Jaarvergadering CBS By De Boarne

Logo school

 

 

Uitnodiging Jaarvergadering

Agenda:

1. Opening

2. Notulen (bijgevoegd)

3. Jaarverslag

4. Mededelingen OAC(OuderAdviesCommissie):
Aftredend: mevr. A. Allema
Dhr. G. Kloostra is bereid gevonden zitting te nemen in de OAC.

5. Mededelingen MR

6. Financieel verslag

7. Rondvraag

Pauze

8. Mevr. Carin Doodeman, voorzitter van College van Bestuur Stichting Arlanta, is aanwezig om met ons van gedachten te wisselen over de toekomst van het onderwijs.
Hoe gaat de toekomst van de school er uit zien?
Hoe kunnen wij veranderingen en vernieuwingen krachtiger neerzetten?
Wij hebben u/jullie nodig om dit te bereiken!

Wanneer: 20 januari 2016

Waar: CBS “By de Boarne”
De Skulp 24
Niawier

Tijd: 19.45 – 21.45 uur

Een belangrijke avond aan het begin van dit nieuwe jaar.

Wij rekenen op jullie komst.

Vriendelijke groet, Lies Dijkstra
Wilt u aangeven met hoeveel personen u aanwezig bent?
Opgave z.s.m. via: directie@boarne-pcbodongeradeel.nl

Klik hier voor notulen CBS “By de Boarne” jaarvergadering 2015

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie