Uitnodiging Gemeenteavond PKN Metslawier-Niawier

24 april 2023 om 19:30 uur
De Schakel
Balthasar Bekkerstrjitte 27
9123 JV Mitselwier