Kennis quiz en de Winnaar is ???

en-de-winnaar-is

Wat een prachtige avond met de Kennis Quiz

Het Slimste Dorp van Friesland

De opkomst was super, er waren 8 teams van 5 personen

Daarnaast was er ook een leuke groep publiek!  Hendrik Nicolai was de QuizMaster . De vragen van deze quizs waren zeeeeer divers.   Omdat per ronde de briefjes werden ingeleverd, konden de antwoorden daarna direct bekend gemaakt worden, wat veel ooooh, aaaah  of YYYEEEE  opleverde.

2016-10-14 22.05.42

De tussenstand na ronde 4 was :

–          1e  De Weidykjes

–          Gedeeld  2e Het TuinTeam

–                                It High Five Team

–          3e De Klaaitinkers

–          Gedeeld 4e De Trochsetters

–                                Het Paula Collectief Team

–          5e De Slimme Woartels

–          6e De Skulp Girls

Ronde 5 en 6 bestonden uit meerder muziekfragmenten en daar werden leuke punten gescoord wat resulteerde in de 2e tussenstand

–          1e De Weidykjes

–          2e It High Five Team

–          3e De Trochsetters

–          4e Het Paula Collectief Team

–          5e De Klaaitinkers

–          6e Het TuinTeam

–          7e De Slimme Woartels

–          8e De Skulp Girls

De pittigste  vragen (aan de behaalde scores te zien) zaten in ronde 7 en 8, maar in tegenstelling tot de rest scoorden de Skulp Girls daar Top en klommen omhoog in het eindklassement !

Er kan er maar 1 de Nummer 1 zijn en ze stonden de hele avond op nummer 1 dus dit beloofd wat voor de REGIOFINALE!

–          1e De Weidykjes

–          2e De Trochsetters

–          3e It High Five Team

–          4e De klaaitinkers

–          5e Het Paula Collectief Team

–          6e De Skulp Girls

–          7e De Slimme Woartels

–          8e Het TuinTeam

Iedereen hartelijk bedankt voor de gezellige avond en het is zeker voor herhaling vatbaar !​

Klik knop

Slim, slimmer, slimst….beleef het als belangstellende mee!

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-audience-event-illustration-colorful-illustrated-silhouette-image33441685

”De Slimste uit het dorp”.

Kom vrijdag 14 oktober om 20.00 uur naar de voorronde slimste dorp van Friesland kennisquiz en zie hoe dorpsgenoten het tegen elkaar opnemen om deze vel begeerde titel in de wacht te slepen.

Moedig de kandidaten aan en beleef het mee. Zij zijn u nodig, al is het alleen maar om de sfeer te verhogen.

wwhsdvf

 

Twaalf toppers

aed volg cursus

Vanavond gaat de eerste groep van 12 toppers de AED training doen, over 14 dagen volgt een tweede groep.

.

Succes allemaal, dankzij jullie worden onze dorpen een stuk hartveiliger!

 

 

Prachtige opkomst voorlichting cursus bediener AED

IMG_2949

Maandagavond 19 september was er in Nij Sion een voorlichtingsavond over cursus bediener AED.

Een mooie opkomst van zo’n 25 mensen was het resultaat. EHBO vereniging uit Ferwert was uitgenodigd door Dorpsbelang om deze avond vorm te geven en aan de hand van een presentatie duidelijkheid te scheppen over hoe e.e.a. in haar werk gaat. Tussendoor was er steeds ruimte om vragen te stellen, waar goed gebruik van werd gemaakt. Vooral vragen over risico’s en verantwoordelijkheden werden gesteld.

Roelof Jan Drijfhout

Instructeur en oud ambulance medewerker Roelof Jan Drijfhout ontkrachte alle angst-verhalen en liet weten dat niets doen het enige is wat risico met zich mee brengt richting slachtoffer. Kort gezegd: ”je kunt alleen maar risico’s verkleinen en winst boeken door te helpen, hoe de afloop ook mag zijn”. Meer dan je best doen kun je niet!

In totaal hebben 16 mensen zich tijdens deze voorlichtingsavond opgeven. Al eerder waren er een achttal mensen, in totaal dus 24 personen. We mogen dan ook wel zeggen dat we met elkaar een prachtig resultaat geboekt hebben.

Hoe nu verder; we gaan nu zo snel mogelijk twee trainingsavonden organiseren zodat een ieder het beoogde certificaat kan halen om de AED te bedienen. Datums volgen zodra dit duidelijk is. Na het behalen kunnen de cursisten zich inschrijven bij hartslagnu.nl zodat zij inzetbaar zijn. Als een ieder dat doet dan kunnen en mogen we zeggen: Niawier-Wetsens zijn Hartveilig.Niawier Wetsens hart veilig IMG_2950IMG_2951

 Hartveilig noor oost friesland

Nij Sion gesloten tijdens Elfdorpshuizen-fietstocht.

Nij SionWegens omstandigheden is Nij Sion te Niawier zaterdag 4 juni gesloten voor de deelnemers die meedoen aan de elfdorpshuizen-fietstocht.

Voor de mensen die wilden starten in Niawier, dit kan natuurlijk gewoon in één van de andere 10 dorpen.

 

 

Elfdorpshuizentocht – fiets mee.

elfdorpshuizentocht

Koningsdag 2016

Koningsdag

Woensdagmorgen 27 april konden de dorpsgenoten op uitnodiging van de Oranjecommissie terecht in Nij Sion om samen Koningsdag 2016 te vieren.
Om 10 uur stond voor iedereen koffie/thee of limonade met oranjekoek klaar.

De kinderen konden zich buiten vermaken op het plein voor Nij Sion op een springkussen, waar altijd weer belangstelling voor is.

Na het openings-woord moest een ieder gaan staan om luidkeels het volkslied mee te zingen.

Na de koffie was het tijd voor een spel, met de naam: “vlagje op, vlagje neer quiz”.
Nadat iedereen een oranje vlaggetje had gekregen, mocht men gaan staan en moest er na het horen van een vraag het bewuste vlaggetje omhoog of naar beneden worden  gehouden. De mensen met het verkeerde antwoord moesten gaan zitten en zo bleef er uiteindelijk een winnaar over. Er werden drie rondes gespeeld.

Winnaar ronde 1
Riel Dijkstra

Winnaar ronde 2
Doetie Meindersma

Winnaar ronde 3
Germ de Hoop    (helaas geen foto van)

[pwaplusphp album=6278668134849200689]

Programma Koningsdag Oranjevereniging

koningsdag 2016Tot Ziens in Nij Sion

3 jaar geleden….doe middag.

Binnen gekregen.

Op 20 maart 2013 kon de basisschooljeugd zich vermaken op een doe middag, welke was georganiseerd door de activiteiten commissie. De kinderen konden tasjes beschilderen, koekjes versieren, een Paas-knutsel maken en sjoelen. Na afloop was er een workshop streetdance georganiseerd.
Iedereen kon terugkijken op een gezellige en volle middag met veel enthousiaste deelnemers.

Heeft u/jij ook nog leuke foto’s van eerdere activiteiten, wij zouden ze graag plaatsen.
Heeft u wat voor ons, doe dan maar even een berichtje.

[pwaplusphp album=DoeMiddag20032013]

Verslag Jaarvergadering Dorpsbelang en Oranjevereniging.

SL746061

Donderdagavond waren ongeveer een 50 tal mensen naar Nij Sion gekomen om de gezamenlijke vergadering van Dorpsbelang en Oranjevereniging  bij te wonen.

Naast alle verslagen werd er door Dorpsbelang twee zaken extra aangehaald:

Het bestuur vindt eigenlijk dat de “haven” van de Nijewierster vaart zou moeten worden gepimpt. Het is nu niet meer dan een bank met een prullenbak. Graag zien ze dat er ideeën aangeleverd worden. Wie o wie heeft het beste idee!

Bestuurswisseling Dorpsbelang: Albert Kingma is als algemeen lid afgetreden en kreeg een bedankje en een presentje. Peter Tromp is als nieuw lid toegetreden.

Verder probeert het bestuur de belangen van onze dorpen zo goed mogelijk te behartigen. Zij zijn daarvoor natuurlijk wel afhankelijk van het meedenken en de inbreng van onze dorpsgenoten. Uiteindelijk is het bestuur de spreekbuis voor alle inwoners. Uw bijdrage wordt daarom dan ook zeer op prijs gesteld.

In de pauze werd onderling gediscussieerd over krimp in onze dorpen en wat dit zoal doet en hoe we hier iets tegen kunnen doen.

Ook de Oranje vereniging had een nadrukkelijk verzoek aan een ieder, denk er eens over na wat je voor de vereniging kan betekenen. Vrijwilligers heb je nooit genoeg.

Bestuurswisseling Oranjevereniging: Afgetreden zijn Froukje Dijkstra en Folkert van der Meulen.
Ook zij kregen een presentje voor hun inspanningen. Tieneke Terpstra is als nieuw bestuurslid toe getreden.

De subcommissies en overige partijen hebben allen op deze avond een kort verslag gegeven van hun activiteiten van het afgelopen jaar.

Dit waren de:
– Activiteitencommissie
– Groencommissie
– Redactie dorpskrant
– St. Freonen fan it hokje
– Chr. Basisschool

Stichting Nij Sion had een dag eerder al een schrijven langs de deur gedaan waarin zij hun verhaal deelden.