle van der Sluis
Directeur
Wrȃldwizer

Langgrousterwei 21
9137 RL  Oosternijkerk
0519-235020
wraldwizer@arlanta.nl