The western party# It Hokje.

Deze eerste tekst is afkomstig van de Facebook pagina van ”it Hokje”.

AIMG_1

.

Yippie ya yee, yippie ya, yoo.

Zaterdag avond had de jeugd van Niawier/Wetsens weer een super thema feest georganiseerd.
Een aantal keren per jaar wordt een vergelijkbaar feest georganiseerd. Dit keer had het de titel ”The western party” meegekregen. Dat hier belangstelling voor is blijkt wel weer uit de opkomst, zo’n 50 jongeren kwamen naar deze party. De meeste kwamen in style naar het hokje. Alles was uit de kast getrokken om de juiste kleding te vinden. Creatieve kleding en opvallende kleuren waren te voorschijn getoverd. Zoals een western beaamd, ontbraken de geweren en een enkele viervoetig vervoersmiddelen niet. Ook vloeide de drank in overvloed, maar zoals het meestal in de films gaat, kwam het hier niet tot handgemeen. Dat de nachten op de prairie koud kunnen zijn deerde niemand een groot kampvuur zorgde voor de nodige warmte.  Aan het spit hing een varken, geleverd door Slagerij Smit. Langzaam aan werd deze steeds kleiner, het deed klaarblijkelijk een ieder goed smaken.

Yihaa!

[pwaplusphp album=Westernparty]

 

 

Foto’s Dorpsvolleybal & bbq

Zaterdag 22 augustus werd er een volleybal wedstrijd georganiseerd door de ”oranje vereniging” en bestuur ”het hokje”.

Deze dag stond in het teken van dorpshuis Nij Sion. De consumpties die genuttigd werden zouden financieel ten bate komen van het dorpshuis, deze konden binnen in jeugd honk/hokje besteld worden.

Op een zon overgoten dag waren er een achttal teams samengesteld welke het tegen elkaar mochten opnemen. In totaal waren het 52 personen die deze middag streden om de eer. Dat er door de organisatie creatief was na gedacht bleek wel uit de meest gekke groepsnamen met daarin de passende nickname van vele dorpsgenoten.

Dorps volleybal en bbq14

Dat door de ene wat fanatieker dan de andere gespeeld werd, was een mooi schouwspel.
Er was voor de toeschouwers genoeg actie te zien, met diverse hilarische momenten.

Voor de jongsten stond er een spring kussen, zodat ze lekker konden springen en klimmen.

Vanaf 18.30 uur konden we ons weer te goed doen aan al het lekkers wat was geleverd door slagerij Weidenaar.
Dorps volleybal en bbq138

Het duurde dan ook maar even of de barbecues en grote koekenpan lagen vol. Aan iedereen was gedacht er was volop keuze van vlees en salades. Natuurlijk ontbraken de sauzen en stokbrood met kruidenboter niet. Dat het een ieder deed smaken dat was duidelijk te horen. Goed verzorgt en de kwaliteit liet niets te wensen over.

Daarom een dank aan beide besturen en vrijwilligers voor deze gelaagde middag en avond!

Op weg naar huis werden we nog even getrakteerd op een mooie zonsondergang.

 

[pwaplusphp album=Dorpsvolleybalbbq]

 

 

Laatste ledenpartij de Trije Doarpen.

Zaterdag 15 augustus stond voor kaatsvereniging de Trije Doarpen de laatste ledenpartij op papier.

Deze partij werd gesponsord door Stucadoorsbedrijf de Ald Stjelp uit Oosternijkerk en Frequentgroep beveiligingen uit Metslawier. Doordat het voet/korfbal ook weer is begonnen  en enkele leden van onze vereniging op Knkb nivo kaatsen, was de opkomst iets minder dan voorgaande wedstrijden maar toch kon er gekaatst worden in 4 categorieën. In elke categorie waren 4 parturen en kon er in pouleverband gekaatst worden. Dit betekende dat iedereen 3 keer kon kaatsen onder prachtige weersomstandigheden.

Bij de welpen werden meerdere partijen op 5-5 6-6 verkaatst, waardoor de spanning tot de laatste slag aanwezig was. De finale ging tussen partuur Hester Torensma en Jan de Hoop en partuur Isabella Sijtsma en Suzanne Torensma. De partij ging lange tijd gelijk op en veel eersten werden op 6-6 beslist. Op 5-4 6-6 gaf Isabella de beslissende zitbal en zo werden zij de uiteindelijke kranswinnaars.

Bij de meisjes was 1 partuur dat er uitsprong en al hun partijen wisten te winnen. In de laatste omloop leken de dames een beetje uitgekaatst en beide partijen eindigden dan ook vlot in 5-1. Hier werden Emma Allema en Christine Spijksma de winnaars. Bij de jongens waren er 2 parturen die uitmaakten wie met de kransen naar huis gingen. Partuur Hessel Wilman en Rick Wiersma moesten in de laatste partij tegen partuur Jelmer Torensma en Rinke de Hoop  uitmaken wie de beste was. Dat deze 2 parturen aan elkaar gewaagd waren bleek wel uit de uitslag. Deze partij werd pas beslist op 5-5 6-6 in het voordeel van partuur Wilman c.s.

Bij de senioren/junioren werd in 4 drietallen gekaatst. Douwe Pieter Kuiper wist met zijn opslag vele punten voor zijn partuur binnen te halen en waren oppermachtig deze middag. Samen met Jaap Wiep Torensma en Richtsje Eisinga wisten zij alle 3 partijen naar hun hand te zetten en zo konden ook zij huiswaarts met de felbegeerde kransen.

Uitslag: Welpen

1ste Isabella Sijtsma en Suzanne Torensma

2de Hester Torensma en Jan de Hoop

Meisjes:

1ste Emma Allema en Christine Spijksma

2de Lutske Allema en Aljantine Holtewes

Jongens:

1ste Rick Wiersma en Hessel Wilman

2de Jelmer Torensma en Rinke de Hoop

Senioren/junioren:

1ste Douwe Pieter Kuiper, Jaap Wiep Torensma en Richtsje Eisinga

2de Harald Wiersma, Bert Allema en Annemarie Jongeling

Winnaars eerste prijs!

DSC03724 DSC03722 DSC03720 DSC03718

.

Winnaars tweede prijs!

DSC03723 DSC03721 DSC03719 DSC03717

Nieuwe foto’s dorpsreisje

Hallo,

Hierbij foto’s van jullie dorpsuitje bij Alpaca Flevoland van juni jl. Excuses voor de wat late levering.

Vriendelijke groet,

Janneke de Haan
www.jippster.nl

.

[pwaplusphp album=2015Dorpsreisje]

Dorpstuin…één en al kleur.

Tiny Weidenaar leverde een fotoalbum aan (dank daarvoor) waarin te zien is hoe mooi de dorpstuin er bij staat.

Om deze foto’s te bekijken, kunt u/jij op onderstaande foto klikken, deze linkt dan door naar het bewuste album.

Dorpstuin

Mochten er meer mensen zijn die zeggen, ik heb ook foto’s of een album wat de moeite waard is om bekeken te worden, mail dit dan naar: niawierwetsens@gmail.com

Uitslagen middenstand jeugdpartij.

Middenstand jeugdpartij KF De Trije Doarpen

In Niawier is woensdag 8 juli de traditionele middenstand jeugdpartij verkaatst. Sponsoren van deze wedstrijd waren; Kapsalon Geertje, Jan Mook, Piet de Boer, Bote Kooistra, Peter Martijn Holwerda, De gulle gever, Us Hiem, Siem Miedema, Johannes Scheepstra, Koudenberg, Rennie Meinema, Lammert van der Meulen, Tjalling Sloot (MacGyver) en Klaas de Vries.
De middenstand jeugdpartij is de afsluiting van het trainen. De kabouters kaatsten hun eerste wedstrijd. Er waren 7 deelnemers, 3 parturen van 2 en eentje was alleen.
Een lijn was de kaats en die moesten ze proberen voorbij te slaan. Ze leren dat ze in het perk moeten slaan, er niet op mogen slaan als de bal uit is en ze leren het keren voor de kaats. Ze hebben allemaal goed hun best gedaan en voor iedere deelnemer was er een medaille.
Bij de welpen waren er 4 parturen, ook hier werd fanatiek gekaatst. Na twee omlopen waren er 2 parturen met de volle winst, Isabella Sijtsma/Suzanne Torensma en Kirsten Wiersma/Jan de Hoop. Deze parturen kaatsten in de laatste omloop tegen elkaar. Het werd een spannende wedstrijd, welke werd gewonnen door Isabella Sijtsma c.s. met 5-3 (6-6). Bij de B klasse waren er ook 4 parturen. Na twee omlopen waren er nog meerdere kanshebbers voor de kransen. Het partuur Anne Marit v.d. Meulen/Lusilla v.d. Veen kaatsten tegen Sjoke v.d. Vorst/ Juliette Postmus. Eerstgenoemd partuur won met 5-2 (6-4) waardoor zij al hun partijen wisten te winnen een eerste werden. Het partuur Sjoke v.d. Vorst had uiteindelijk 2 eersten te weinig voor de tweede prijs. Deze prijs ging naar Aljantine Holtewes/Lutske Allema/Janiek Kloostra.
Bij de A-klasse stonden er 6 parturen op de lijst. Zij kaatsen in twee poules, waarna de nummers 1 in de finale mochten uitmaken wie er met de krans naar huis ging. De finale ging tussen de parturen Hessel Wilman/Hendrik Willem van der Vorst en Dylan Cuperus/Jan Brandsma. Het partuur Hessel Wilman c.s. won deze finale met 5-4 (6-6).

Welpen (4 parturen)
1e Isabella Sijtsma, Suzanne Torensma.
2e Kirsten Wiersma, Jan de Hoop.

B-Klasse (4 parturen)
1e Anne Marit v.d. Meulen, Lusilla v.d. Veen.
2e Aljantine Holtewes, Lutske Allema, Janiek Kloostra.

A-klasse (6 parturen)
1e Hessel Wilman, Hendrik Willem v.d. Vorst.
2e Dylan Cuperus, Jan Bandstra.

.,

[pwaplusphp album=Middenstand_jeugdpartij_8_7_15]

KNKB welpenjongens/meisjes, herkansing.

KNKB welpenjongens A en B klasse Niawier

In Niawier waren zaterdag 4 juli de KNKB welpenjongens te gast bij KF De Trije Doarpen. In verband met de verwachte warmte was het aanvangstijdstip 9.00 uur. Er werd gekaatst in een A en B klasse. In de A-klasse stonden 4 parturen op de lijst. Er werd goed gekaatst en na 2 omlopen waren er nog meerdere kanshebbers voor de eerste prijs. In de derde omloop kaatsten de parturen Pieter den Breejen/Sjouke Beimers tegen het partuur Doede de Jager/Harmen Zuidema, het partuur Doede de Jager c.s. wist deze wedstrijd te winnen met 0-5 (4-6) en kwamen hiermee op 18 punten, of dit genoeg was hing af van de uitslag tussen de parturen Redmer Wiersma/Durk Bootsma en het partuur Jan-Tymen Eisma/Jelmer Foppe Drijfhout. Het partuur Redmer Wiersma c.s. keek lange tijde tegen een achterstand aan maar kwam sterk terug en wisten de partij zelfs te winnen met 5-5 (6-0). Door deze uitslag kwam het partuur Jan-Tymen Eisma c.s. op 17 punten waarmee ze tweede werden.

In de B-klasse stonden er 8 parturen op de lijst, waarbij in partuur 8 nog moest worden bijgeloot. Ook hier werd ondanks de warmte goed en sportief gekaatst. De finale ging tussen de parturen Marten Daaf Alkemade/Stijn Vincken en het partuur Arjen Stremler/Sybrand Veldhuis. Eerstgenoemd partuur won deze finale met 5-3 (6-6). Ook werd er een verliezersronde gekaatst in overleg met de TC. Veel extra tijd zou dit niet kosten en dan kan iedereen toch minimaal twee keer kaatsen. De finale ging tussen de parturen Sido Harkema/Emiel Feenstra tegen Wybren de Jong/Menno Johnson (bijgeloot). Deze finale werd pas op een stand 5-5 (4-6) in het voordeel van partuur Wybren de Jong c.s.

Tot slot wil ik nog alle keurmeesters en andere vrijwilligers bedanken voor hun bijdrage. Hierdoor verliep de wedstrijd vlot en soepel en konden we mooi op tijd de prijzen uitreiken.

Uitslagen;

A-klasse (4 parturen)
1e Doede de Jager (Easterein), Harmen Zuidema (Minnertsga)
2e Jan-Tymen Eisma (Tzum), Jelmer Foppe Drijfhout (Poppenwier)

B-klasse (8 parturen)
Winnaarsronde
1e Marten Daaf Alkemade (Dronryp), Stijn Vincken (Spannum)
2e Arjen Stremler (Easterein), Sybrand Veldhuis (Raerd)

Verliezersronde
1e Wybren de Jong (Moddergat), Menno Johnson (Kimswerd)
2e Sido Harkema (Spannum), Emiel Feenstra (Bolsward)

 

[pwaplusphp album=KNKB_welpen_040715]

 

 

 

 

 

Aanvullende foto’s Dorpsreisje

[pwaplusphp album=2015_Dorpsreisje]

Met dank aan Wim Rietdijk

 

Foto’s 24 juni Federatie_Kaatsen

Bron RTV-NOF
Woensdag 24 juni werd er door 97 kaatsers in 7 categorieën gekaatst op´t Mearsfjild in Niawier. Een fantastische opkomst! Het wordt dan wel passen en meten om alle wedstrijdvelden kwijt te kunnen, en ook het materiaal is dan niet altijd toereikend. Maar gelukkig zijn er altijd andere verenigen bereid om hun materiaal beschikbaar te stellen.

Er kon gekaatst worden onder prima weersomstandigheden en er werd door de jeugd fanatiek gestreden om de prijzen. Bij de welpenjongens waren er 4 kranswinnaars, normaal gesproken wordt er door loting beslist wie er dan naar huis gaat met de kransen, maar in samenspraak met het Federatie jeugdbestuur werd besloten om 4 kransen in deze categorie uit te rijken.

Uitslagen:

Welpenjongens (6 parturen)
1e Jarno Cuperus, Peder Dijkstra, Jan Bandstra, Hessel Veendorp
2e Dennis Hovinga, Folkert Jelmer Visser

Welpenmeisjes (4 parturen)
1e Anna Zijlstra, Tineke Borger
2e Lolkje de Jong, Janiek Kloostra

Pupillenjongens (4 parturen)
1e Bauke Toren, Marco Wouda
2e Almer Zijlstra, Cees Zeilinga

Pupillenmeisjes (6 parturen)
1e Geertje Bijlsma, Petra Feenstra
2e Nynke de Vries, Marit Bakker

Schooljongens (8 parturen)
1e Sytse Koree, Jorn Hoekstra
2e Gerwin Dijkstra, Jan Berend Sipma, Hessel Wilman
1e VR. Arjen Schregardus, Sieuwe Kazimier, Simon Jan Dijkstra.

Schoolmeisjes (6 parturen)
1e Christine Spijksma, Esther Sijtsma
2e Antje de Vries, Kristine Postmus

Jongens/meisjes (6 parturen)
1e Jan Tijtsma, Jelle de Boer
2e Gerrit Dijkstra, Simon Jan Mol

Onderstaande foto’s eigen.

[pwaplusphp album=Federatie_kaatsen]

 

Prijswinnaars seniorenpartij zaterdag 20 juni

Prijswinnaars seniorenpartij zaterdag 20 juni. Bean Braaksma

2de prijs Wietse de Jong, Jaap Wiep Torensma en Bean Braaksma.

1ste Prijs Sietse Allema, Erwin Braaksma en Jan Torensma/Suzanna Allema. Sietse en Suzanna

Doordat Jan helaas uitviel met een hamstring blessure na de 1ste omloop,
heeft Suzanna als “balkeerder” de 2de omloop en finale mee gekaatst.