Bevrijdingscolonne trekt ook door Niawier op 6 mei

Niawier, aankomst 13:15 via Siercksmawei / Auck Doniastrjitte

bevrijdingscollone

Bevrijdingscolonne trekt door Fryslân.

Aldtsjerk. Na het overweldigend succes van vorig jaar, wordt zaterdag 6 mei weer een tocht door het mooie Fryslân gereden met de historische voertuigen van Keep Them Rolling. Dit jaar groots georganiseerd vanwege 72 jaar bevrijding, want ‘Vrijheid moet je vieren’.

Aldtsjerk is dit jaar verzamelplaats voor de grootste rijdende colonne van voertuigen van KTR door Fryslân. De voertuigen worden vanaf zaterdag 6 mei om 9.00 uur verwacht op landgoed de Klinze aan de van Sminiaweg 32 te Aldtsjerk. Hier kunnen de voertuigen worden bekeken door belangstellenden en is er muziek en een horeca- stand aanwezig.

Om 10.00 uur geeft de colonneleider het signaal om te vertrekken voor een tocht door Noordoost Fryslân. Deze route is uitgezet door leden van Keep Them Rolling. Dit jaar is gekozen voor een route langs Wad, Stad en Wouden’.

De 50 voertuigen komen om 16.00 uur het park van de Klinze in Aldtsjerk weer binnenrijden. Ze zullen worden binnengehaald door de Big Band Leeuwarden in samenwerking met de Andrews sisters. De voertuigen kunnen hier worden bezichtigd en het bevrijdingsfeest zal vervolgens losbarsten met een speciaal ingestudeerd 40-45 repertoire van de Big Band wat gratis toegankelijk is voor publiek.

Grootste colonne door NOF

Er is een tocht uitgezet die door de kernen van verschillende dorpen gaat, dit om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met het rijdende museum.

Zo gaat de tocht door:

Aldtsjerk , vertrek 10:00 Van Sminiaweg Birdaard, aankomst 10:15 via Steenendamsterweg

Wanswert, via Wanswerterdyk

Ferwert, aankomst 10:30 via Foswerterstrjitte / Hoofdstraat / Hegebeintumerdyk

Blija, aankomst 10:45 via Botebuorren / Voorstraat / Hoofdstraat

Holwerd, aankomst 11:10 via Medwerterwei / Ljouwerterdyk / Foarstrjitte / W. Dykstrawei / Polewei

Ternaard, aankomst 11:45 via ’t Skoar / Wjuk /

Pauze

Ternaard, vertrek 12:30 via Nesserweg

Oosternijkerk, aankomst 12:55 via Griene Wei / De Buorren / Munewei

Niawier, aankomst 13:15 via Siercksmawei / Auck Doniastrjitte

Metslawier, via Mearswei / Staionswei / Balthasar Beckerstrjitte / Dongerawei

EE, aankomst 13:30 via Humaldawei / Stienfeksterwei

Westergeest, aankomst 13:50 via Weardebuorsterwei / Eelke Meinertswei

Kollumerzwaag, via Triemsterloane / Foarwei

Zwaagwesteinde, aankomst 14:05 via Foarwei / Foarstrjitte / Miedloane

Wouterswoude, aankomst 14:20 via De Broekloane

Damwoude, 14:20 via Doniaweg / Haadwei

Dokkum, aankomst 14:40 via Parklaan / Woudweg / Keppelstrjitte / De Dijk / Diepswal / Op de Hoogte / Koornmakt / Boterstraat / Markt

Pauze

Dokkum, vertrek 15:30 van Markt / Hogepol / Hanspoort / Altenastreek / Rondweg West / Birdaarderstraatweg

Sibrandahus, aankomst via Birdaarderstraatweg / Klaerkampsterwei /

Birdaard, aankomst via Dokkumerstraatweg / Kolkhuizerweg / Tuskendammen /

Aldtsjerk, aankomst 16:00 via Wearbuorren / Klaas Douwesweg / Van Sminiaweg

Bevrijdingscolonne trekt door Fryslân

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie