15-3 Dreamteam dienst ”sta op en schitter”.

Op 15 maart is er weer een Dreamteam dienst.
We zijn deze morgen in Nij Sion en beginnen om half 10.
Als thema voor deze dienst hebben we gekozen: Sta op en schitter.

In de dienst gaan we zingen en vertellen over mensen die zijn opgestaan en mensen die God liet opstaan. Voor de kinderen is er een verhaal en kunnen ze kaarten versieren.

Deze kunnen dan aan de bloemen.
Want we vragen u/jij om een bloem of boeket mee te nemen naar de dienst.
Na de dienst vragen we van u /jij om op te staan en deze vergezeld met een kaart met gedicht en versierd door de kinderen langs te brengen bij gemeenteleden of dorpsbewoners waarvan u denkt die heeft een bloemetje nodig. Zo kunnen we allemaal opstaan om naar onze naaste te gaan. Een gesprekje, een hand op iemand zijn of haar schouder, en nog veel meer dingen kunnen we doen.

Dus kom op, sta op uit je stoel en kom zondag de 15e langs en zing, luister en doe met ons mee, ……..