Huis-aan-huiskrant De Westereender brengt speciale corona-editie uit

DE WESTEREEN – In tijden dat ook huis-aan-huiskranten het moeilijk hebben gaat de uitgever van De Westereender niet bij de pakken neerzitten. Integendeel, in samenwerking met de redactie is een speciale corona-editie uitgebracht. In deze krant wordt duidelijk hoe mensen uit Noordoost-Friesland deze bijzondere coronatijd ervaren. ,,Maar we brengen het nieuws wel op zo’n manier dat de verhalen hoop en troost bieden. Niet voor niets wordt De Westereender de leukste krant van Noordoost-Friesland genoemd’’, stelt uitgever Pieter Jan Heidstra.

In de editie van april vertellen verschillende mensen uit de regio Noardeast-Fryslân hoe zij deze coronacrisis ervaren. Zo komt er een juf en een horecaondernemer aan het woord, maar ook mensen uit de zorg en examenkandidaten. Bijzonder is het verhaal van ambulancechauffeur Norbert Beerstra. Hij heeft vanuit Brabant corona-patiënten vervoerd naar onder andere het UMCG. Naast de ‘coronaverhalen’ staan er uiteraard ook andere human-interest verhalen in de krant, zoals lezers dat van De Westereender gewend zijn. Zo heeft de redactie interviews gedaan met televisiepresentator Sipke Jan Bousema, kok Wiebe de Jong en tennisleraar Stephan van den Berg.

Sulveren opstekker

Verder is er aandacht voor de skatebaan in Feanwâlden die dankzij jongeren uit het dorp omgetoverd wordt tot een prachtige ontmoetingsplek. Ook het oorlogsverhaal in het kader van 75 jaar vrijheid die de redactie dit hele jaar al brengt ontbreekt niet. Dit keer gaat het over verzetsman Yde Pranger, die zich zijn hele leven schuldig heeft gevoeld over de verzetsactie bij De Falom. Bijzonder in deze krant is ook de uitreiking van de eerste ‘Sulveren opstekker’, een nieuwe prijs van De Westereender.

Tulpen Brugchelencamp

De Westereender verschijnt op woensdag 8 april bij ruim 36.000 mensen uit de hele regio Noordoost-Friesland in de bus. Om  de bewoners van Brugchelencamp op te fleuren in deze coronaperiode deelt uitgever Pieter Jan Heidstra in samenwerking met Jilderda Bloemenboetiek op deze dag tulpen uit bij het zorgcentrum in De Westereen. Losse exemplaren van De Westereender zijn verkrijgbaar bij de Coop, Primera en het bovengenoemde zorgcentrum. Tevens is De Westereender gratis verkrijgbaar bij de diverse gemeentehuizen en de Jumbo Dokkum.

Dorpsbelangen Paesens-Moddergat en Wierum roepen op om minder het Wad te bezoeken

Zo kunnen we gezamenlijk blijven genieten van Wad en land, met gepaste afstand.

Wat ons als Dorpsbelang en velen van u zorgen baart, zijn de vele dagjesmensen die hier ook het afgelopen weekend weer van heinde en verre naar toe kwamen. Dit om hier de dagelijkse beslommeringen even te vergeten en te genieten van al het moois wat deze regio te bieden heeft. Normaal zouden we er geen probleem van hebben gemaakt ; Echter in de huidige situatie wel , want het gedrag van sommige bezoekers was beneden peil. Men kwam soms in groepen en had lak aan de 1,5m regel die minimaal gehanteerd moet worden om verspreiding te voorkomen. Dit zelfde probleem deed zich ook voor in Wierum. Wij hebben als Dorpsbelang Paesens-Moddergat en Dorpsbelang Wierum samen een brief naar het college van B&W gestuurd met het verzoek om met maatregelen te komen om het dagjesmensen bezoek te ontmoedigen dan wel te verbieden.

Het Kabinet heeft afgelopen maandagavond de regels aangescherpt en de gemeente handvaten gegeven voor handhaving van deze regels. Het college van B&W heeft begrip voor onze situatie en bezorgdheden en komt met de volgende oplossing om het probleem aan te pakken :

Er gaat komend weekend extra gesurveilleerd worden door de politie in onze dorpen. Mocht het nodig zijn dan zullen zij handhavend optreden. Blijkt dit niet afdoende te zijn dan zullen er andere maatregelen genomen worden.

Dus een tip/oproep van DB, niet met meer dan twee personen bij elkaar en minimaal 1,5 meter afstand houden. Deze regels gelden voor iedereen. (dus ook ons als dorpsbewoners)