Subsidieregeling 75 jaar vrijheid

Beste mensen,

In 2020 gedenken we en vieren we 75 jaar vrijheid. In Nederland
herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers en vieren we op 5 mei dat
we in vrijheid leven. De gemeente Noardeast-Fryslân laat dit niet
onopgemerkt voorbij gaan en stelt subsidie beschikbaar voor
initiatiefnemers die een activiteit willen organiseren.

Via de website van de gemeente Noardeast-Fryslân [1]  kunnen
initiatiefnemers van 6 december t/m 20 januari hun subsidieverzoek
inleveren. Uiterlijk 31 januari 2020 krijgen de initiatiefnemers te
horen of ze een subsidie ontvangen.

Aan u de vraag of u dit onder de aandacht wilt brengen bij de
initiatiefnemers in uw stad, dorp of school.

Ook bijgaande formulier kan ingevuld worden door de initiatiefnemers.

Meer informatie?
Meer informatie is te krijgen bij de evenementencoördinator Martine van
der Kloet, m.vanderkloet@noardeast-fryslan.nl.

Download hier het aanvraag formulier