Uit het album van buurtvereniging M.A.G.

Wist u dat de buurtvereniging M.A.G. destijds hun eigen site hadden?

In overleg kunt u/jij hier nu de tweede serie en tevens de laatste foto’s van één van de activiteiten van destijds zien.

Het betreft Gourmetten bij Durk en Jacky Gardenier zaterdag 11-10-2006

Zie ook het nieuwsbericht van 10-02-2016

[pwaplusphp album=GourmettenBijDurkEnJackyGardenierZaterdag11102006]

 

It Hantumer Ploechje spilet foar jo:

Toneel Hantumer Hoekje 2016

Wist u dat…………..

Wist u dat de buurtvereniging M.A.G. destijds hun eigen site hadden?

In overleg kunt u/je hier nu wat foto’s van één van de activiteiten van destijds zien.

Het betreft Buurtavondje zaterdag 14-01-2006

Naamloos

Klik op bovenstaande om de tekst beter te kunnen lezen.

[pwaplusphp album=BuurtavondjeZaterdag14012006]

 

Fantastische kluunparty gehad!

kluunparty

Alhoewel het ijs achterwege bleef, hebben we een fantastische kluunparty gehad!
Baukje en Sietske hadden dit georganiseerd en jong en oud hebben er gehoor aangegeven.
Voor NijSion stond een vuurkorf waar we werden welkom geheten met een lekker glaasje echte Gluhwein.
DJ Auke & Crew wist een leuke groep met de beentjes van de vloer te krijgen.
Zeker voor herhaling vatbaar.

[pwaplusphp album=Kluunparty02]

 

 

 

Himmeldei 2016, samen zorgen voor een schoon dorp.

Binnengekomen bericht afkomstig van gemeente; gedeeld door dorpsbelang.

Himmeldei.

Gemeente en dorpsbelang roepen op tot het organiseren van een himmeldei!

Geachte heer, mevrouw,

Wat is er mooier dan het voorjaar te beginnen met een schone omgeving?

Graag nodigen wij u hierbij uit een himmeldei te organiseren. De gemeente hecht veel waarde aan een schone leefomgeving. Toch kan het ontstaan van zwerfafval nooit helemaal worden voorkomen. Bekend is dat veel inwoners zich storen aan zwerfafval op straat, in het plantsoen en in de bosjes.

De gemeente wil graag alle inwoners betrekken bij het voorkomen en opruimen van het zwerfvuil. Daarom ondersteunen we u als basisscholen, voorgezet onderwijs, (wijk/buurt)verenigingen en dorpsbelangen graag weer bij de organisatie van een himmeldei. Deze ondersteuning bestaat uit het verstrekken van papierprikkers en grijze containers. Na afloop worden de volle containers door de reiniging weer opgehaald. Als herinnering aan hun deelname ontvangen de deelnemers een leuke attentie.

Indien je/u bereid bent mee te doen aan himmeldei 2016, meld je dan in je eigen dorp aan via email adres van het dorpsbelang: secretaris@niawier-wetsens.nl
of via mail adres van de site: niawierwetsens@gmail.com
Ook mag dit dmv een Pbtje via Facebook, of simpelweg als reactie op deze pagina (zie onderaan).

Wij hopen je/u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen op uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Dongeradeel, namens hen
.
M. Woudwijk

beleidsmedewerker

 

Sjoelavond voor jong en oud goed bezocht.

Vrijdag 29 januari organiseerde de activiteiten commissie een sjoelavond voor jong en oud in Nij Sion.

Fijn om te zien dat er zo’n 40 spelers waren gekomen om de competitie aan te gaan.Daarnaast waren er nog diverse toeschouwers, waardoor in het zaaltje een gezellige drukte heerste.

De dames van de activiteiten commissie hadden een parcours uit gezet van een negental verschillende bakken, dit varieerde van een gewone sjoelbak tot een bak met hindernissen. Zelfs één bak moest je op goed geluk de schijven onder een soort kap schuiven en dan maar hopen dat hij door één van de 4 poortjes ging.

Een spannende competitie was het al met al, er was een  1e prijs voor de jeugd en een 1e prijs voor de volwassen te verdienen.

1e bij de jeugd is Suzanna Allema geworden.
en
1e bij de volwassen is Pieter Braaksma geworden.

[pwaplusphp album=Sjoelavond_2016]

 

 

Nijjiersborrel yn t Hokje

Gelezen op Facebook Nijjiersborrel yn t Hokje

Jaarvergadering CBS By De Boarne

Logo school

 

 

Uitnodiging Jaarvergadering

Agenda:

1. Opening

2. Notulen (bijgevoegd)

3. Jaarverslag

4. Mededelingen OAC(OuderAdviesCommissie):
Aftredend: mevr. A. Allema
Dhr. G. Kloostra is bereid gevonden zitting te nemen in de OAC.

5. Mededelingen MR

6. Financieel verslag

7. Rondvraag

Pauze

8. Mevr. Carin Doodeman, voorzitter van College van Bestuur Stichting Arlanta, is aanwezig om met ons van gedachten te wisselen over de toekomst van het onderwijs.
Hoe gaat de toekomst van de school er uit zien?
Hoe kunnen wij veranderingen en vernieuwingen krachtiger neerzetten?
Wij hebben u/jullie nodig om dit te bereiken!

Wanneer: 20 januari 2016

Waar: CBS “By de Boarne”
De Skulp 24
Niawier

Tijd: 19.45 – 21.45 uur

Een belangrijke avond aan het begin van dit nieuwe jaar.

Wij rekenen op jullie komst.

Vriendelijke groet, Lies Dijkstra
Wilt u aangeven met hoeveel personen u aanwezig bent?
Opgave z.s.m. via: directie@boarne-pcbodongeradeel.nl

Klik hier voor notulen CBS “By de Boarne” jaarvergadering 2015

Kerstbomen ontvangen, loten uitgedeeld.

1

Vrijwilligers Thea Zijlstra en Jan Gardien stonden om 10 uur op het terrein van Veenma klaar om kerstbomen in ontvangst te nemen. Dat het een koude wacht zou worden was al snel duidelijk, want storm lopen deed het niet. De meegenomen thermosfles met koffie kon gelukkig wat hartverwarmend werken. In totaal zijn er zo’n 11 bomen gebracht.

Voor elke ingeleverde boom kreeg men 1 lootje en 1 waardebon van € 0,50. Kinderen mochten ook meerdere bomen inleveren, waardoor ze hun kans op een prijs vergroten en extra waardebonnen verzamelden voor de speelgoedwinkel. De waardebonnen kunnen tot 1 februari 2016 worden ingeleverd bij de speelgoedzaak Top 1 Toys in Dokkum.

Verder kreeg je een lot voor elke ingeleverde boom. De loten hebben nummers waar 3 geldprijzen op verloot worden:

1e prijs € 75,00
2e prijs € 50,00
3e prijs € 25,00

De trekking zal plaats vinden in de raadscommissie. U kunt dit op tv volgen via RTV NOF. De winnende loten worden verder ook bekend gemaakt in de NDC . De prijsuitreiking vindt vermoedelijk plaats op woensdag 20 januari om 15.30 uur in het stadhuis door wethouder Pytsje de Graaf.

 

5 4 3 2

 

 

 

6l

 

 

 

 

7

Inzameling kerstbomen verzet!

Belangrijke mededelingInzameling kerstbomen verzet naar zaterdag 9 januari a.s. van 10.00-12.00 uur

Woensdag 6 januari wordt er opnieuw ijzel verwacht. De gemeente Dongeradeel heeft daarom uit voorzorg de

kerstboomactie in de gemeente Dongeradeel verzet naar zaterdag 9 januari van 10.00 uur tot 12.00 uur.
De kinderen kunnen voor iedere ingeleverde kerstboom een lot verdienen en een waardebon, te besteden bij Top 1 Toys in Dokkum.

De locaties blijven gelijk en voor Niawier en Wetsens is dit op het terrein van fa. Veenma aan de Siercksmawei, waar de vrijwilligers de kerstbomen graag in ontvangst nemen.

kerstboominzameling(1)