Openstellen tuinen

Tuinen open

Oproep: aan de slag met de opslag.

Gezamenlijk aan de slag met de opslag.

De opslag was vroeger de plek waar schuiten turf, takkenbossen en andere zaken aan wal brachten. Ook werden er goederen,  zoals landbouwproducten, geladen en afgevoerd naar diverse bestemmingen. Verder werden de zogenaamde tonnetjes met menselijke uitwerpselen hier geleegd in een aparte geul. Dit werd later weer hergebruikt door boeren die het vermengden met koeienmest. Zo had men genoeg om het land te bemesten. Ook kon men snoeiafval hier kwijt.

Nu nog steeds is het haventje, ‘’de opslag’’ een klein stukje water, wat nog net aan het dorp toekomt. Dorpsbelang zou dit haventje graag op kort termijn willen veranderen naar een aantrekkelijk en bezienswaardig stukje Niawier. In de jaren tachtig is hier al eens een idee over uitgedacht maar nooit echt uitgevoerd. Gelukkig heeft de gemeente toen wel op aandringen een gedeelte van de wal opgeknapt. Dit idee voldoet nog steeds grotendeels  aan hetgeen wat de bestuursleden van dorpsbelang voor ogen hebben. Wij zouden dit plan graag nieuw leven inblazen door verder te gaan waar men toen is gestopt. Onderstaande tekening is van destijds en dient als inspiratie.

De eerste stap die wij nemen, is door middel van deze publicatie horen wie ons wil helpen. Dit houdt in: uitwerken van ideeën, uitwerken van begrotingen en het maken van tekeningen. Vervolgens gaan we kijken naar de financiering, dus aanschrijven fondsen en andere mogelijkheden waar we financiële middelen kunnen halen. Ook zullen we de gemeente vragen wat zij voor ons kunnen betekenen.

Laten we er met elkaar voor zorgen dat we een mooi stukje historie weer in beeld kunnen brengen, zowel voor onszelf als toekomstige inwoners, maar ook voor toeristen en passanten. Het zou mooi zijn als het een sociaal ontmoetingsplekje gaat worden.

Wilt u ons helpen, in wat voor vorm dan ook, meld u dan aan bij Peter Tromp, Siercksmawei 27 of via email: belangenniawier@gmail.com of via het secretariaat: secretaris@niawier-wetsens.nl Natuurlijk kunt u ook altijd één van de andere bestuursleden aanspreken.

Namens het bestuur van Dorpsbelang Niawier-Wetsens,

Peter Tromp

Haventje de opslag

Zoektocht naar historische interieurs in Dongeradeel

Persbericht

17 februari 2017

Zoektocht naar historische interieurs in Dongeradeel

‘Ik ben met een grote verbouwing bezig, maar nu ik dit heb gehoord, sloop ik er toch niet alles eruit wat ik van plan was te doen’. Deze geruststellende woorden sprak een monumenteigenaar na afloop van een informatieavond van de Stichting Interieurs in Fryslân. Hoe terloops ook uitgesproken, hij verwoordde wel een van de doelstellingen van de Stichting Interieurs in Fryslân, namelijk het behoud van historische interieurs en interieurelementen in Friesland. Projectleider Mirjam Stuurman licht toe dat de stichting dit wil doen door de huiseigenaren bewust te maken van wat ze (letterlijk) aan interieurschatten in huis hebben.

Op dit moment verdwijnen bij een verbouwing in een hoog tempo talrijke historische elementen. En tegelijkertijd verdwijnt er ook een belangrijk deel van het Friese erfgoed en dat definitief. Veel huiseigenaren blijken zich niet te realiseren dat er door sloop belangrijk Fries erfgoed verloren gaat. Daarom werd in 2013 de Stichting Interieurs in Fryslân opgericht. De stichting wil met wetenschappelijk onderzoek kennis verzamelen over nog aanwezige historische interieurs in Friesland.

De stichting probeert nu een totaalbeeld te krijgen van de Friese wooncultuur. Na een succesvolle inventarisatie in Súdwest Fryslân en onlangs in Harlingen, start er binnenkort een onderzoek naar historische interieurs in Dongeradeel.  Projectleider Mirjam Stuurman: ‘wij zijn bijvoorbeeld geïnteresseerd in schouwen, fraai snijwerk, originele plafonds, deuren, vloeren, tegels en tegeltableaus, bedstee wanden, glas in lood ramen of een opmerkelijke trap. Meubels en huisraad vallen hier niet onder’.

Inmiddels is er een lijst opgesteld van panden waarvan te verwachten is dat er zich nog belangrijke interieuronderdelen bevinden. ‘Binnenkort willen we bewoners en eigenaren uitnodigen voor een informatieavond waarop onze bedoeling en werkwijze worden toegelicht’, aldus Mirjam Stuurman. ‘Vanaf eind maart nemen wij dan contact op voor een eventuele afspraak voor een kortdurend onderzoek ter plaatse’.

De stichting en het onderzoek zijn een particulier initiatief dat wordt gesteund door de Ottema Kingma Stichting, de provincie Fryslân, de gemeenten en fondsen. De Stichting is in 2013 opgericht door geïnteresseerde kenners. Zo maakt Meindert Seffinga, directeur van het Fries Scheepvaart Museum Sneek deel uit van het bestuur. Ook is prof. dr. Johan de Haan, bijzonder hoogleraar vanwege de Ottema-Kingma Leerstoel aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, bij het project betrokken.

Wilt u helpen bij het onderzoek? Kent u panden waarin zich mogelijk interessante onderdelen bevinden? Neem dan contact met de stichting via info@interieursinfryslan.nl. Meer informatie over de stichting vindt u op www.interieursinfryslan.nl

foto informatieavondInformatie avond

IJL tegelvloer IJlstTegelvloer IJlst

Welke Supporters gaan mee naar de regiofinale slimste dorp van Fryslân?

Naar de regio finale slimste dorp

Birdaard is op zaterdag 28 januari de host van de regiofinale voor de volgende dorpen:

Marrum
Rinsumageest
Raard
Holwerd
Ternaard
Niawier
Oosternijkerk
Paesens-Moddergat
Birdaard

De Weidijkjes vertegenwoordigen Niawier-Wetsens oftewel Riel, Anneke, Winanda, Ingrid en Wiebe vervangt Marcus.
Er kunnen nog een aantal supporters mee. Op dit moment zijn er te weinig en wat steun van de achterban kan nooit kwaad. Dus wie o wie meld zich hiervoor aan bij Ingrid.

Namens de activiteitencommissie alvast heel veel succes gewenst.

 

Logo slimste dorp

Deelnemers gezocht voor oprit-/garageverkoop.

We zijn qua belangstellenden op de goede weg maar zoeken nog meer aanmelders.Opritverkoop

.
Binnengekomen:
 .
Hallo dorpsgenoten,
.
Wij hebben ons aangemeld om deel te nemen aan de oprit/garageverkoop op 17 juni.
Voor wie zelf geen garage of oprit heeft mag zijn te koop spullen bij ons  te koop aan bieden.
 .
Vriendelijke groet,
Meint en Marie

Wie kan ons helpen?!

Dit artikel komt uit de laatste dorpskrant waarin opgeroepen wordt om de ontbrekende namen door te geven. Helaas is er nog niet een reactie binnengekomen. Wie kan ons helpen?!

Foto omstreeks 1967   Meisjes Club Maria en Jongensclub Samuël

Riel J. Dijkstra is in het bezit van deze mooie foto van +/- 51 jaar geleden, er zijn heel veel namen bekend maar een paar kunnen we niet achterhalen, kunt u ons helpen? Graag het nummer voor de naam typen en mailen naar dorpskrantniawierwetsens@gmail.com

Of naar niawierwetsens@gmail.com Reageren onderaan de pagina in de kolom ”Laat een reactie achter” kan natuurlijk ook.

Om de foto met namen duidelijker in beeld te krijgen Klik hier voor het pdf-bestand.

Foto_omstreeks_1967_Meisjes_Club_Maria_en_Jongensclub_Samuël_

Inzameling van de kerstbomen in 2017.

Kerstboom inzameling

Binnen gekomen schrijven.

Inzameling van de kerstbomen in 2017.

Geachte,

Nog even en dan is het alweer kerst en worden onze woonkamers opnieuw versierd met prachtige kerstbomen. De meeste kerstbomen blijven staan tot het nieuwjaarsfeest maar moeten daarna toch echt het veld weer ruimen. Ook begin dit jaar was de inzameling een succes, ondanks de moeilijke weersomstandigheden. Dit was vooral te danken aan jullie inzet en flexibiliteit. Nogmaals onze dank daarvoor.

Ook deze keer kunnen we die hulp weer goed gebruiken. Een aantal van jullie gaf ons de tip om de inzameling op zaterdag te organiseren, omdat je op deze dag gemakkelijker vrijwilligers kunt vinden. Dit willen we in 2017 gaan proberen.

Planning en werkwijze voor 7 januari 2017:

Op zaterdag 7 januari 2017 kunnen de bomen op van tevoren vastgestelde inzamelplekken worden ingeleverd tussen 10.00 en 12.00 uur in de meeste dorpen en op diverse plekken in Dokkum.
Voor elke ingeleverde boom krijgt men 1 lootje en 1 waardebon van € 0,50. Kinderen mogen ook meerdere bomen inleveren, waardoor ze hun kans op een prijs vergroten plus extra waardebonnen voor de speelgoedwinkel. De waardebonnen  kunnen tot 1 februari 2017 worden  ingeleverd bij de speelgoedwinkel Top 1 Toys  in Dokkum.

De loten hebben nummers en je moet deze bewaren. In de loterij worden 3 geldprijzen verloot:
1e prijs                  € 75,00
2e prijs                  € 50,00
3e prijs                  € 25,00

De trekking vindt plaats op donderdag 12 januari 2017 in de raadscommissie. U kunt dit op tv volgen via RTV NOF.
De winnende loten worden verder op woensdag 18 januari bekend gemaakt in de NDC.
De prijsuitreiking vindt plaats op woensdag 25 januari om 16.00 uur in het stadhuis door wethouder Pytsje de Graaf.

Inzamelplekken:
Hieronder is het schema wat we vorig jaar hebben gebruikt. Niet alle dorpen en wijken doen mee met deze actie. Het is helaas niet mogelijk om in elk dorp een inzamelplek te organiseren. Dit heeft te maken met het feit dat Gemeentewurk de ingezamelde bomen het liefst dezelfde dag opruimen.
Sommige dorpen lossen dit op door alle ingezamelde bomen in eigen dorp zelf af te leveren op één van de inzamelpunten in de buurt.

Voor Niawier-Wetsens is dat op het Terrein fa. Veenma aan de Siercksmawei.

Vrijwilligers:
Wij zoeken natuurlijk weer vrijwilligers, die deze middag mee willen helpen bij de inzameling. Jij bent dan verantwoordelijk voor het uitdelen van de lootjes plus waardebonnen en zorgt ervoor dat de bomen mooi bij elkaar komen te liggen. Namen van vrijwilligers kunnen tot 16 december 2016 aangeleverd worden bij Ina Witteveen (i.witteveen@dongeradeel.nl ).

Communicatie.
Als Sinterklaas het land weer heeft verlaten, komt er een bericht op de gemeentepagina in de NDC
en zullen er posters worden uitgedeeld bij de basisscholen. Top1Toys vermeldt deze actie op haar eigen facebookpagina. Jullie kunnen dit natuurlijk ook doen via jullie eigen communicatiemiddelen.

Mocht je niet mee willen doen met deze actie, dan kun je je kerstboom ook altijd inleveren bij de Milieustraat of versnipperen in je groene container.

Met vriendelijke groet,

Meindert Woudwijk, Gemeentewurk,
Ina Witteveen, dorpen-/wijkencöordinator

Bijna geen reacties ontvangen!

U wordt gezocht, we zijn u ”hard voor een hart” nodig!

Er zijn de afgelopen 14 dagen na publicatie van dit bericht bijna geen reacties binnengekomen.

Daarom opnieuw deze oproep, aub laat uw hart spreken en geef u op.

Gezocht bedieners AED2