The western party# It Hokje.

Deze eerste tekst is afkomstig van de Facebook pagina van ”it Hokje”.

AIMG_1

.

Yippie ya yee, yippie ya, yoo.

Zaterdag avond had de jeugd van Niawier/Wetsens weer een super thema feest georganiseerd.
Een aantal keren per jaar wordt een vergelijkbaar feest georganiseerd. Dit keer had het de titel ”The western party” meegekregen. Dat hier belangstelling voor is blijkt wel weer uit de opkomst, zo’n 50 jongeren kwamen naar deze party. De meeste kwamen in style naar het hokje. Alles was uit de kast getrokken om de juiste kleding te vinden. Creatieve kleding en opvallende kleuren waren te voorschijn getoverd. Zoals een western beaamd, ontbraken de geweren en een enkele viervoetig vervoersmiddelen niet. Ook vloeide de drank in overvloed, maar zoals het meestal in de films gaat, kwam het hier niet tot handgemeen. Dat de nachten op de prairie koud kunnen zijn deerde niemand een groot kampvuur zorgde voor de nodige warmte.  Aan het spit hing een varken, geleverd door Slagerij Smit. Langzaam aan werd deze steeds kleiner, het deed klaarblijkelijk een ieder goed smaken.

Yihaa!

[pwaplusphp album=Westernparty]

 

 

Foto’s Dorpsvolleybal & bbq

Zaterdag 22 augustus werd er een volleybal wedstrijd georganiseerd door de ”oranje vereniging” en bestuur ”het hokje”.

Deze dag stond in het teken van dorpshuis Nij Sion. De consumpties die genuttigd werden zouden financieel ten bate komen van het dorpshuis, deze konden binnen in jeugd honk/hokje besteld worden.

Op een zon overgoten dag waren er een achttal teams samengesteld welke het tegen elkaar mochten opnemen. In totaal waren het 52 personen die deze middag streden om de eer. Dat er door de organisatie creatief was na gedacht bleek wel uit de meest gekke groepsnamen met daarin de passende nickname van vele dorpsgenoten.

Dorps volleybal en bbq14

Dat door de ene wat fanatieker dan de andere gespeeld werd, was een mooi schouwspel.
Er was voor de toeschouwers genoeg actie te zien, met diverse hilarische momenten.

Voor de jongsten stond er een spring kussen, zodat ze lekker konden springen en klimmen.

Vanaf 18.30 uur konden we ons weer te goed doen aan al het lekkers wat was geleverd door slagerij Weidenaar.
Dorps volleybal en bbq138

Het duurde dan ook maar even of de barbecues en grote koekenpan lagen vol. Aan iedereen was gedacht er was volop keuze van vlees en salades. Natuurlijk ontbraken de sauzen en stokbrood met kruidenboter niet. Dat het een ieder deed smaken dat was duidelijk te horen. Goed verzorgt en de kwaliteit liet niets te wensen over.

Daarom een dank aan beide besturen en vrijwilligers voor deze gelaagde middag en avond!

Op weg naar huis werden we nog even getrakteerd op een mooie zonsondergang.

 

[pwaplusphp album=Dorpsvolleybalbbq]

 

 

Opgave volleybal en/of de bbq.

Oproep van de oranjevereniging!

Voor het volleybal en/of de bbq op 22 augustus kan een ieder die dit nog niet heeft gedaan maar wel wil, zich nog opgeven voor 14 aug.  Opgeven kan via briefje of anders bellen naar Folkert 241615.

jij

 

De Wylde Tulpentocht

De Wylde Tulpentocht

De volgende Wylde Tulpentocht zal op 22 augustus 2015 plaatsvinden.

Dit jaar lopen er tijdens de wandeltocht wandelaars mee, die aandacht vragen voor mensen die doof en blind worden door de erfelijke aandoening Ushersyndroom. (www.ushersyndroom.nl) Door mee te lopen steunt u dit goede doel al, de organisatie van de Wylde Tulpentocht zal per deelnemer een vast bedrag sponsoren. Des te meer reden om u snel op te geven.

Het liefst hebben wij, dat u zich voor de tocht op geeft via: wyldetulpentocht@gmail.com , zodat wij weten, hoeveel wandelaars er ongeveer mee doen. Opgeven bij de start blijft mogelijk. Betalen is bij de start.

De Wylde tulpentocht is een wandeltocht langs wad en dorp.

Deze tocht is voor het eerst georganiseerd in 2013.

Dit jaar is voor alle afstanden een compleet nieuwe route uitgezet.

Start is vanuit het Dorpshuis Tunawerth Oudbuurt 13 9145 SE Ternaard.

Deelnemers kunnen de volgende afstanden lopen:

40 KM – start 7.30 uur – inleg € 10,00

20 KM – start 9.30 uur – inleg € 10,00

10 KM – start 10.00 uur – inleg € 5,00

Voor vragen en opgave mailen naar: wyldetulpentocht@gmail.com

Tot ziens op 22 augustus 2015.

Wylde tulpen

Nieuwe foto’s dorpsreisje

Hallo,

Hierbij foto’s van jullie dorpsuitje bij Alpaca Flevoland van juni jl. Excuses voor de wat late levering.

Vriendelijke groet,

Janneke de Haan
www.jippster.nl

.

[pwaplusphp album=2015Dorpsreisje]

Dorpstuin…één en al kleur.

Tiny Weidenaar leverde een fotoalbum aan (dank daarvoor) waarin te zien is hoe mooi de dorpstuin er bij staat.

Om deze foto’s te bekijken, kunt u/jij op onderstaande foto klikken, deze linkt dan door naar het bewuste album.

Dorpstuin

Mochten er meer mensen zijn die zeggen, ik heb ook foto’s of een album wat de moeite waard is om bekeken te worden, mail dit dan naar: niawierwetsens@gmail.com

Wandel en handel.

Even aan de wandel en dan kom je tegen, deze tuinplanten en zaden handel.

Gezien aan het einde van de Singel.

IMG_2765

IMG_2763

IMG_2766

IMG_2768

.

Volleybalmix tournooi en bbq met muziekavond.

Vollybal

………………………………..Lets BBQ

muziekavond

Wij de oranjevereniging en it Hokje organiseren 22 augustus 2015  een volleybalmix tournooi en bbq met muziekavond.

.

Verdere informatie volgt zo snel mogelijk.

9e Ledenwedstrijd KF De Trije Doarpen.

alle prijswinnaars

Ledenwedstrijd KF De Trije Doarpen

Zaterdag 18 juli stond alweer de 9e ledenwedstrijd op het programma. Deze wedstrijd werd gesponsord door Multi Tech Service en F. van der Meulen auto’s uit Niawier. Doordat de vakantieperiode is aangebroken stonden er wat minder kaatsers op de lijst dan we gewend zijn. Er kon deze dag in twee jeugdcategorieën gekaatst worden.

In de B-jeugd waren er 4 parturen welke 3 keer moesten kaatsten. Dat de parturen aan elkaar gewaagd waren bleek wel uit het feit dat er van de 6 gespeelde wedstrijden er 4 pas op 5 eersten gelijk werden beslist en twee zelfs met een volle telegraaf.
Het partuur Aljantine Holtewes/Pieter Siebe Cuperus wisten al hun wedstrijden te winnen, dat dit niet een gemakkelijke opgave was bleek uit het feit dat ze twee partijen met 5-5 (6-6) wisten te winnen. De tweede prijs was voor het partuur Sjoke v/d Vorst/Gonne Sikkema.

Bij de A-jeugd stonden er ook 4 Parturen op de lijst. Hier waren 3 parturen met twee winstpartijen. Het partuur Simon Jan Mol c.s. begon moeilijk, ze verloren de eerste wedstrijd van het partuur Doeke Jan Wilma c.s. met 3-5 (2-6). Hierna twee winstpartijen voor het partuur Simon Jan Mol c.s. Het partuur Doeke Jan Wilman c.s. begon beter, zij wisten ook hun tweede partij te winnen en hadden dus een goede uitgangspositie voor de eerste prijs. De laatste wedstrijd werd een broederstrijd voor de Wilmannetjes. Het partuur Hessel Wilman c.s. wist van het partuur Doeke Jan Wilman c.s. te winnen met 5-4 (6-4). Maar ondanks dit verlies ging de eerste prijs naar het partuur Doeke Jan Wilman c.s., ze hadden 1 eerst meer dan het partuur Simon Jan Mol c.s. die tweede werd.

Uitslagen;

B-jeugd
1e Aljantine Holtewes, Pieter Siebe Cuperus.

1e Bjeugd
2e Sjoke vd Vorst, Gonne Sikkema.

2e Bjeugd

A-jeugd
1e Doeke Jan Wilman, Baukje Terpstra, Hidde Torensma.

1e A-jeugd
2e Simon Jan Mol, Simon Torensma, Enno Cuperus.

2e A-jeugd

 

Wad Kreatyf !

Gespot!!!!

De dames Annie Castelein en Janneke Neef zijn maar ”wad Kreatyf!”
Hun creativiteit met garen zorgt voor de mooiste creaties..
Om iedereen hiervan te laten genieten hadden ze aan de Singel 11-13 hun waar uitgestald.
Natuurlijk vinden zij het geen straf als u eens wat bij hun komt kopen.

.

[pwaplusphp album=Wad_kreatyf]