Schoolkinderen zeggen: “zwerfafval mooi niet”!

Zwerfafval mooi niet

Woensdag 31 mei zijn de leerlingen van CBS “By de Boarne” het dorp ingetrokken om zwerfafval op te ruimen. De leerlingen waren in drie groepen verdeeld, namelijk onderbouw, middenbouw en bovenbouw. De kleinsten gingen rond school aan de slag. De middenbouw hebben de binnenkant van de dorpskern gedaan en de oudsten gingen langs de buitenkanten van het dorp. Allen werden begeleid door de leerkrachten, welke elk over geslagen vuiltje toch nog even onder de aandacht brachten. Echt heel veel viel er niet op te ruimen, het dorp was opvallend schoon en dat is natuurlijk mooi.

Vooraf kreeg een ieder een opvallend hesje aan, en werden er grijpstokken en afvalzakken uitgedeeld. Voor dat men ging vertrekken werden ze op een snoepje of lolly getrakteerd voor de nodige energie. Ook onderweg kregen ze van sommige bewoners een traktatie aan geboden.

Eenmaal terug stond hun nog een traktatie te wachten, namelijk broodjes knakworst.
Deze werden aangeboden door Dorpsbelang, voor een ieder waren er zeker twee broodjes. Bestuur dorpsbelang heeft deze beloning gedaan omdat zij het fijn vinden dat school en jeugd zo met het milieu bezig zijn en met name in eigen dorp.

Op het grasveldje naast de school kon men mooi in een kring zitten want het weer was prachtig. Nadat iemand een broodje had gekregen zorgden de leerkrachten voor de sausen. Uiteraard kregen de leerkrachten, directrice en conciërge ook deze traktatie, want of je nu klein bent of groot, zo’n broodje gaat er altijd in rond de klok van twaalven.

Klik op onderstaande afbeelding om naar het fotoalbum te gaan.

Klik hier voor de foto's zwerfaval

 

Opendag CBS “By de Boarne

Open Dag By de Boarne 30 maart 20171

Omrop Fryslân nam programma Tsjek op in Niawier.

Omrop Fryslân was afgelopen week  o.a. bij basisschool ”By de Boarne” en andere locaties in Niawier voor opnames van het programma Tsjek.

klik op onderstaande om naar de pagina van Omrop Fryslân te gaan en klik hier opnieuw op het fragment om de opnames te bekijken.

Tjek 13-09-16

 

Workshops gehouden op de CBS By de Boarne.

0000Donderdag 30 juni en 7 juli werden er workshops gehouden op de CBS By de Boarne.

In het kader van “You’ve got talent” kon je als inwoner van onze dorpen je opgeven voor het houden van een workshop. Je talenten, kennis en praktijkervaringen overbrengen op de kinderen was de uitgangspositie.

.

Iedere leerling mocht twee keuzes maken welke hij/zij wou gaan volgen. Ze konden kiezen uit de volgende workshops; Koken/Bakken bij Jacky, Willie en Marion namen de Natuur onder de loep, Dieren waren te zien bij Jenny en natuurlijk allemaal met een hoog knuffel-gehalte, Werken met hout kon je bij Peter en Linda/Jan doen, Knutselen met Textiel werd verzorgt door Annie/Hennie en Vreemde Talen bij Anneke en Winanda

Er werd gestart om 12.35 – 13.20 uur en van 13.25 – 14.10. De 2 middagen werden afgesloten met voorlezen door beppe Jantsje en mevr. Kloostra.

Zowel de leerlingen als ook de persoon die de workshop gaf hebben genoten van dit leuke initiatief.
Dat dit een vervolg gaat krijgen is wel zeker.

Klik op een foto om naar het album te gaan.

[pwaplusphp album=6306051034559685233]

 

School zoekt talentvolle inwoners

schooltalent

schooltalent.

 

Jaarvergadering CBS By De Boarne

Logo school

 

 

Uitnodiging Jaarvergadering

Agenda:

1. Opening

2. Notulen (bijgevoegd)

3. Jaarverslag

4. Mededelingen OAC(OuderAdviesCommissie):
Aftredend: mevr. A. Allema
Dhr. G. Kloostra is bereid gevonden zitting te nemen in de OAC.

5. Mededelingen MR

6. Financieel verslag

7. Rondvraag

Pauze

8. Mevr. Carin Doodeman, voorzitter van College van Bestuur Stichting Arlanta, is aanwezig om met ons van gedachten te wisselen over de toekomst van het onderwijs.
Hoe gaat de toekomst van de school er uit zien?
Hoe kunnen wij veranderingen en vernieuwingen krachtiger neerzetten?
Wij hebben u/jullie nodig om dit te bereiken!

Wanneer: 20 januari 2016

Waar: CBS “By de Boarne”
De Skulp 24
Niawier

Tijd: 19.45 – 21.45 uur

Een belangrijke avond aan het begin van dit nieuwe jaar.

Wij rekenen op jullie komst.

Vriendelijke groet, Lies Dijkstra
Wilt u aangeven met hoeveel personen u aanwezig bent?
Opgave z.s.m. via: directie@boarne-pcbodongeradeel.nl

Klik hier voor notulen CBS “By de Boarne” jaarvergadering 2015

Uitreiking brugklas startpakket

Gelezen op: http://www.dockinga.nl/locaties/havovwo-onderbouw/
Uitreiking brugklas startpakket

Met het nieuwe schooljaar in zicht was het dan eindelijk zover: de uitreiking van het
brugklasstartpakket. Groep 8 leerlingen uit de regio hadden de mogelijkheid om
mee te dingen naar deze prijs. De opdracht was om een kijkdoos te maken met als
thema ”Dit wil ik later (misschien) wel worden“ en deze tijdens de open dag
van de sector havo/vwo van het Dockinga College in te leveren bij het vak economie.
We hebben vele mooie kijkdozen binnen gekregen met veel verschillende beroepen.
Enkele voorbeelden van binnengekomen beroepen zijn DJ, schrijver, actrice,
dierenarts en meester. We zijn benieuwd of deze toekomstdromen ook uit gaan
komen en hopen veel van deze leerlingen, voor zover ze gekozen hebben
voor het Dockinga, te begeleiden naar dit of eventueel een ander doel.
Maar zoals bij elke wedstrijd kan er maar één de winnaar zijn.
Dit jaar was onze winnares Aljantine  Holtewes
van basisschool By de Boarne te Niawier.
In aanwezigheid van alle meesters, juffen en leerlingen van Aljantine heeft
economiedocente mevrouw Reitsma Van de Burgt de  prijs uit mogen reiken
op Aljantines basisschool. Voor Aljantine was dit een  grote verrassing.
Wat haar creatie de beste maakte, waren alle details.
Zo waren er in haar paardenboerderij kleine bezempjes en hooivorken en
lag er zelfs al een hoopje zand en hooi na het aanvegen van de stal.
Verder was Aljantine ook met een duurzame toekomst bezig door
zonnepanelen bovenop de kijkdoos te plaatsen.
Met het brugklas startpakket is ze bijna klaar om na de vakantie haar
schoolloopbaan bij ons te vervolgen.
Voor meer foto's klik op deze foto.

Voor meer foto’s klik op deze foto.