Laatste ledenpartij de Trije Doarpen.

Zaterdag 15 augustus stond voor kaatsvereniging de Trije Doarpen de laatste ledenpartij op papier.

Deze partij werd gesponsord door Stucadoorsbedrijf de Ald Stjelp uit Oosternijkerk en Frequentgroep beveiligingen uit Metslawier. Doordat het voet/korfbal ook weer is begonnen  en enkele leden van onze vereniging op Knkb nivo kaatsen, was de opkomst iets minder dan voorgaande wedstrijden maar toch kon er gekaatst worden in 4 categorieën. In elke categorie waren 4 parturen en kon er in pouleverband gekaatst worden. Dit betekende dat iedereen 3 keer kon kaatsen onder prachtige weersomstandigheden.

Bij de welpen werden meerdere partijen op 5-5 6-6 verkaatst, waardoor de spanning tot de laatste slag aanwezig was. De finale ging tussen partuur Hester Torensma en Jan de Hoop en partuur Isabella Sijtsma en Suzanne Torensma. De partij ging lange tijd gelijk op en veel eersten werden op 6-6 beslist. Op 5-4 6-6 gaf Isabella de beslissende zitbal en zo werden zij de uiteindelijke kranswinnaars.

Bij de meisjes was 1 partuur dat er uitsprong en al hun partijen wisten te winnen. In de laatste omloop leken de dames een beetje uitgekaatst en beide partijen eindigden dan ook vlot in 5-1. Hier werden Emma Allema en Christine Spijksma de winnaars. Bij de jongens waren er 2 parturen die uitmaakten wie met de kransen naar huis gingen. Partuur Hessel Wilman en Rick Wiersma moesten in de laatste partij tegen partuur Jelmer Torensma en Rinke de Hoop  uitmaken wie de beste was. Dat deze 2 parturen aan elkaar gewaagd waren bleek wel uit de uitslag. Deze partij werd pas beslist op 5-5 6-6 in het voordeel van partuur Wilman c.s.

Bij de senioren/junioren werd in 4 drietallen gekaatst. Douwe Pieter Kuiper wist met zijn opslag vele punten voor zijn partuur binnen te halen en waren oppermachtig deze middag. Samen met Jaap Wiep Torensma en Richtsje Eisinga wisten zij alle 3 partijen naar hun hand te zetten en zo konden ook zij huiswaarts met de felbegeerde kransen.

Uitslag: Welpen

1ste Isabella Sijtsma en Suzanne Torensma

2de Hester Torensma en Jan de Hoop

Meisjes:

1ste Emma Allema en Christine Spijksma

2de Lutske Allema en Aljantine Holtewes

Jongens:

1ste Rick Wiersma en Hessel Wilman

2de Jelmer Torensma en Rinke de Hoop

Senioren/junioren:

1ste Douwe Pieter Kuiper, Jaap Wiep Torensma en Richtsje Eisinga

2de Harald Wiersma, Bert Allema en Annemarie Jongeling

Winnaars eerste prijs!

DSC03724 DSC03722 DSC03720 DSC03718

.

Winnaars tweede prijs!

DSC03723 DSC03721 DSC03719 DSC03717

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie