4de Ie en waadrintocht

Op zaterdag 30 Mei 2015 zal voor de vierde keer de Ie en Waadrintocht worden gehouden vanuit Metslawier.
Liepen de routes van de voorgaande drie edities door de voormalige gemeentes Oostdongeradeel en Westdongeradeel.
De routes van de 4 Ie en Waadrintocht zullen dit keer grotendeels over historische wandelpaden gaan en
deels in de gemeenten Ferwerderadiel en Dongeradeel worden uitgezet.
De deelnemers ( max 500 wandelaars) worden met bussen van Arriva gebracht naar de start in Hogebeintum (35 km) en Holwerd (18 km).
Vanuit deze startlocaties zullen de wandelaars de tocht via historische ‘wandelpaden’ terug wandelen naar Metslawier

De route van 35 km gaat over historische wandelpaden via Hogebeitum, Ferwert,via de zeedijk naar Holwerd,Waaxens,Brantgum,Foudgum, Hiaure,Aalzum,Wetsens en Metslawier.
De route van 18 km gaat via het historische wandelpad Holwerd,Waaxens,Brantgum,Foudgum,Hiaure,Aalzum,Wetsens en Metslawier.

Men kan zich nu alvast inschrijven/ aanmelden op de website van de Stichting www.sportstichtingmetslawier.nl

U moet zich vooraf inschrijven om mee te kunnen wandelen in de Ie en Waadrintocht!
Op de dag zelf kunt u n.l niet meer inschrijven.
( de inschrijving sluit bij de maximale deelname en ca. één week voor de tocht )

59ste Oostdongeradeel wandeltocht

Op zaterdag 30 Mei 2015

59ste  Oostdongeradeel wandeltocht vanuit Metslawier 

Start: Manege


10 en 5 km
start 10 km vanaf 13.00 uur
start   5 km vanaf 14.00 uur

5KM:

10KM

Toneel uitvoering “Wat no Ynspekteur?”

Op vrijdag 6 en zaterdag 7 maart word er in café Veldzicht te Metslawier een toneel uitvoering gedaan door Frjemd Folk. Deze nieuwe toneel groep is ontstaan door het openluchtspel “De smokkelaars van de Schans” in 2013. Het stuk gaat over “Wat no Ynspekteur? Het is een misdaad komedie in 4 bedrijven. Beide avonden beginnen om half 8. Entree 5 euro en voor basisschool kinderen 2,50. Kaarten verkrijgbaar bij café Veldzicht. Tot ziens op 6 en 7 maart! Groeten Frjemd Folk!

Frjemd Folk toniel

Takomstkafee

Uitnodiging-Takomstkafee

Oud papier

 

 

 

 

oudpapier

Oud papier wordt huis aan huis opgehaald

NLdoet.2015

Uw NLdoet klus : Tennis Club Metslawier Eo

Aanzicht, toegang en terras nieuw clubgebouw herinrichten

Omschrijving

We hebben een nieuw clubgebouw! februari/maart 2015 wordt de bouw opgeleverd. Het oude Gymlokaal wordt gesloopt. Dit alles heeft tot gevolg dat ons terras en de toegang tot ons tenniscomplex geheel opnieuw bestraat en ingericht moet worden. Bovendien staat ons tenniscomplex (met het nieuwe gebouw) nu niet meer verscholen achter de sporthal maar zijn we nu duidelijk zichtbaar.

Eindresultaat

Een uitnodigende toegang en terras voor iedereen toegankelijk als er wordt getennist.

Locatie

Singel 4
9123 JX Metslawier

Gemeente avond PKN Metslawier – Niawier

PKN Metslawier Niawier

PKN METSLAWIER NIAWIER

Om alvast te noteren in uw agenda.

De kerkenraad streeft er naar om de gemeenteavond dit voorjaar te houden op

donderdag 9 april 2015

om 19.30 uur

te Nij Sion in Niawier.

Het programma wordt u van te voren nog bekend gemaakt.

Algemene Ledenvergadering Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Niawier-Wetsens

Uitnodiging:

Algemene ledenvergadering

Begrafenisvereniging “De laatste Eer” te Niawier/Wetsens

Datum: 28 februari 2019

Tijd : 20.00 uur

Plaats: Nij Sion te Niawier

Agenda: klik hier 

Algemene Ledenvergadering Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Niawier-Wetsens

Uitnodiging:

Algemene ledenvergadering

Begrafenisvereniging “De laatste Eer” te Niawier/Wetsens

Datum: 09 maart 2015

Tijd : 20.00 uur

Plaats: Nij Sion te Niawier

Agenda: volgt zsm

Dorpsreisje

Dorpsreisje

dorpsreis