Dames kom ook eens naar Nij Sion!!

Sinds eind vorig jaar komen er ook steeds meer dames naar Nij Sion. Maar hoe meer dames achter de geraniums vandaan komen, hoe gezelliger het wordt.

Dus froulju fan Nijewier, jimme moatte sels ris komme te sjen hoe gesellig it sneone middeis is, Wolkom!

Oant 16:30 oere

Hartelijke groet,

Linda Kooistra