Jaarlijkse Ledenvergadering Uitvaartvereniging “De Laatste Eer”

Wanneer:
15 maart 2023 @ 20:30 – 21:30
2023-03-15T20:30:00+01:00
2023-03-15T21:30:00+01:00
Waar:
Nij Sion
Bornensisstrjitte 4 Nijewier
Contact:
Uitvaartvereniging de Laatste eer Niawier Wetsens
06-30321224

Wij nodigen u van harte uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op

15 maart 2023 om 20.30 uur

Agenda:

 1. Opening
 2. Gedenken van de overleden leden afgelopen jaren
 3. Notulen
 4. Jaarverslag
 5. Financieel jaarverslag
 6. Verslag kascommissie
 7. Vaststellen van de ledenkorting
 8. Vaststellen van de contributie
 9. menstelling bestuur:
  Aftredend en wel herkiesbaar: Jan DijkstraTevens is aftredend ivm verhuizing onze penningmeester Hendrik Nicolai
  Annemarie Tromp gaat deze functie overnemen
  Gerard Kloostra neemt de functie Secretaris over

  Als nieuw bestuurslid is gevraagd Durk Allema en heeft dit aangenomen

  (eventuele tegenkandidaten kunnen zich melden,
  voor de vergadering, bij de voorzitter)

 10. Dragers
 11. Mededelingen van het bestuur
 12. Rondvraag
 13. SluitingBent u nog geen lid van onze vereniging en wilt u nadere informatie,neem dan contact op met een van onze bestuursleden.
  Natuurlijk bent u ook van harte uitgenodigd op onze ledenvergadering.