16 mei Inloopbijeenkomst woningbouw Nijewier

Eerste Vergeet-me-niet fietstocht 2024

Samen fietsen voor Alzheimer:

DOKKUM – Dorpshuizen die open gaan, vlaggen die uit worden gehangen,
bermen die bloeien; de allereerste Vergeet-me-niet fietstocht van
stichting Ik ben Wil kan rekenen op veel medewerking vanuit de dorpen
waardoor op 18 mei gefietst wordt. De fietstocht wordt georganiseerd om
aandacht te vragen voor alzheimer.

Tijdens de eerste editie van de Vergeet-me-niet fietstocht worden de
dorpen Mitselwier, Nijewier en Ie aangedaan. De bedoeling is dat de
fietstocht een jaarlijks terugkerend event wordt waarop alle dorpen in
gemeente Noardeast-Fryslân aan bod komen. Voor deze eerste editie zijn
door vrijwilligers van de stichting en medewerkers van de gemeente
vergeet-me-nietjes gezaaid. De bloemen bloeien in de maand mei naar
verwachting prachtig lichtblauw en zijn bovendien een symbool voor
Alzheimer.

De route is ongeveer 20 kilometer lang en gaat voornamelijk over
fietspaden en rustige wegen. Jong en oud; iedereen die kan fietsen kan
meedoen. De start is op 18 mei tussen 13:30 en 14:00 uur op de Markt in
Dokkum. In Nijewier, Mitselwier en Ie worden activiteiten georganiseerd
door bewoners en ondernemers en er is op meerdere plaatsen ruimte voor
een kop koffie met iets lekkers of een toiletbezoek. Er zijn drie
stempelposten onderweg en bij verzorgingstehuis de Skûle is een extra
stopplaats.

De kosten van de tocht zijn € 4 bij bestelling via de website, en € 5 op
de dag zelf bij de start in Dokkum. De opbrengsten van de inschrijvingen
gaan voor 100% naar de acties en doelen die stichting Ik ben Wil
organiseert en ondersteunt. Elke deelnemer ontvangt bij aankomst een
aandenken.

Aanmelden kan via www.ikbenwil.nl/aanmelden-fietstocht

Op de foto de vertegenwoordigers Jan-Anne uit Mitselwier: Wiebe, Anja, Sietske en
Sabine uit Nijewier; Elisabeth en Jelmer uit Ie; en Barend, Eelke en Nik
namens stichting Ik ben Wil. De foto werd gemaakt door Lotte Vogt van
stichting Ik ben Wil.

De Doarpstún willen we toch behouden?

Zaterdag 6 januari inleveren kerstbomen

Zaterdag 6 januari tussen 10 en 12 uur kunnen de kerstbomen ingeleverd worden bij het sportveld.

Prachtig Sinterklaasfeest in Nijewier

Zaterdagmorgen kwam het heilige heerschap aan in Nijewier. Rond de klok van 10.00 uur verzamelden alle kinderen zich bij dorpshuis Ny Sion. Wachten was vanmorgen geen straf aangezien er nog een prima laag sneeuw lag waar de meesten zich uitstekend mee vermaakten.

Het was dorpsgenoot Dikkie die de Sint en zijn pieten had opgepikt in zijn Unimog maar helaas stopte hij niet bij het dorpshuis maar reed hij te ver door. Voorzitster Tineke Terpstra schreeuwde nog dat ze terug moesten komen, maar dit was tegen dovemansoren gericht. Toen een ieder zich behaaglijk bij de kachel in het dorpshuis had gevestigd en aan de pepernoten zat kwamen de Goedheiligman en zijn pieten gelukkig terug. Hij had voor ieder kindje een kadootje mee genomen en ook wist Sinterklaas over iedereen wat te vertellen uit het grote boek. Het was genieten voor de aanwezige ouders, pakes en beppes en de spanning was bij sommige kinderen van het gezichtje af te lezen. Er werd nog luid gezongen door Sinterklaas en zijn pieten samen met de aanwezigen voor de jarige Tessa die vandaag 6 jaar werd.

Nadat iedereen zijn of haar kadootje had uitgepakt ging het heerschap weer verder, want hij heeft het nog al druk op het moment en moet de komende dagen nog vele kindjes van kadootjes voorzien. Het was een geslaagde morgen in Nijewier.

©Foto’s Antje Allema-Dantuma

Voor meer foto’s klik HIER

Ingezonden prachtige foto’s

INGEZONDEN – Steeds genietend van onze omgeving én fotografie als bij-hobbie hierbij 2 foto’s voor de site.
De regenboog (16-11) genomen met de telefoon tijdens de wandeling met ons hondje “Twirre”, inmiddels een bekende verschijning .

De Nachthemel met Melkweg is met relatief eenvoudige camera op 13 seconden tijdinstelling genomen op 7-9

Groet, Jan Piet

(P.s. Ook een leuke foto, stuur ze gerust in)

1 april hardloop c.q. wandelparcours voor Stichting Alp D’HuZes.

Hallo dorpsgenoten, loopvrienden en vriendinnen,

Zoals al eerder aangegeven hierbij het vervolg van onze voorgenomen actie om een hardloop c.q. wandelparcours uit te
zetten waarvan de volledige opbrengst ten goede zal komen voor de Stichting Alp D’HuZes.

Op zaterdag 1 april (geen grap) organiseren wij een hardloop c.q.
wandel evenement. De inleg bedraagt € 5,- voor het goede doel.

Het betreft een recreatieve loop zonder verzorging en verkeersregelaars en is geheel op eigen risico.
We hebben 3 verschillende leuke routes uitgezet welke zullen worden aangegeven met gekleurde pijlen.

Er kan gestart worden
tussen 10.00 en 13.00 uur.
± 6 km blauw
± 12 km groen
± 18 km wit

Aanmelden kan in het jeugdhonk “It Hokje” op sportveld “It Mearsfjild” Terpsrjitte 2a 9138SL te Niawier.
Er is een kleedgelegenheid met zeer beperkte douche gelegenheid.
Waardevolle spullen kunnen in bewaring gegeven worden en ook is er in het jeugdhonk koffie, fris of iets dergelijks te verkrijgen.

Wij hopen op mooi weer, een mooie opkomst en veel plezier.

Groetnis Albert en Baukje

Opgeven voor warmtefoto’s van uw huis kan weer!


Elkenien Grien organiseert half februari 2023 weer een warmtecamera actie voor de inwoners van
de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel. Als de buitentemperatuur tenminste 10 graden
minder is dan de binnentemperatuur komen de vrijwillige fotografen van Elkenien Grien bij u langs
om een foto te maken.

U kunt zich opgeven door het opgave formulier in te vullen. Dat vindt u op de website van Elkenien Grien.

Naderhand krijgt u informatie over de warmtefoto’s, zodat u kunt zien of uw woning warmtelekken heeft.
Bezoektijden informatiecentrum Energiecafé (fabriek Prins): woensdag- en zaterdagmiddag van 13.30 u. tot 16.30 u.

Website: www.elkeniengrien.nl

Elkenien Grien

Beste inwoners van Niawier en Wetsens,

Volgende maand start stichting Elkenien Grien een actie met de warmtecamera,
ook wel infra rood camera genoemd. Vrijwillige energiefotografen gaan de woningen
langs, waarvan de eigenaren zich opgegeven hebben voor een foto.

Op de foto kunt u zien waar de warmtelekken van uw woning zich
bevinden. Zodoende kunt u uw woning beter isoleren en besparen op uw
gasverbruik. Omdat de gasprijzen de pan uit rijzen is een investering
in isolatie sneller terug te verdienen. Bovendien bestrijdt u hiermee uw
uitstoot van het broeikasgas CO2, dat zorgt voor opwarming van de atmosfeer.

U kunt zich opgeven via een formulier, te vinden op de website: www.elkeniengrien.nl

Daarna wordt een afspraak gemaakt voor de foto. Na de actie wordt uitleg gegeven
over de foto’s d.m.v. webinars of een presentatie in het dorpshuis.
Dat hangt af van de corona regels.

De stichting Elkenien Grien is opgericht in 2018 door een aantal verontruste
burgers uit het voormalige Dongeradeel. Zij maken zorgen over de snelle
opwarming van de planeet en vinden dat er veel sneller maatregelen moeten
komen om die opwarming te stoppen.

In Dokkum bevindt zich in de voormalige fabriek Prins het Energiecafé,
een informatiecentrum over isoleren, zonnepanelen en warmtepompen,
kortom over: “hoe krijg ik mijn woning van het fossiele gas af”.

Openingstijden Energiecafé: woensdag en zaterdagmiddag van 13.00 u. tot 16.30 u.
Vanwege corona graag vooraf een afspraak maken.
Tel.nr.: 0610456049
e-mail: info@elkeniengrien.nl

Adverteren tijdens Simmer yn Fryslân

Voor de ondernemers in ons dorp heeft Omrop Fryslân een mooi reclamepakket.
Een speciale actie, omdat zij in os dorp zijn! Het pakket is [HIER] te vinden.