Inloopavond 26-2 Cafe Veldzicht Metslawier ivm wegafsluiting

Geachte heer/mevrouw,

Stedin start op 2 maart 2020 met de aanleg van een nieuwe stalen gasleiding in de berm tussen de weg en het fietspad van de weg Dokkum- Metslawier. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd voor Stedin door aannemer Visser & Smit Hanab. Liander start op 16 maart met de aanleg van een middenspanningskabel in de berm tussen het fietspad en de sloot. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd voor Liander door aannemer PolVerkley. Om hinder voor de omgeving en aanwonenden te minimaliseren hebben Stedin, Liander in samenspraak met de Gemeente Noardeast Fryslân het plan gemaakt om de werkzaamheden van beide partijen onderling af te stemmen.

Wat houden de werkzaamheden voor u in ?  De wegen Metslawiersterweg, Dokkumerwei en Roptawei als onderdeel van de verbinding Dokkum – Metslawier vice versa, wordt voor doorgaand verkeer gestremd. Hiervoor wordt een omleidingsroute geplaatst.  De bussen van Arriva blijven rijden over de weg.  Er wordt een halve wegafzetting geplaatst op de weg om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren voor fietsers, aanwonenden, bezorgers, verzorgers en de werknemers van de bedrijven die de gasleiding en kabel aanleggen.  Fietsverkeer wordt van het fietspad afgehaald en naar de weg geleid en gedeeltelijk omgeleid.  Vanwege dat er een halve wegafzetting geplaatst wordt is er eenrichtingsverkeer ingesteld richting Metslawier voor aanwonenden.

Hoe lang duren de werkzaamheden ?  Het doorgaand verkeer tussen Dokkum- Metslawier wordt gestremd tussen 2 maart en 5 juni  Het doorgaand verkeer tussen Dokkum-Niawier wordt gestremd tussen 2 maart en 8 mei. Wat betekent dit voor de bereikbaarheid van uw woning/pand/ gronden ?  U kunt altijd bij uw woning en panden komen  Er zijn echter momenten waar toegang tot percelen gedurende een tijd niet bereikbaar zijn vanwege dat er een kabel , leiding of een open sleuf aanwezig is. Als u toegang tot de gronden wilt hebben, wil graag de aannemer met u in contact treden, hoe ze dit kunnen oplossen.  Voor u als aanwonenden verstrekken wij u een papier met gegevens waarop men zichtbaar kan zien dat u aanwonende bent en gebruik mag maken van de afgesloten weg. Dit vragen wij u achter de voorruit van u auto te plaatsen. In de antwoordstrook onder deze brief vragen wij u de gegevens per email te verstrekken.

Vanzelfsprekend stellen wij, naast alle zorgvuldige voorbereidingen, ook tijdens de uitvoering alles in het werk om het ongemak zo veel mogelijk te beperken. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Meer informatie ?

Stedin en Liander en hun aannemers houden op woensdagavond 26 februari van 19.00 tot 20.30 een inloopavond in Cafe Veldzicht Roptawei 14 te Metslawier waarbij u vragen kunt stellen over de werkzaamheden.

Indien u niet aanwezig kunt zijn of dat er tijdens de uitvoeringsperiode specifieke vragen of opmerkingen heeft dan kunt u terecht bij één van de volgende contactpersonen van d e aannemers tijdens kantooruren tussen 07.00-17.00  Jaap van der Heide, uitvoerder die de gasleiding aanlegt via: 06 2959 7001 j.vanderheide@vshanab.nl  Jos Peterson projectmanager die MS kabel aanlegt via: 06 1003 3891 jos.peterson@verkley.nl

Met vriendelijke groet,

Albert van der Meer projectleider Stedin

Harm Swart projectmanager Liander

Antwoordstrook voor verstrekking papier van herkenning van aanwonenden.

Naam:

Adres:

Kenteken auto (s) :

Wilt u deze gegevens per email versturen naar j.souwman@vshanab.nl voor 24 februari ’20. Wij zorgen dat u dan een papier van herkenning ontvangt voor start van de werkzaamheden op 2 maart.